Anketa deníku Echo24: „Přál bych si více formátů, které lépe naplňují veřejnou službu“

Volba nových radních ČT

Anketa deníku Echo24: „Přál bych si více formátů, které lépe naplňují veřejnou službu“Nové 1
Domov

Deník Echo24 před volbou nových radních České televize oslovil s pěti otázkami všech osmnáct kandidátů, kteří prošli do užšího kola výběru. Tázal se jich během února. Zde jsou jejich odpovědi. Někteří otázky spojili, někteří některé dotazy vynechali.

Vladimír Pikora

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize? Máte k ní nějaké výhrady?

Nemám k ní zásadní připomínky. Leda nepodstatné, ale to jsou jen mé subjektivní názory, které nehodlám nikam tlačit. Dám příklad. Tak třeba z mého pohledu vysílá televize až moc různých detektivek a kriminálních příběhů. Já sám jsem v životě držel pistoli asi dvakrát v ruce a mám pocit, že televize tady divákům líčí život, kde je pistole jeho běžnou součástí. Proto já osobně bych více uvítal pořady, které se zabývají problémy každodenního života. Když vidím, kolik lidí je u nás v exekuci, tak bych místo vražd věnoval raději více pozornosti finanční gramotnosti. Chápu ale, že podobné pořady lidi baví a televizi to zvyšuje sledovanost, tudíž můj subjektivní názor v tomto případě nevydávám za nějaké univerzální moudro. Já to beru tak, že je dobře, že má ČT vysokou sledovanost – ale současně ji nemusí honit za každou cenu.

Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Možná, že není nutná změna a stačilo by ho jen více vymáhat. Je to zralé na objektivní analýzu. Nicméně ke změně kodexu asi stejně dojde. Je to globální trend. V zahraničí se to nyní velmi aktivně probírá. Zdá se, že mnoha lidem vadí, když tváře televize (a to nejen u nás) působí na sociálních sítích a tam se chovají, jako že nemají s televizí nic společného. Čekám kolem toho ještě velkou diskusi. Už se to sice řeší, ale někomu se to zdá jako nedostatečné. Pamatuji si, že když jsem byl zaměstnancem banky, tak jsem nemohl ani ve svém volném čase říkat něco, co by mohlo banku poškodit. Nešlo oddělit mě jako soukromou osobu a zaměstnance banky.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka?

Na ředitele se lze dívat jen na základě měřitelných indikátorů. Určitě je velmi úspěšný, pokud se díváme na sledovanost ČT. Tady zaslouží potlesk. Nicméně když se dívám na rozpočet a vidím, že je únor 2020 a rozpočet na rok 2020 ještě není schválený, tak to zase chválit nemohu. Dosud neschválený rozpočet je objektivní problém, který je nutné vyřešit. Řešení přitom nebude triviální.

Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?

Myslím, že tady rozhodne to, jak rychle a jak uspokojivě ředitel ČT situaci vyřeší. Pokud by se zdálo, že rozpočet ještě dlouho nebude, bude změna nutná. Být bez rozpočtu není pro televizi jako instituci dobré, není to dobré pro její zaměstnance, ani diváky. Doufám, že tak daleko se nedostaneme a rozpočet bude nějak vyřešen. Tady považuji za klíčové, aby se situace neopakovala. Proto jako ekonom kandiduji do Rady, protože mě nejasná situace kolem rozpočtu profesně oslovuje. Hospodaření je nutné ztransparentnit, kdo tvrdí, že to tak není, řeže pod televizí větev.

Jiří Schwarz

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize?

ČT se svou programovou nabídkou představuje silnou veřejnoprávní televizní flotilu s vlajkovou lodí ČT 1, jež je málo výrazná.

Máte k ní nějaké výhrady?

Program ČT 1 ve snaze uspět v divácké sledovanosti v konkurenci komerčních televizí tomu podřizuje skladbu a výběr pořadů, které se stále méně liší od pořadů vysílaných komerčními televizemi. Posláním veřejnoprávní televize není konkurovat soukromým televizím svou sledovaností. Na ČT 1 to nedává ani dobrý ekonomický smysl, když na tomto programu se reklama, až na přesně stanovené výjimky, nesmí vysílat.

Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Kodex je pro ČT stejně významným dokumentem jako ústava pro společnost. Jakékoli změny ústavy nerovně dopadají na jednotlivé sociální a zájmové skupiny a vrstvy společnosti, proto je společnost na změny tohoto základního dokumentu velmi citlivá. Totéž platí pro Kodex ČT, jehož znění a změny schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Z tohoto důvodu by jakékoli změny kodexu ČT měly být předmětem široké a hluboké diskuse a výsledkem společenského konsenzu.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka?

