Kritici hospodářské politiky jsou bezzubí

Témata:

Ekonom Jan Skopeček (ODS) ve svém komentáři kritizuje vládu Bohuslava Sobotky s ohledem na nejnovější doporučení OECD. Bohužel tím pouze poukázal na bezzubost kritiků současné hospodářské politiky.

Stále se nepřestávám divit, s jakou grácií jsou někteří „ekonomičtí experti“ schopni odsuzovat hospodářské výsledky Sobotkovy vlády. Snad jen neznalost může vést ke kritice jednoho z nejvyšších ekonomických růstů v Evropě. V tomto roce také česká ekonomika dosáhla na nejvyšší míru zaměstnanosti od vzniku samostatné ČR. Na tomto výsledku se samozřejmě výrazně podílela prorůstová politika vlády. V této souvislosti bych zmínil zejména obnovení investic do dopravní infrastruktury, růst minimální mzdy, zvyšování platů a důchodů nebo důsledné čerpání evropských strukturálních a investičních fondů, které současná vláda přebírala v naprosto katastrofálním stavu.

Ve vybraných doporučeních OECD se autor snažil nalézt alespoň zdánlivý průnik s pravicovými programovými cíli. Tím se dostal do úzkých, protože převážná většina doporučení se naopak kryje s prioritami Sobotkovy vlády – ať už se jedná o podporu vědy a výzkumu, pomoc malým a středním podnikům nebo růst efektivity veřejného sektoru. Kromě toho OECD pozitivně hodnotí právě dobré hospodářské výsledky a vyzdvihuje i nízkou míru chudoby a nerovnosti ve společnosti.

OECD upozorňuje na stárnutí populace, což je reálná výzva pro penzijní systém, nikoli apel k destrukci celého systému. Reforma směrem k udržitelnosti penzijního systému je o hledání zdrojů, nikoli o vyvádění peněz z veřejného systému do soukromých kapes. Sobotkova vláda si vytkla programový cíl ukončit tento experiment, který se navíc u nás obdobně jako v dalších zemích neosvědčil. Cíleně ukončila „vykrádání“ prvního pilíře ve prospěch soukromých penzijních společností a přispěla tak k jeho stabilizaci. Současně podporuje hledání nových zdrojů, např. systematicky posiluje třetí pilíř.

V oblasti daní autor připomněl Nečasovo zvyšování a sjednocování sazeb DPH, které dopadlo nejvíce na nízkopříjmové skupiny a na rodiny s dětmi. Zvyšování DPH mělo za následek podkopání spotřeby a prohloubení ekonomické recese. Vláda vedená sociální demokracií pochopitelně vrátila dani její sociální charakter.

Autor článku vyzdvihl i téma stabilizace veřejných financí, za kterou je však Česká republika ze strany OECD výrazně chválena. Prostor ke kritice zkusil nalézt alespoň v chybějícím uzákonění fiskálního rámce, který ale vzhledem k nízkému (a klesajícímu) zadlužení v ČR snad ani není nutný. Přesto jej vláda již schválila a předložila Poslanecké sněmovně.

Vláda Bohuslava Sobotky si cení jakékoliv konstruktivní kritiky. Jenže ta musí vycházet z faktů, nikoli z neosvědčených receptů minulých vlád.

Přejít na diskusi