Kvalita vs. systém: Charita má řešení pro nedostatky zdravotního systému

Kvalita vs. systém: Charita má řešení pro nedostatky zdravotního systému
Charita Česká republika pořádá další kulatý stůl, tentokrát na téma kvality a kvantity ve zdravotní péči. Foto: Charita Česká republika
3
Panorama
  • Alice Šikošová
Sdílet:

Ludmila Kučerová působí jako manažerka pro advokační činnost v oblasti zdravotnictví a je koordinátorkou zdravotních aktivit Charity Česká republika. V této roli se věnuje postavení více než 1700 sester v charitní síti, zajišťuje vysokou kvalitu péče a bojuje za lepší pracovní podmínky a ocenění pro zdravotní sestry. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdravotní péče, včetně 13 let práce na Anesteziologicko-resuscitační klinice Fakultní nemocnice v Plzni a 20 let v Městské charitě Plzeň, kde se věnovala rozvoji terénních služeb a hospicové péče​. Ludmila Kučerová dlouhodobě aktivně upozorňuje na problémy v domácí péči, jako je nerovnost v poskytování péče a nedostatečné financování. Upozorňuje, že zdravotní systém často upřednostňuje nemocniční péči před domácí, a volá po změnách, které by zajistily rovné podmínky a adekvátní financování pro všechny poskytovatele zdravotní péče.

Dobrý den, paní Kučerová, právě skončila diskuse u kulatého stolu na téma Kvalita vs. Kvantita. Atmosféra byla velmi živá a účastnili se jí zástupci z Ministerstva zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, ředitelé, vedoucí zdravotních služeb a sestry Charity Česká republika. Co bylo cílem setkání a jaký máte z diskuse celkový pocit?

Dobrý den, děkuji za pozvání. Z diskuse mám pocit velmi dobrý, právě proto, že debata byla nejen živá, ale skutečně pozitivní. Účastníci aktivně diskutovali možnosti, jak co nejefektivněji sledovat kvalitu poskytovaných výkonů domácí péče. A to bylo naším cílem. Z vlastních zkušeností totiž víme, že ne všichni poskytovatelé domácí péče provádí výkony skutečně zodpovědně. A to nejen v dodržení času, ale i ve kvalitě provedeného výkonu.

Můžete přiblížit, jaké hlavní přednosti vidíte ve zdravotních službách poskytovaných Charitou a jak probíhá kontrola kvality ve vašich zařízeních?

Charita má ucelený systém proškolování sester, který zahrnuje ověřování jejich znalostí a statisticky prokazatelnou kontrolu kvality výkonů. Na základě mnohaletých zkušeností jsme vyvinuli systém, který definuje přesná kritéria pro každý ošetřovatelský výkon a na základě těchto kritérií jsou výkony sester pravidelně hodnoceny. To nám umožňuje statisticky sledovat kvalitu výkonů a kontinuálně zlepšovat úroveň poskytované péče.

V poslední době vidíme, že do oblasti poskytování pečovatelských služeb vstoupilo mnoho dalších subjektů. Jak byste zhodnotila kvalitu služeb Charity v porovnání s komerčními poskytovateli těchto služeb?

Výkony terénní zdravotní péče, které jsou kalkulovány převážně na bázi časových kódů tak, že nepokrývají ani nezbytné osobní náklady, jsou poskytovány nejzranitelnější skupině pacientů v domácím, a tedy obtížně kontrolovatelném prostředí. A to svádí některé poskytovatele řešit nedostatečnou výnosnost formou krácení těchto výkonů na úkor jejich kvality. Nebo využitím personálu, který má jen formální kvalifikaci, bez nutné supervize. Přechod na financování na bázi kvalitativních indikátorů léčení vyžaduje několikaleté cílené budování klasifikací. Myslím, že Charita má tak díky vypracovanému systému kontroly jednoznačně v této oblasti navrch.

Jaký je váš názor na podporu domácí péče ze strany zdravotního systému?

Domácí péče je pro stát levnější a pro pacienta ve většině případů i příjemnější, přesto tuto formu péče zdravotní systém příliš nepodporuje. Nezřídka se stává, že je praktickým lékařům dokonce snížena bonifikace od zdravotních pojišťoven, pokud indikují tento druh péče. Často se také setkáváme s tím, že našim poskytovatelům není od zdravotních pojišťoven umožněno rozšiřovat objem a nabídku služeb, přestože poptávka po domácí péči převyšuje nabídku. To je velká škoda, protože domácí péče nejenže šetří náklady, ale také zvyšuje spokojenost pacientů.

Co byste navrhla jako řešení těchto problémů?

Je nezbytné, aby došlo k větší podpoře domácí péče ze strany zdravotních pojišťoven a státu. Potřebujeme funkční case management, který zajistí ucelenou péči o pacienta v celém spektru jeho zdravotních a sociálních potřeb. Jednu z možných cest představuje společnost Qualitas Optima, jejíž ucelený systém kontroly kvality výkonů a prověřování znalostí sester realizujeme v zařízeních Charity ČR.

Jaké jsou podle vás největší výzvy, kterým v současnosti čelí domácí péče?

Určitě největší výzvou, před kterou stojíme, je narůstající počet osob, které péči potřebují. Ve věkové skupině 65+ tvoří téměř třetinu lidé, kteří vyžadují dlouhodobou péči, ale ta je přitom poskytována pouze 18 % potřebných. Také je důležité zajistit, aby finanční náklady na poskytování této péče byly pokryty a aby byla zajištěna kvalita služeb.

Jaké jsou plány Charity do budoucna?

Určitě chceme pokračovat v poskytování kvalitní péče a v kontinuálním zlepšování našich služeb. Budeme také nadále školit naše sestry a zajišťovat tak, aby měly nejnovější znalosti a dovednosti. Důležité je pro nás také rozšiřování našich služeb tak, aby více lidí mělo přístup k domácí péči.

Jak vidíte budoucnost propojení zdravotní a sociální péče?

Propojení zdravotní a sociální péče je klíčové pro komplexní péči o pacienty. Zdravotní systém je ovšem v současnosti striktně oddělen od sociálních služeb. Zdravotní pojišťovny přísně kontrolují ve zdravotní dokumentaci, zda platí poskytovatelům skutečně jen za poskytování zdravotního výkonu. Ani při současných vyjednáváních v rámci dohodovacího řízení jsme nenašli východisko. Do budoucnosti je ovšem nezbytné, aby zdravotní a sociální služby byly společně koordinovány. To zajistí ucelenou podporu pacientům a zlepší jejich kvalitu života. Dovoluji si však říct, že i v tomhle dnešní diskuse přinesla určitý posun a optimismus pro další vyjednávání.

Více o Charitě a možnostech její podpory naleznete ZDE.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Není nad dobře natočenou vraždu

PODCAST MUŽI ZA PULTEM

Muži za pultem se rozplývají nad filmem MaXXXine, závěrečným dílem hororové trilogie režiséra Ti Westa, oblíbence Martina Scorseseho a dalších veličin. Trpěli ...

00:01

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz