Jak se vytváří manipulativní studie pro LGBT lobby

ÚHEL POHLEDU

Jak se vytváří manipulativní studie pro LGBT lobby
Dotazník šíří osoba odpovědná za mediální obraz Jsme fér. Ilustrační snímek Foto: Shutterstock
4
Úhel pohledu
Mikuláš Misterka
Sdílet:

ÚHEL POHLEDU: Debata o názorech odborníků a o výsledcích vědeckých výzkumů je nedílnou součástí debaty o rodině a manželství. Lobbisté z LGBT uskupení rádi prosazují myšlenku, že jejich názory jsou v souladu s nejnovějším vědeckým poznáním. Tuhle představu ale staví na vratkých základech, kdy citují mnohé výzkumy na podporu svých tezí, přestože samotný výzkum obsahuje širokou škálu nedostatků, či dokonce zjevných chyb. Ale někdy je neprofesionalita a střet zájmů opravdu dechberoucí. Mluvíme o „výzkumné“ zprávě Být LGBTQ+ v Česku 2022.

Zprávu vytvořil spolek Queer Geography (QG) společně s Národním ústavem duševního zdraví (NÚDZ). Jedním z dvojice autorů zprávy je pan Michal Pitoňák. Pan Pitoňák je předsedou spolku Queer Geography a pracuje pro NÚDZ. Už tady nastává první problém. Spolek QG tvoří součást iniciativy Jsme fér. Jedná se o lobbistický spolek.

Partnery tohoto projektu jsou Prague Pride a In IUSTITIA. Opět dvojice lobbistických LGBT organizací, které mají identické cíle. Už tady vyvstává řada otázek. Proč vede státní organizace výzkum s lobbistickými organizacemi? Nebude výzkum záměrně veden tak, aby byl výsledek předem dán? Co kdyby se bály, že výsledky výzkumu by rozporovaly jejich lobbistickou činnost? Potom by musely vydat a zaštítit výzkum, který by zásadně podrazil jejich snažení. Nepostaraly by se o to, aby výsledky podporovaly jejich lobbistickou činnost? Zodpovědné osoby si evidentně tyto základní etické otázky nepoložily.

Asi největším problémem zprávy je sběr respondentů. Ve zprávě autoři za šíření dotazníku jmenovitě děkují Kristýně Nohejlové. Kristýna Nohejlová je příznivkyní Pirátské strany a na webu Pirátů se označuje jako LGBTQ+ aktivistka. Ve stejnou chvíli taktéž pracuje pro PR Jsme fér. Takže dotazník šíří osoba odpovědná za mediální obraz Jsme fér. Dále za šíření děkují Matůšovi Slamkovi. A jistý Matůš Slamka je vedoucím programu Prague Pride.

Foto: Mikuláš Misterka

Dále dotazník distribuovala mezi své příznivce lobbistická organizace Trans*parent, která propaguje experimentální postupy transgender lékařství jako nutné pro nezletilé lidi s pociťovaným genderovým nesouladem. Dále se zapojil Most Pride a radikálně progresivní instagramová stránka Respektuju.

Z příspěvků na této stránce si můžete přečíst o tom, že správné označení lidí je ,,lidská zvířata“, protože dělení na lidi a zvířata zvířata utlačuje, a že charita není ideálním způsobem pomoci chudým. Protože funguje v rámci systému způsobujícího utrpení těm, kterým pomáhá, a v konečném důsledku ,,posiluje systémy útlaku“. Řešením jest solidarita podle anarchistických zásad.

A mezi příznivce zmíněných lidí a organizací byl dotazník šířen. Prvně je zřejmé, že už samo o sobě je pole respondentů narýsováno tak, aby vyhovovalo LGBT lobbistům. Jejich sociální sítě sledují hlavně lidé, kteří je podporují. Takže mají na problémy jednotný pohled. Respondenti navíc velmi dobře ví, k čemu bude dotazník použit a že bude mít politické konsekvence. Chtějí, aby se jejich pohled prosadil a aby se prosadil pohled organizací, které podporují. Mohou se tak v nejistotě nad svoji upřímnou odpovědí raději přiklonit k radikálnějšímu názoru či odpovědi, aby věděli, že pomohou ,,dobré věci”.

Toto není ojedinělá chyba u výzkumů. Tedy hledání respondentů mezi podporovateli lobbistických organizací. Problémem u nich je, že značně limitují směrodatnost odpovědí, když respondenti jsou z úzce vytyčeného názorového spektra. Největším počinem v této oblasti je dotazník Jsme fér pro své LGBT příznivce, kdy se jich ptala, zda by jim redefinice manželství zlepšila život. A výsledky potom sdílely jako relevantní údaj.

Foto: Mikuláš Misterka

A když notně pochybné výsledky výzkumu získali, tak si vyžádali ,,odbornou pomoc” s jejich interpretací. A na jakou jinou odbornou pomoc se obrátit, než na zástupce lobbistů z Trans*parentu a Jsme fér. Takže “výzkum” připravovali, šířili i interpretovali lobbisté několika spřátelených nátlakových organizací. Tohle není výzkum. Tuhle zprávu cíleně připravili k podpoře své práce lobbisté. Ale na zprávu získali financování z Evropské unie. Pro zvýšení důvěryhodnosti byl „výzkum” veden společně s Národním ústavem pro duševní zdraví, ale v žádném případě se nejedná o nezávislý výzkum veřejné instituce.

