Skvělá samota ve slavné Hoře Kutné

GENIUS LOCI

Skvělá samota ve slavné Hoře Kutné
Právě z dálky člověk ocení, jak fantasticky se v Kutné Hoře spojila gotika s barokem, jak je ježatá loď Svaté Barbory ukotvená v přístavu, k němuž vede promenádní cesta podél kamenných světců, které tam nasázeli podél svého nekonečného semináře fratres jezuité, ti nemilovaní démoni národa, synové Loyolovi. Foto: Jiří Peňás
6
Komentáře

Jiří Peňás