V Trafo Gallery se předvedou Stíny protisvětla Anny Neborové

CHYSTANÁ VÝSTAVA

V Trafo Gallery se předvedou Stíny protisvětla Anny Neborové
Ukázka z výstavy Stíny protisvětla. Foto: Anna Neborová
Domov

Echo24

V pražské Trafo Gallery se chystá malířská výstava Anny Neborové, ta představuje výběr obrazů z posledních deseti let a zahrnuje cykly z autorčina blízkého prostředí jako předměty denní potřeby, prostředí bytu-ateliéru, sbírka skleněných váz. Její malba se vyznačuje rozkladem světla, znejistěním prostorových plánů malby a prací s jakousi snovou či magickou realitou.

Koncepce výstavy vychází ze tří posledních tematických okruhů (Blízké přízraky, Nadosah a Sbírka), kterým se autorka věnovala v rozmezí let 2012-2021. „O malbě Anny Neborové posledních deseti let lze říci, že vytváří jakýsi meta-cyklus zastřešený zájmem o analytický pohled na vztah mezi věcností a plynoucím časem ve vazbě na proměnlivou intimitu obklopujícího prostoru, kterou tento vztah vyzařuje a přetváří,“ uvádějí kurátoři.

„Důležitá je pro mne citlivost jak ve vztahu ke štětci, abych namíchala barvu, ale vlastně i citlivost v životě. Aby byl člověk vnímavý k věcem, co se dějou kolem. Ne vždy se nám to daří. Přesto mám pocit, že život je takový pokus o to, být citlivý,“ uvedla sama autorka.

V cyklu Blízké přízraky běžné předměty denní potřeby, kterými jsou například spodní prádlo, šaty, kabát nebo polštář, vystupují na autorčiných plátnech jako jakási pozměněná snová realita. Zatímco ve Sbírce byla pozornost věnována konkrétním předmětům jako nositelům reprezentace, v souboru Nadosah již do věcného světa výrazněji zasáhl právě pohled analytické povahy – přiblížení povrchů, obrysů, rámců, a především průhledů skrze objekty jako věcné stavy.

Výstavu pak doprovází publikace shrnující pohled kurátora Petra Vaňouse na dílo Neborové a uvádějící výběr z díla autorky za posledních 10 let. Výstava bude zahájena v úterý 20. července 2021 od 19:00. K výstavě vychází stejnojmenná publikace v česko-anglickém vydání. Více informací na www.trafogallery.cz.

Foto: Týdeník Echo