HISTORIE

Příběh pohlednice: Hitler jako svině přeje do nového roku

Výročí konce války

Na první pohled to je jenom stará černobílá fotka prasete a dvou selat. Při německé okupaci ovšem sehrála odbojovou roli. Židovský fotograf Viktor Schück ji rozesílal se vzkazem, z něhož se dalo vyčíst, že Hitler je svině. Schück se konce války, jehož 69. výročí si právě připomínáme, nedožil. Zahynul v září 1943 v Osvětimi.

Kopie pohlednice s prasetem a dvěma selaty je uložena v Židovském muzeu v Praze, ale o její existenci téměř nikdo desítky let nevěděl.

Viktor Schück byl jedním z pěti dosud známých fotografů, kteří za války působili na židovské obci. „Z dochovaných záznamů lze usoudit, že zatímco jiní tvořili spíše reportážní záběry, on se specializoval na dokumentaci sbírkových předmětů, budov a hřbitovů,“ uvádí Židovské muzeum na svých internetových stránkách.

Snímek-pohlednice nejspíš vznikla na konci roku 1942. Schück na zadní stranu obrázku s jedním prasetem a dvěma selaty nalepil známku s Adolfem Hitlerem a připsal vzkaz: „Šťastný nový rok ti přejou dvě svině s dvěma prasátky.“

Pohlednici pak posílal poštou známým. Svým spolupracovníkům z kreslírny na pražské židovské obci předával lístek osobně – ovšem bez Hitlerovy známky a „prasečího“ blahopřání.

Přejít na diskusi