Rozsudek v kauze Feri nebude zveřejněn. Soud chce chránit oběti i obžalovaného

KAUZA FERI

Rozsudek v kauze Feri nebude zveřejněn. Soud chce chránit oběti i obžalovaného
Dominik Feri u soudu. Foto: Jan Hrdlička
1
Domov
Echo24
Sdílet:

Obvodní soud pro Prahu 3 neposkytne veřejnosti anonymizované písemné odůvodnění rozsudku v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který byl loni v listopadu nepravomocně odsouzen ke tříletému vězení za dvě znásilnění a pokus o znásilnění. Uvedl to v odpovědi, ve které zamítl žádost o poskytnutí verdiktu podle zákona o svobodnému přístupu k informacím. Odmítnutí žádosti zdůvodnil soud ochranou obětí trestných činů a také tím, že rozhodnutí není pravomocné a v případu bude ještě rozhodovat Městský soud v Praze.

"Již z podstaty věci je nepochybné, že požadované rozhodnutí je protkáno velkým množstvím intimních detailů o poškozených, o jejich sexuálním životě a o dopadech posuzovaných činů na jejich psychiku. Povinný subjekt proto při posuzování žádosti musel zvážit zejména ochranu práv a svobod (nejen) poškozených trestným činem, ale na druhé straně i ve vztahu k obžalovanému ctít zásadu presumpce neviny, když do pravomocného skončení věci je nutno na obžalovaného hledět jako na nevinného," uvedl soud v rozhodnutí.

Tím, že soud anonymizovaný rozsudek s odůvodněním neposkytne, podle něj bude zajištěna ochrana práv a svobod zvlášť zranitelných obětí. "Pouhou anonymizací požadovaného rozhodnutí by i z důvodu široké medializace případu nebylo možné zaručit úplnou ochranu práv a svobod obětí trestné činnosti a jiné způsoby, jak ochránit práva a svobody obětí i obžalovaného, povinný subjekt nemá k dispozici (...). Případná újma, která by poskytnutím (zveřejněním) požadovaných informací hrozila obětem trestné činnosti, tj. poškození osobnostních práv a nemožnost vedení dalšího nerušeného života, je bezpochyby podstatně závažnější než újma vzniklá v důsledku neposkytnutí požadovaných informací," odůvodnil soud zamítnutí žádosti.

Obvodní soud upozornil na to, že nelze vyloučit to, že Městský soud v Praze na základě odvolání rozsudek zruší a případ vrátí zpět k obvodnímu soudu k dalšímu dokazování. "Poskytnutím anonymizované verze požadovaného rozsudku, v němž jsou zachyceny výpovědi jednotlivých svědků, jakož i další zjištěné skutečnosti, z nichž soud při svém dosavadním rozhodování vycházel, by přitom mohlo ovlivnit takové další dokazování, a tím pádem i ohrozit objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, v krajním případě zcela zmařit účel trestního řízení," vysvětlil soud.

Anonymizované rozhodnutí by navíc musel zveřejnit i na úřední desce, stalo by se tak veřejně přístupné. Mohli by si ho tak například prostudovat lidé, které by soud mohl teoreticky v budoucnu předvolat jako svědky. "V rozporu s principy provádění důkazů by tedy v takovéto situaci například bylo, pokud by dosud nevyslechnutý svědek měl možnost ze zveřejněného rozsudku předem zjistit obsah dosud provedeného dokazování, respektive dalších zjištěných skutečností," uvedl obvodní soud.

Kdyby navíc odvolací soud například rozhodl o vině či nevinně Feriho jinak než obvodní soud, byla by zveřejněním odsuzujícího rozsudku podle obvodního soudu porušena presumpce neviny. Soud zároveň naznačil, že i v případě pravomocně skončené věci ale nebude zřejmě možné rozsudek poskytnout.

Feri se podle nepravomocného rozsudku obvodního soudu dopustil tří skutků. Dva se podle obžaloby staly v březnu a v listopadu roku 2016 v jeho bytě v Praze 3. Feri podle verdiktu obě dívky, kterých se skutky týkají, přes jejich nesouhlas líbal a osahával a následně s nimi prováděl různé sexuální praktiky. Jedné z nich bylo v té době 17 let. Třetí incident se stal podle rozsudku v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Ženu se podle soudu pokoušel líbat a osahávat, podařilo se jí ale odejít, obžaloba proto případ kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

Feri obžalobu už dříve opakovaně popřel, odmítl, že se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. U hlavního líčení i ve své závěrečné řeči opakovaně poukazoval na údajné rozpory ve výpovědích žen. Řekl také, že policie a státní zástupce k jeho případu přistupují alibisticky. Stíhání pro něj znamenalo destrukci pracovního, ale i osobního života, uvedl. Po vynesení rozsudku novinářům řekl, že je z rozsudku zklamaný, doufá v to, že odvolací soud bude mít na případ jiný názor.

Kvůli ochraně obětí bylo hlavní líčení z velké části neveřejné. Za zavřenými dveřmi vypovídaly nejen poškozené ženy, ale také znalci. Vyhlášení rozsudku se uskutečnilo veřejně, soudkyně své rozhodnutí také slovně odůvodnila. Televize Nova ale na svých stránkách živě odvysílala celé vyhlášení rozsudku, které obsahovalo i osobní údaje poškozených. Televize se hájila mimo jiné tím, že nemohla předjímat, co bude obsahem rozsudku a v dalším zpravodajském pokrytí se osobní údaje neobjevily. Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil s televizí kvůli odvysílání rozsudku správní řízení, jeho mluvčí Milan Řepka ČTK minulý týden řekl, že dosud nebylo ukončeno.

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články