K čemu rodina, když se o nás postará stát

Likvidace rodiny pod praporem progresivistické revoluce

Témata:

Koncepce rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí má (poněkud paradoxně až ke konci volebního období) přinést revoluční změny, a proto loni narazila na nesouhlas pravicové opozice i koaličních lidovců. Pozměněný návrh, k jehož předložení se ministerstvo nyní odhodlalo, přináší spíše kosmetické úpravy. Ale asi jen přílišný optimista mohl doufat, že zmíněný úřad přistoupí k nějaké reflexi.

Není asi příliš překvapivé, že materiál, který čelná představitelka nové levice Michaela Marksová-Tominová považuje za prioritu, nevychází z biologického pojetí rodiny. Jiný vnitřně konzistentní koncept však nenabízí. Koncepce se zdaleka nesnaží rozmělňovat jen termíny, nýbrž v mnoha ohledech i rodinný život jako takový. Na péči o dítě pohlíží jako na neplnohodnotnou a méněcennou činnost a soustředí se hlavně na co nejčasnější navrácení rodičů zpět do pracovního procesu.

Ministerstvo proto za vhodný cíl rodinné politiky výslovně považuje zvýšení zaměstnanosti matek malých dětí, a to prostřednictvím podpory institucionální péče – předškolního vzdělávání od dvou let, jeslí od šesti měsíců (což ovšem koncepci nebrání vymezit se zároveň proti chůvám, jejichž práci považuje za „prekarizovanou“). Varování dětských psychologů před předčasným „odkládáním“ dětí do jeslí, jehož důsledkem mohou být poruchy chování a další negativní jevy, zůstává oslyšeno.

Odbourat a přestavit

Jedním z deklarovaných cílů koncepce je podpora stabilních partnerských a rodinných vztahů. Nejvhodnějším prostředkem k jeho dosažení je ale podle MPSV navýšení dotačního programu Rodina, nikoli institut manželství. Tomu koncepce žádnou zvláštní hodnotu nepřikládá.

Koncepce se neopírá o žádnou důkladnou analýzu stávající situace a má jediný zřejmý cíl: Pod praporem progresivistické revoluce a ve zjevném rozporu se zakotvením rodiny nejen v občanském zákoníku, ale např. i v judikatuře Ústavního soudu rozbourat ideál úplné a přirozené rodiny založený na manželství, který je v pojetí ministryně Marksové zřejmě jen buržoazním přežitkem.

Všechny Newslettery ve formátu PDF najdete zde na webu Pravého břehu.

Přejít na diskusi