Na tuto otázku nejsem z důvodu nedostatku relevantních informací schopen nyní odpovědět. Za předpokladu, že získám důvěru Poslanecké sněmovny a budu se moci stát členem Rady ČT, důkladně se seznámím s jeho působením ve funkci ředitele a poté Vám sdělím svůj názor.

Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?

Pokud by ředitel ČT neplnil odpovědně své manažerské povinnosti a povinnosti vyplývající ze zákona o ČT, navrhl bych v Radě ČT řešení vedoucí k nápravě.

Jiří Závozda

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize?

Vnímání programu je velmi subjektivní. Já si z nabídky ČT vždy vyberu, teď například sleduji seriál Endeavour nebo Skandál po anglicku s Hughem Grantem na ČT Art. Ale dívám se i na programy jiných televizí, například na Nova Sport.

Máte k ní nějaké výhrady?

Jako divák bych uvítal, kdyby se akviziční premiéry vysílaly ve vhodnějších časech. I když od doby, kdy si mohu pustit pořad se zpožděním, mi to už tolik nevadí. Myslím také, že by ČT měla vysílat takové sportovní události jako ME ve volejbale nebo házené. Utkání naší reprezentace by měla být prioritou, naopak za správné považuji nebojovat o práva na drahé soutěže, jako je Liga mistrů, NBA či NHL.

Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Určitě by se měl otevřít a znovu by se o něm mělo diskutovat. Zejména zpravodajství se mění, i kvůli sociálním sítím. Je stále rychlejší. To se projevuje například při zdrojování. Platí ještě žurnalistická zásada, že každá zpráva se má zdrojovat minimálně ze dvou na sobě nezávislých zdrojů? Určitě ne třeba u tzv. kraulů, což jsou lišty s aktuálními zprávami, které běží pod obrazem. Svoboda zpravodajství také musí být vyvážena odpovědností. Nově by se mohla definovat třeba manipulace obrazem. Věřím, že když jsou věci dobře popsány, předchází to zbytečným nedorozuměním.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka? Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?

Spojím poslední dvě otázky: Odvolávat generálního ředitele lze jen za určitých specifických podmínek (například porušení zákona). Ne proto, že se Rada ČT dobře nebo špatně vyspala. To by pak mohla měnit ředitele každý rok a měla by tak příliš velkou moc. Teď je třeba řešit budoucnost ČT za stávajících podmínek (zakonzervovaný koncesionářský poplatek aj.). Má se televize rozvíjet extenzivně, nebo naopak uvažovat o  redukci programů? Kolik premiér má vyrábět? Mají se posílit akvizice? Samozřejmě by bylo ideální, kdyby existovala celospolečenská shoda o tom, co si představujeme pod veřejnou službou. Zdaleka ne ve všem může totiž roli ČT nahradit televize komerční. To je zásadní.

Lubomír Xaver Veselý

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize?

Člen rady ČT nemá pravomoc zasahovat do programu. V principu mám za to, že současná programová nabídka naplňuje povinnost nabídnou veřejnou službu. O mnoha detailech by se dalo diskutovat…

Máte k ní nějaké výhrady?

Řadu výhrad, ale jsem si vědom složitosti celého procesu při tvorbě programu. Velmi bych (jako divák) přivítal intenzivnější práci s českými tvůrci, vadí mi uniformita pořadů podle zakoupených zahraničních licencí, rád bych viděl větší zapojení regionálních studií.

Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Je to velké téma k diskusi. Umím si představit jasnější, stručnější, modernější, aktuálnější verzi.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka?

Nechci činit soudy z toho, co vím z veřejných zdrojů. Myslím, že to chce hlubší analýzu.

Jiří Šlégr

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize? Máte k ní nějaké výhrady?

Velmi oceňuji, že ČT plní svou veřejnoprávní funkci, když přináší v rámci své programové nabídky pořady napříč celým spektrem a myslí na všechny generace diváků. Osobně bych chtěl jen to, aby byl kladen ještě větší důraz na pořady s regionální tématikou, a tím mám na mysli nejen ty zpravodajské a publicistické, ale také například sportovní pořady o regionálním sportu. Stejně tak vítám, že se ČT ve velkém věnuje vlastní tvorbě a nebojí se v ní poukázat, mnohdy i humornou formou, na problémy strukturálně postižených regionů. Velmi dobrým příkladem byl seriál Most!. Z mého pohledu je však zapotřebí s touto tématikou ještě více, důkladněji a hlavně dlouhodobě pracovat.

Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Kodex ČT je dle mého názoru formulován dobře. K diskuzi může být to, jak a kdo dohlíží na jeho dodržování. Nicméně zda je takováto diskuze opravdu relevantní, to Vám budu schopen říci pouze v případě, že získám důvěru poslanců a jako člen Rady ČT uvidím na jeho dodržování a hlavně na kontrolní mechanismy tzv. zevnitř.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka?

