1

Kritici hospodářské politiky jsou bezzubí

Témata:

Ekonom Jan Skopeček (ODS) ve svém komentáři kritizuje vládu Bohuslava Sobotky s ohledem na nejnovější doporučení OECD. Bohužel tím pouze poukázal na bezzubost kritiků současné hospodářské politiky.

Stále se nepřestávám divit, s jakou grácií jsou někteří „ekonomičtí experti“ schopni odsuzovat hospodářské výsledky Sobotkovy vlády. Snad jen neznalost může vést ke kritice jednoho z nejvyšších ekonomických růstů v Evropě. V tomto roce také česká ekonomika dosáhla na nejvyšší míru zaměstnanosti od vzniku samostatné ČR. Na tomto výsledku se samozřejmě výrazně podílela prorůstová politika vlády. V této souvislosti bych zmínil zejména obnovení investic do dopravní infrastruktury, růst minimální mzdy, zvyšování platů a důchodů nebo důsledné čerpání evropských strukturálních a investičních fondů, které současná vláda přebírala v naprosto katastrofálním stavu.

Ve vybraných doporučeních OECD se autor snažil nalézt alespoň zdánlivý průnik s pravicovými programovými cíli. Tím se dostal do úzkých, protože převážná většina doporučení se naopak kryje s prioritami Sobotkovy vlády – ať už se jedná o podporu vědy a výzkumu, pomoc malým a středním podnikům nebo růst efektivity veřejného sektoru. Kromě toho OECD pozitivně hodnotí právě dobré hospodářské výsledky a vyzdvihuje i nízkou míru chudoby a nerovnosti ve společnosti.

OECD upozorňuje na stárnutí populace, což je reálná výzva pro penzijní systém, nikoli apel k destrukci celého systému. Reforma směrem k udržitelnosti penzijního systému je o hledání zdrojů, nikoli o vyvádění peněz z veřejného systému do soukromých kapes. Sobotkova vláda si vytkla programový cíl ukončit tento experiment, který se navíc u nás obdobně jako v dalších zemích neosvědčil. Cíleně ukončila „vykrádání“ prvního pilíře ve prospěch soukromých penzijních společností a přispěla tak k jeho stabilizaci. Současně podporuje hledání nových zdrojů, např. systematicky posiluje třetí pilíř.

V oblasti daní autor připomněl Nečasovo zvyšování a sjednocování sazeb DPH, které dopadlo nejvíce na nízkopříjmové skupiny a na rodiny s dětmi. Zvyšování DPH mělo za následek podkopání spotřeby a prohloubení ekonomické recese. Vláda vedená sociální demokracií pochopitelně vrátila dani její sociální charakter.

Autor článku vyzdvihl i téma stabilizace veřejných financí, za kterou je však Česká republika ze strany OECD výrazně chválena. Prostor ke kritice zkusil nalézt alespoň v chybějícím uzákonění fiskálního rámce, který ale vzhledem k nízkému (a klesajícímu) zadlužení v ČR snad ani není nutný. Přesto jej vláda již schválila a předložila Poslanecké sněmovně.

Vláda Bohuslava Sobotky si cení jakékoliv konstruktivní kritiky. Jenže ta musí vycházet z faktů, nikoli z neosvědčených receptů minulých vlád.


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.