Ať vláda stáhne EET. Nebo je pro kolektivní vinu?

Témata:

Elektronická evidence tržeb jde do dramatického finále. Přesto, že bylo vysloveno mnoho věcných argumentů proti zavedení EET, nadále ji tvrdohlavě a umanutě vláda a koaliční poslanci prosazují.

Ministr financí Andrej Babiš i předseda vlády Bohuslav Sobotka se upnuli k EET, prý jako k nástroji výběru daní, přestože EET nepomůže zlepšit výběr daní. Je tvrdohlavě prosazován zákon, který byl nezávislými právníky zkritizován a odmítnut, který musí být prosazován i pomocí lží, a který nebyl nikdy rozumně a nezpochybnitelně doložen a argumentován. Zcela zřejmě je smyslem zavedení EET totální dohled, likvidace trhu a konkurence a plně řízená ekonomika. Chorvatský ministr financí Lalovac, když v červnu přijel podporovat záměr pana ministra Babiše, řekl jasně, že „potřebují sledovat každého podnikatele a chtějí řídit hospodářství“. A to chce i tato česká vláda.

Přijetí zákona o evidenci tržeb je nežádoucí, neboť tento odporuje zásadám liberálně demokratického státu. Je postaven na principech kolektivní viny a presumpce viny a nerespektuje princip priority jednotlivce a jeho svobody před státem. Navíc je zákon o evidenci tržeb špatně připraven – nestanovuje jasná a splnitelná pravidla a naopak dává státu možnost svévolně rozhodovat.

Opakovaně jsme poslance i vládu upozorňovali na zbytečnost a závadnost elektronické evidence tržeb, jejíž proklamovaná potřebnost je zakládána na vykonstruovaných důvodech. Ministerstvo financí uvádí na podporu EET převážně zkreslené údaje, zmanipulovaná data, nedoložená tvrzení, polopravdy a dokonce i nepravdy. Naopak důvodů proti zavedení elektronické evidence tržeb bylo předloženo velké množství. Naše argumenty o tom, jak bude EET drahá, diskriminující a přehnaně restriktivní ministerstvo financí nikdy nevyvrátilo. Nemůže, protože vycházíme z jeho údajů, důvodové zprávy a návrhu zákona. A tak dělají mrtvého brouka a pracují na tom, aby byla EET zavedena, děj se co děj. Ať budou důsledky jakékoli, to je jim zjevně jedno.

V těchto dnech začíná třetí čtení Návrhu zákona o evidenci tržeb - přesto, že je to zákon po formální stránce špatný a obsahem škodlivý.

Jsme si vědomi toho, že nejlepší cestou, jak doložit naše tvrzení, by bylo nechat přijetí zákona volný průběh a vládu a koaliční poslance potom volat k odpovědnosti za dopady neúspěšného, drahého a nedemokratického projektu. Jistě každý pochopí, že to nemůžeme udělat. Pocit zodpovědnosti nám to nedovolí. Aby se předešlo plýtvání veřejnými prostředky a nadměrnému omezování svobody občanů ČR, stále musíme na tyto hrozby upozorňovat.

Asociace podnikatelů a manažerů připravila dvě výzvy ústavním činitelům – Výzvu vládě ČR ke stažení zákona o ET z projednávání v Poslanecké sněmovně (přečíst si můžete zde) a Výzvu koaličním poslancům k jeho odmítnutí (přečíst si můžete zde).

Tyto výzvy podepsalo celkem 7 podnikatelských organizací. Společně jsme tak vyjádřili nesouhlas s připravovanou elektronickou evidencí tržeb. Ve výzvách říkáme:

My, vybrané podnikatelské spolky, jsme přesvědčeny, že elektronická evidence tržeb nepřispěje ke zlepšení výběru daní. Naopak jsme toho názoru, že to bude opatření neadekvátně nákladné a nadměrně restriktivní. Nadto pokládáme navrhovaný zákon za neústavní.

Vážený pane premiére a vážená vládo, žádáme Vás, odmítněte elektronickou evidenci tržeb a stáhněte návrh zákona o evidenci tržeb z projednávání v Parlamentu ČR. Projevíte tím velkou míru rozvahy a uklidníte statisíce malých podnikatelů a živnostníků, kteří se cítí být ohroženi.

Dodáváme, že vstoupí-li zákon v platnost a účinnost, zasadíme se o podání návrhu na jeho zrušení podle §64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Neděláme si naději, že tato vláda udělá nějaký vstřícný krok k udržení svobody podnikání, ve prospěch malých podnikatelů a živnostníků. Otázkou však je, jak se zachovají koaliční poslanci. Někteří nám na výzvu odpověděli, za citaci stojí například slova poslance Jiřího Zlatušky (ANO): „Ve výzvě samé navíc navádíte poslance vládní koalice k odmítnutí vládního návrhu, tedy k porušení koaliční smlouvy. To považuji za nízkost.“ Je vůbec možné, aby poslanec demokratického státu považoval stranické smlouvy a kuloární dohody politiků za nadřazené právu demokratické společnosti? Zdá se, že doba opoziční smlouvy je zpět. Stranické dohody a zájmy některých politiků jsou zjevně více, než zájmy občanů a svobodné prostředí pro život i podnikání. Tak uvidíme, jak budou poslanci hlasovat. A pamatujme si to, brzy nás zase budou přemlouvat, abychom je zvolili, protože oni to přece myslí upřímně...

Přejít na diskusi