Výsledky šířeného dotazníku nepodrobili žádné analýze. Odpovědi jsou ve své podstatě dotazy na názory a pocity lidí, kterým byl dotazník šířen. Přesto berou tyto subjektivní informace jako fakta, která se musí okamžitě vyslyšena a přetavena v politické požadavky. Nerozebírají jejich další účinky. Nerozebírají možnost, že by se mohli mýlit a třeba ne všechno pociťované nebezpečí pramenilo z přehnané až hysterické rétoriky progresivních organizací, které označují za škodlivá i základní biologická fakta. Protože sami autoři zprávy jsou těmito organizacemi.

Lobbistická zpráva zahrnuje výčet doporučených legislativních změn. Není v něm byť jediná odchylka od politických cílů partnerů projektu (In Iustitia a Prague Pride) a spoluorganizátora (Queer Geography). Organizace pouze do „státního” výzkumu přepsaly své programy.

Dalším zajímavým úkazem je strana 256 lobbistické zprávy. V ní totiž lobbisté v kategorii “výzkumné, odborné a státní studie” odkazují a propagují svůj vlastní politický manifest Společně proti nenávisti a používají ho jako relevantní podklad pro další změny. Nepíšou žádné zdůvodnění k tomu, proč má politický manifest místo ve výzkumu a proč je relevantní. Závěrečná doporučení jsou psána jako apel na zákonodárce od lobbistů, ne jako výsledek vědecké činnosti.

Jedním z předkládaných doporučení lobbistické zprávy je úprava trestního zákoníku, aby adekvátně chránil LGBTQ+ osoby před předsudečným násilím, tedy zařazení LGBTQ+ obětí trestných činů do kategorie zvláště zranitelných obětí. To by např. znamenalo, že by v okamžiku podezření ze spáchání trestného činu, získaly osoby, které se označí za LGBTQ+ osobu, nárok na bezplatnou právní pomoc a bezplatné zastupování advokátem. Není pochyb, že by se našla narcistická “oběť”, která by toto ustanovení zákona excesivně zneužívala.

Foto: Mikuláš Misterka

A jedna perlička na závěr. Recenzentka považuje za zajímavý přínos zprávy informaci, že „Nejrozšířenějším stereotypem, se kterým se LGBTQ+ respondenti a respondentky v Česku setkávali, bylo přesvědčení že „existují pouze dvě pohlaví – XY muž a XX žena“. S tímto cisnormativním a transnegativním přesvědčením se „často" setkalo celých 91 % ze všech LGBTQ+ osob v examinovaném souboru“. A tím víte o lidech, kteří se na správě podíleli, už asi tak všechno.

Výzkumná zpráva je tak ve skutečnosti lobbistickou zprávou. Zpráva nic neříká a nic neprokazuje. Jde jen o potvrzení, že podporovatelé lobbistických organizací stále podporují jejich program. Závěrečná doporučení nejsou výsledky vědecké činnosti, ale jedná se o názor lobbistů na danou problematiku. Bohužel k tomuto účelu zneužili jméno státního úřadu a veřejné finance. Což je vzhledem k neustálým stížnostem na to, jak jsme jako Aliance zapojení do struktur státu, velmi úsměvné. Zatímco my jsme jako organizace vnější připomínkové místo z titulu člena Pracovní skupiny k revizi Strategie rodinné politiky jen na Ministerstvu práce, kde je taktéž zastoupena inciativa Jsme fér bez právní subjektivity, tak Jsme fér má svého člověk v osobě dr. Pitoňáka, který je lobbistou Jsme fér a zároveň ,,výzkumný pracovník” na státním úřadu, prezentující svoje názory jako vědecký výzkum státního úřadu. Ale nejen zde. Zástupkyně iniciativy Jsme fér předsedá vládnímu Výboru pro LGBTI+ lidi, kde lobbisté tvoří dokonce většinu členů. Mimo jiné jsou členy i dr. Pitoňák (označen jako zástupce QG i NÚDZ) a zástupce Transparentu, Prague Pride či In-Iustitia. Stejně tak mají svého zástupce přímo v Radě pro lidská práva v osobě Czeslawa Waleka, v Radě pro rovnost žen a mužů má svou právničku Luciu Zachariášovou.

Můžeme se smát nad vehementní snahou lobbistů rozmělnit podobnými “studiemi” tak elementární fakta, jako je existence dvou pohlaví a že manželství může uzavřít výhradně muž a žena. Úsměvné ale nejsou cíle, kterými se touto manipulací snaží dosáhnout. Prague Pride zorganizoval debatu se zástupci policie, státních zástupců a dalších, kde svou lobbistickou zprávu prezentoval. V této zprávě i celé své činnosti jasně deklarují, že podpora manželství jako svazku muže a ženy a zmiňování elementárních biologických faktů ohrožuje životy lidí, kteří se jako LGBT identifikují. Není žádným tajemstvím, že ústavní ochrana svobody projevu a dalších svobod jsou trnem v oku LGBT organizací. A i touto falešnou výzkumnou zprávou se snaží legitimizovat snahy trestněprávní legislativu ohledně základních svobod obyvatel utáhnout. Vzpomeňte si na to v další diskuzi, kdy vám někdo bude oponovat tvrzením, že cíle LGBT lobby chrání zdraví homosexuálů a lidí s genderovou dysforií.

Mikuláš Tomáš Misterka, spolupracovník Aliance pro rodinu

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články