Ty ses rozhodl založit českou druhou republiku?

otevřený dopis prezidentovi

Ty ses rozhodl založit českou druhou republiku?
Úhel pohledu

Pavel Kohout

Vážený pane prezidente Miloši,

nebylo nás jistě málo, kdo jsme očekávali, že středobodem čtvrtečního rozhovoru na Tvé oblíbené televizi bude aktuální stav císařského porodu české vlády. O napětí se postaral sám premiér, když v úterní noci sdělil čekajícím žurnalistům v Lánech: „Pan prezident mně doporučil pokračovat v jednání s KSČ a SPD.“ Přehršle jiných témat to v Tvém pořadu zasula, proto osvětlení:

Když se 1. ledna 1993 zrodila historicky první Česká republika, bylo to na zdechlině komunismu, který dorazila hnusná „normalizace“; radikály, kteří se jako klíšťata zakusují do každé svobodné společnosti, poté ze sněmovny vykázalo Jeho Veličenstvo Volič. Teď jsi ale poradil premiérovi, aby právě o ty dva pilíře opřel svou menšinovou vládu. Miloši, Ty ses rozhodl založit českou druhou republiku?

V ní má zřejmě platit, že každý obviněný smí své trestní stíhání označit za „účelovku“ a chovat se, jako by neexistovalo, zvlášť pokud drží ministerstvo policie. Nepodporovanou vládu posílí dva odborníci na demokracii – šéf komunistů, jejž to zachrání před lynčem vlastních straníků za ostudně prohrané volby, a boss extremistů, kterého z předešlé strany vyloučili spolupartajníci jako podvodníka; právě on se netají, že zařídí referendum, které nás osvobodí z žaláře národů EU, hlídaného žoldáky NATO. Mocnářství by pak
nejspíš založila dynastie Václavů Klausů pod jeho ochranou jakožto maršálka ozbrojených sil a předsedy Nové Státostrany Demokraticky Přímé Autokracie, krátce NSDPA.

Kdybych nevěděl, žes tu radu dal premiérovi Ty jako prezident, střežící blaho země a lidu, myslel bych si, že je to velefikaný způsob, jak znemožnit obávaného konkurenta. KSČ nebyla zakázána, ale eskamotérsky zneviněna přidáním M, když polistopadoví otcové zakladatelé s Havlem v čele uvěřili, že ji uklove zub času. Neukloval, neboť se stala protestním táborem nevědomých. Její dlouhodobý předseda, který se asi směje, i když spí, je superlišák krajní levice, a předsedou krajní pravice se stal pitbul bez výcviku; oba dávno prokázali, že jsou velmi schopní, všeho.

Premiér, už tak obtížený padesátimilionovým kapesným pro potomky, se stává rukojmím obou, mohou ho jakkoli vydírat a kdykoli potopit, pokud, což oba poctivě hlásí předem, nebude plnit jejich program… Navíc trvale ušpiní jeho – s presumpcí neviny – dosud téměř čistý štít, což ho může ocejchovat navždy. Těsně před návštěvou u Tebe dokonce sám prohlásil, že je ochoten premiérem nebýt, pověříš-li náhradníka z hnutí ANO. Připojil ovšem svou důvěru, že to neučiníš, když jsi mu
dal zelenou až do června – a Ty přece vždy držíš slovo! Opomněl však Tvé heslo, že názory nemění jen idiot…

Být jeho dávnou láskou a čerstvou novomanželkou, pošeptal bych mu: Andrejko, vzpomeň si na toho chlapečka z filmu Knoflíková válka, jak říkal, kdybysem to byl věděl, tak bysem sem nechodil, a ty přece všechno víš, tak do té pasti nelez! A být jeho dobrým přítelem, řekl bych mu zpříma: Hernjas, Andreji, proč jen nevylepšíš fungující polský „model Kaczyński“? Nech post premiéra Brabcovi a ten, až vmžiku postaví vládu ze slušných parlamentních stran, které na vás budou stát frontu, ať tě jmenuje svým šéfporadcem, který je logicky i gratis pořád s ním!

PS:

Devadesátník požívá mnoho výhod. K největším patří tramvaj zdarma a životní zkušenost. Současná situace mu tudíž bledne při vzpomínce na hitlerovský i stalinský teror a německou i ruskou okupaci; proti nim je Klausovo i Tvé prezidentství aprílové počasí, občas nepříjemné, ale snadno přežitelné pod deštníkem Evropské unie a NATO. Ale jaký zmatek musí mít v hlavě naši mladí spoluobčané dospívající posledních patnáct let, když exprezident mimo službu i prezident v činné službě je buď doslova verbují k extremistům, či nesmyslně označují za extremisty ty z nich, kdo proti skutečným protestují na ulicích?

PPS:

Bereš na sebe obrovskou zodpovědnost, Miloši, když nevystupuješ jako moudrý král Šalamoun, který spory nevyhrocuje, ale tlumí i řeší. Ale máš před sebou téměř celých pět let, aby ses jím ještě stačil stát! Držím Ti palce.