V případě pana Dvořáka musím zmínit fakt, že se pod jeho vedením daří držet kvalitu zpravodajství a publicistiky. Stejně tak kvituji zvyšující se objem vlastní tvorby. Hlavně je ale důležité nepersonifikovat ČT jen do osoby pana Dvořáka. ČT, to je živý organismus se skoro třemi tisíci zaměstnanci, kdy každý z nich, má na tomto úspěchu svůj podíl.

Pavel Matocha

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize? Máte k ní nějaké výhrady?

Programovou nabídku hodnotím pozitivně, svými šesti kanály je dostatečně široká. Beru přitom v úvahu výši koncesionářských poplatků, šířku nabídky a sledovanost, která je u takového veřejnoprávního média velmi slušná, v evropském srovnání nadprůměrná. Zároveň se domnívám, že ve struktuře a obsahu jednotlivých kanálů jsou možnosti pro zlepšení, např. formát ČT 24, rozsah zahraničního a ekonomického zpravodajství atd.

Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Kodex ČT se mi zdá celkově velmi dobře napsaný a podstatnější než jeho případné drobné dílčí změny je, aby byl dodržován a jeho dodržování také vyhodnocováno. Například v případě některých aktuálně publicistických pořadů bych připomněl bod 5.14 Kodexu ČT, podle kterého mají redaktoři ČT vystupovat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají názor na věc, o níž informují.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka? Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?

V úctě k Vaší profesi, ale také k osobě ředitele ČT, se mi zdá, že Vaše otázka již indikuje odpověď, právníci či sociologičtí výzkumníci by řekli, že je návodná a jeví se mi jako nešťastně odrážející dnešní styl komunikace. Odpovědi se tedy ve slušnosti zdržím.

Martin Schmarcz

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize? Máte k ní nějaké výhrady?

ČT především dokáže, vzhledem k prostředkům, které má k dispozici, vyrábět velké množství vlastní tvorby ve slušné kvalitě. Toto by se mělo zachovat, jiné středoevropské veřejnoprávní televize jsou na tom hůře. ČT také díky kanálu ČT Sport podporuje domácí kluby, neboť vysílá a platí svazům za práva u soutěží, kde by se to komerčním televizím nevyplatilo. Jakkoli se najdou kritici, kteří tvrdí, že vlastní veřejnoprávní služba nemá zahrnovat sport, či například soutěže typu “StarDance”, či “Peče celá země”, je třeba vidět, že právě tyto pořady spolu s dramatickou tvorbou zajišťují, že ČT pravidelně sleduje 80 % koncesionářů. Každý si za ČT platí a má tedy nárok na pořad, který ho zaujme, a ne všichni se zajímají pouze o náročné pořady a dokumenty, případně o zpravodajství. Výhrady mám ke zpravodajství a publicistice. Ani ne tak k tomu, co v nich je, ale k tomu, co tam není. ČT 24 je na české poměry kvalitní zpravodajský kanál, nicméně prostor ke zlepšení zde podle mého názoru existuje. Podle mě chybí větší pluralita jak co se týká vysílaných názorů a postojů, tak ve složení redakce.

Pokud typickým redaktorem či moderátorem zpravodajství ČT je dnes spíše mladý městský liberál, je logické, že se s ní obtížněji ztotožňují konzervativní senioři z periferie (což u dramatické a zábavní tvorby neplatí). ČT by se měla zamyslet nad tím, jak se stát i ve zpravodajství televizí pro všechny. Což znamená dostat do redakce také lidi vyššího věku a s rozličnými světonázory, nedělat hlavní debaty pouze z Prahy, zapojit daleko více hlas regionů a zamyslet se nad tím, co programově nabídnout seniorům. Pokud má dnes řada lidí, kteří volili strany současné vládní koalice, pocit, že ČT je “opoziční” stanicí, není to dle mého názoru dáno tím, že by redakce skutečně vědomě podporovala opozici, ale objektivně – personálním obsazením s určitým vyhraněným a v zásadě redakčně sdíleným světonázorem, s nímž se prostě tito voliči neztotožňují a dávají proto přednost zpravodajství TV Nova a Prima. Ty si přitom mohou dovolit cílit primárně na určité skupiny, ale ČT musí být neutrální a pro všechny. Dále by se měla ČT ve své nabídce přizpůsobit digitálnímu věku a novým technologiím, jinak přijde pro změnu o mladou generaci, která používá ke svému informování i zábavě technologické platformy a ne už tolik obrazovku.

