AD „Problém liberálů? Dezorientace“

AD „Problém liberálů? Dezorientace“, Týdeník Echo č.16/2017

Zajímavý článek.  Není však problémem liberálů, že se změnil i význam označení liberál? V českých poměrech konce osmdesátých let to znamenalo takřka pravicové vymezení se reálnému socialismu. Nicméně posun během čtvrtstoletí od preference osobních svobod ke kolektivní nárokovosti je zřetelný.  Na (v článku Ondřeje Štindla) zmiňovaném časopisu Respekt je vidět onu změnu jasně. Oproti začátku devadesátých let ho nyní bohužel vnímám jako platformu bloudících „neomarxistů“.  Avšak to ale neznamená, že se časem z levých liberálů nemohou stát praví. :-)

 

Přejít na diskusi