Nedostalo se vaše dítě na preferovanou střední školu? Řešením mohou být soukromá gymnázia

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Nedostalo se vaše dítě na preferovanou střední školu? Řešením mohou být soukromá gymnázia
Skupina Fostra v září otevře celkem deset tříd na čtyřech specializovaných gymnáziích, které připraví své studenty na další studium na prestižních vysokých školách, na život ve 21. století a úspěšné budoucí kariéry. Foto: čtk
3
INZERCE
Sdílet:

Přijímačky vám nevyšly? Neúspěchem v prvním kole šance na kvalitní vzdělání nekončí. Chcete, aby škola rozvíjela silné stránky vašeho dítěte pro spokojený a úspěšný život ve 21. století? Gymnázia Fostra, která díky týmu odborníků, učitelů a koučů inspirují a motivují své studenty, otevírají 10 tříd.

Skupina Fostra v září otevře celkem deset tříd na čtyřech specializovaných gymnáziích, které připraví své studenty na další studium na prestižních vysokých školách, na život ve 21. století a úspěšné budoucí kariéry. Vedle všeobecného gymnázia se mohou žáci rozhodnout pro česko-anglické gymnázium, evropské gymnázium nebo česko-ukrajinské gymnázium.

Skupina Fostra v září otevře celkem deset tříd na čtyřech specializovaných gymnáziích, které připraví své studenty na další studium na prestižních vysokých školách, na život ve 21. století a úspěšné budoucí kariéry.
Skupina Fostra v září otevře celkem deset tříd na čtyřech specializovaných gymnáziích, které připraví své studenty na další studium na prestižních vysokých školách, na život ve 21. století a úspěšné budoucí kariéry. Foto: čtk

„Studenti gymnázií Fostra získávají všeobecný přehled, znalosti, dovednosti a klíčové kompetence pro 21. století. Věříme, že díky interaktivní výuce, individuálnímu přístupu ke každému ze studentů a zaměření na rozvoj jejich dovedností připravujeme naše studenty nejen na další studium, ale také na úspěšný život v dnešním světě, “ řekla ředitelka skupiny Fostra Sendra Keyzlarová.

Gymnázia Fostra učí studenty poznat své slabé i silné stránky, porozumět jim a umět s nimi efektivně pracovat. Vzdělávání ve skupině Fostra stojí na třech pilířích – rozvoj osobnosti studenta s cílem formovat z něj mladého člověka, který si uvědomuje své místo ve společnosti, kompetence 21. století jako je kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání, které jsou důležité pro rychle se měnící svět a společenská odpovědnost, která vede studenty k tomu, aby se aktivně zapojovali do občanské společnosti.

Skupina Fostra v září otevře celkem deset tříd na čtyřech specializovaných gymnáziích, které připraví své studenty na další studium na prestižních vysokých školách, na život ve 21. století a úspěšné budoucí kariéry.
Skupina Fostra v září otevře celkem deset tříd na čtyřech specializovaných gymnáziích, které připraví své studenty na další studium na prestižních vysokých školách, na život ve 21. století a úspěšné budoucí kariéry. Foto: čtk

Všechny třídy jsou poskládány tak, aby v nich byl optimální počet studentů, díky tomu vznikají ideální podmínky pro vzdělávání a rozvoj. Tým odborníků pracuje se studenty tak, aby odhalovali své talenty, rozvíjeli je a učili se, jak s nimi pracovat. Skupina Fostra dopřává svým studentům prostor pro formování osobnosti, vlastních názorů i kritického myšlení.

V rámci gymnázií Fostra se výuka řídí vlastní interní metodikou, jejíž hlavní myšlenkou je interakce a frontální výuka se střídá se skupinovou. Všechny vyučovací hodiny mají danou strukturu a vzájemně na sebe navazují. Výuka klade důraz mimo jiné na anglický jazyk a interaktivní výuku, do které je zapojena také spolupráce a rozvoj vzájemných vztahů mezi ročníky.

V novém školním roce otevře skupina Fostra dvě nová gymnázia – evropské gymnázium Fostra Europea a česko-ukrajinské gymnázium Fostra Pontia. Otevření těchto gymnázií ocenili také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek, radní pro školství a sport Hlavního města Prahy Antonín Klecanda a Chargé d’affaires Ukrajiny v České republice Vitalij Usatyj.

Více informací najdete na webových stránkách fostra.cz.

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články