POLITICKÁ ARÉNA

Plošné očkování chrání ty nejslabší. Musí zůstat povinné

Témata:

Plošné očkování musí zůstat povinné. Vytváří totiž kolektivní imunitu, která ochraňuje děti, které jsou ještě příliš malé na očkování nebo u nich existují objektivní zdravotní důvody, pro které nemohou být očkované.

Přesto ODS podporuje debatu o tom, že by stát měl nést odpovědnost za prokázané negativní dopady očkování na konkrétní děti. V těchto zcela ojedinělých medicínských případech je v pořádku, aby stát dostál své odpovědnosti za povinnost, kterou řádně vyžaduje po svých občanech.

Do této debaty však vstupujeme i s tím, že zodpovědnost by měli nést i ti rodiče, kteří se rozhodnou své děti neočkovat, čímž svévolně ohrožují děti z jiných rodin.

Odmítnutí očkování totiž není projevem osobní svobody, ale projevem osobní nezodpovědnosti. Je to tejné, jako když v autě násobně překročíte maximální povolenou rychlost před mateřskou školkou, „protože přece umíte řídit“.

Řada studií nade vší pochybnost vyvrátila pseudoargumenty odpíračů očkování například o tom, že existuje takzvané spojení mezi autismem a očkováním. Žádné neexistuje.

Vakcinaci považuji za jeden z největších úspěchů medicíny, která denně zachraňuje životy tisíců dětí. Shodou okolností právě v těchto měsících propukly epidemie spalniček ve Spojených státech a v Německu. Obě s tragickými následky. Oběma bylo možné snadno předejít, pokud by rodiče zdravých dětí svévolně neodmítli očkování. Nedopusťme, aby se stejně zbytečné tragédie opakovaly i v České republice. 

Přejít na diskusi