Střetíček zájmíčků u Klausů a nezájem o možnou korupci před nosem

Přejít na diskusi