Konec facek? Fyzické trestání dětí je podle koalice nepřípustné, má to být v zákoně

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Konec facek? Fyzické trestání dětí je podle koalice nepřípustné, má to být v zákoně
Novela občanského zákoníku označuje fyzické trestání dětí za nepřípustné. Foto: Shutterstock
1
Domov
Sdílet:

Konec facek či výprasků? Velká novela občanského zákoníku, o které Echo24 informovalo nedávno, přináší kromě reformy rozvodového řízení i jedno naprosté novum. A to nepřípustnost fyzického trestání dětí. Novou právní úpravu podporují politici napříč koalicí. Podle nich se jedná především o symbolický vzkaz veřejnosti a nový paragraf má především deklarativní charakter.

Novela občanského zákoníku, která mění řadu věcí v rozvodovém řízení mění i paragraf 858 o rodičovské zodpovědnosti. "Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj bez tělesného trestání, duševního strádání a jiných ponižujících opatření," stojí v návrhu novely, kterou připravilo ministerstvo spravedlnosti.

„Tělesné tresty dětí jsou v rozporu s lidskou důstojností. Jsou nepřijatelné, a to i v domácím prostředí. Česká republika patří k posledním zemím Evropské unie bez jasného legislativního zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání," uvedl k plánované novele ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Novela vychází vstříc krtice Evropského výboru pro sociální práva. Ten shledal, že tím, že dosud není v českém právním řádu ukotvena nepřípustnost takového jednání, Česko porušuje evropskou sociální chartu. Podle spoluautorky novely Evy Decroix (ODS) je novela pouze reakcí na společenský posun, kdy děti například v otázce rozvodů už nevystupují jako objekt práv, ale jako účastníci řízení. Podle ní je tak nesmysl, aby stále mohly být terčem fyzických trestů.

"Dosavadní judikatura a celá akademická obec už podávala výklad, že součástí rodičovské zodpovědnosti není tělesné trestání. A jenom nastávaly případy, kdy došlo k hrubému porušení - teď se prosím nebavíme o facce, ale o týrání. A my nemáme nastavenou tu hranici. Je to snaha nastavit hranici, facku nikdo nikdy řešit nebude," uvedla Decroix pro Echo24.

Podle ní je novela občanského zákoníku v tomto ohledu hlavně symbolem. "Jsou určité symboliky a občanský zákoník je něco jako bible občanského práva, takže já na tom nevidím nic rozporuplného, abychom tam takovou normu do zákona nastavili a vždycky to nakonec bude posuzovat soud," uvedla Decroix.

Decroix také upozornila, že právě občanský zákoník už v současnosti vyjmenovává společensky nevhodné chování, které ale netrestá, jen deklaruje. "Je tam napsáno, že si manželé mají být věrni, ještě jsem si nevšimla, že bychom někoho zavřeli za nevěru, takže je to vlastně na stejné úrovni, je to prostě symbolika," uvedla Decroix ke zmíněnému paragrafu.

Podle dalších oslovených politiků má změna širokou podporu. Podobně jako Decroix se vyjádřila i předsedkyně stálé poslanecké komise pro rodinu Marie Jílková (KDU- ČSL). Ta upozornila, že novela občanského zákoníku nezavádí trestní odpovědnost. "Zcela jistě soud za facku nehrozí a hrozit nebude. Změna zákona nezavádí trestní odpovědnost rodičů; jedná se o změnu občanského zákoníku, kde se, často deklaratorně, stanovují normy jednání. To že stanovíme, že fyzické a psychické násilí na dětech není přijatelnou výchovnou metodou, je důležitý vzkaz veřejnosti. Fyzické násilí jako efektivní výchovný prostředek nefunguje a potvrzují to i všechny dosavadní výzkumy a vyjádření expertů. Cílem není trestat rodiče, ale podpořit výchovu prostřednictvím jiných výchovných prostředků než tělesných trestů," uvedla pro Echo24 Jílková.

Podporovat novelu budou podle Barbory Urbanové i zákonodárci hnutí STAN. "Vnímám to tak, že máme skutečně veřejnosti (v souladu s moderními výzkumy v této oblasti) říkat, že nelze vést filozofické úvahy nad tím, co je a co není nepřiměřený trest, protože i člověk, který nutí své dítě klečet v rohu na hrachu, má pocit, že je tento trest adekvátní. Nikdo za rodičovské selhání končící plácnutím přes zadek nikoho trestat nebude, ale že se situace dá a měla by řešit jinak, je dnes již odborně podloženo," doplnila osobní pohled Urbanová.

Zatímco se poslankyně shodují s ministerstvem, že nové znění občanského zákoníku nepovede ke kriminalizaci občasné facky, Decroix upozorňuje, že z jejího pohledu může spory vyvolat jiná část nového paragrafu a to formulace "jiných ponižujících opatření". "To předpokládám, že bude velký problém, protože je to velmi široce napsáno. Někteří mají za to, že by ponižujícím opatřením mohlo být například zabavení telefonu nebo vypnutí wi-fi. Takže tam si myslím, že konzervativní část s tím bude mít velký problém, tu diskuzi kolem toho očekávám," uvedla Decroix.

Novela občanského zákoníku už prošla připomínkovým řízením a nyní míří na vládu. Přesný termín, kdy bude na vládě projednána, aby mohla zamířit na plénum Poslanecké sněmovny, však ještě není znám. Ministerstvo také chystá osvětu a kampaně k pozitivnímu rodičovství.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Mezi Májem a Káčou aneb Proč žít

KOMENTÁŘ

Člověk si občas položí otázku, jestli se v naší době dá ještě trochu důstojně žít. Tedy člověk třeba jako já. Jestli už pomalu není čas to nějak nenápadně ...

00:07