V působnosti Rady ČT je předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize. Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Především schvaluji interní předpis ČT, jímž upravila vystupování redaktorů a moderátorů na sociálních sítích. Emocionální a expresivní vyjadřování k záležitostem a lidem, o nichž ČT vysílá, totiž zpochybňují neutralitu a respekt k názorové pluralitě, což jsou základní hodnoty veřejnoprávní práce. Dále si myslím, že ČT by měla mít tvrdší pravidla pro přebírání cizích příspěvků a caus. V zásadě by mělo platit, že si vždy sama vše ověří. Jestliže investigativní novináři soukromých médií mají nižší profesní standardy, nelze pravidla ČT obejít tím, že se odkáži na toto cizí médium a odvysílám nedostatečně vyzdrojovanou, popřípadě přímo předpojatou a jednostranně podanou causu.

Určitě bych se zajímal také o ochranu soukromí. Jde o základní občanskou svobodu, která je z principu nadřazena právu na informace (jež je právem odvozeným) a přitom je dlouhodobě českými médii pošlapávána. Obecně ještě důležitější než sám text kodexu je vynucování jeho dodržování. To totiž chrání obě strany – jak ty, kteří se stanou objektem zájmu ČT, tak samotné redaktory. Pokud bude existovat důvěra v samoregulaci, omezí se politické tlaky na ČT.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka? Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?

Nepovažuji za slušné, aby někdo, kdo ještě vůbec nebyl zvolen do Rady ČT, vyslovoval kategorické soudy o práci generálního ředitele a jeho setrvání ve funkci. Pokud budu zvolen, mám jasno v tom, jaké úkoly by Rada měla řediteli ČT zadat a snažil bych se je prosadit. Je evidentní, že ČT potřebuje obnovit důvěru směrem k veřejnosti, co se týká jejího financování. Proto by ředitel (spolu s Radou) měli navrhnout v několika variantách model dlouhodobě udržitelného financování (je známo, že ČT brzy dojde “polštář”, který vytvořilo poslední zvýšení koncesionářských poplatků z roku 2008). Za druhé je třeba prověřit náklady jednotlivých složek ČT a porovnat je i se soukromými televizemi, případně odstranit neefektivity. Za třetí je nutné jednoznačně potvrdit, či vyvrátit stížnosti na nehospodárné nakládání s prostředky u konkrétních projektů a případně zjednat nápravu.

Je zkrátka třeba mít ekonomicky čistý stůl a získat v tomto důvěru parlamentu, protože ten svrchovaně rozhoduje o financování ČT. Samozřejmě v zastoupení koncesionářů, což je třeba plně respektovat.
Rovněž bych se zaměřil na zmíněnou pluralitu a neutralitu zpravodajství (což jsou přesnější termíny, než obvykle používané objektivita a vyváženost, jež sice obsahuje zákon o ČT, leč jsou poněkud “gumové”) a na kodex a etické otázky. Pokud bych byl zvolen a pokud by rada následně tyto úkoly uložila řediteli ČT, dovolil bych si ho hodnotit až na základě jejich plnění, či neplnění.

Zdeněk Holý

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize? Máte k ní nějaké výhrady?

Vážím si mimo jiné dvou kroků generálního ředitele Petra Dvořáka. Otevření kanálu ČT D a zkvalitnění dramatické tvorby. Televize podle mě zanedbává věkovou skupinu od teenagerů po diváky do 35, 40 let věku.

V působnosti Rady ČT je předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize. Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Kodexu ČT si vážím a nespatřuji důvod pro zásadní revizi. Reportéři ČT by třeba vzhledem ke kodexu nikdy nemohli udělat reportáž o Babišovi mladším na prahu domu ve Švýcarsku, což myslím, že případnému věcnému jádru kauzy udělalo “medvědí službu”.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka? Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?

Petr Dvořák je schopný manager a výměny schopných manažerů jsou na pořadu dne leda v případě zásadních pochybení.

Gabriel Švejda

Jak nyní hodnotíte programovou nabídku televize?

Na současných šesti kanálech se mi zdá rozsah programové nabídky dostatečný. Spíše mám výhrady k programové skladbě kanálů a nasazování jednotlivých pořadů do vysílání, zvláště ČT1, které de facto kopíruje nasazování formátů na hlavních kanálech komerční konkurence. Ale je to můj soukromý názor a jsem si vědom, že radní nejsou programoví ředitelé.

Máte k ní nějaké výhrady?

Přál bych si více formátů, které lépe naplňují veřejnou službu, tzn. více dokumentárních, vzdělávacích, historických a dalších formátů, které nejsou až natolik zajímavé pro komerční TV.

Měl by se podle Vás nějak změnit Kodex ČT?

Především bych si přál, aby Kodex ČT byl bezvýjimečně dodržován. Zvláště v pořadech a formátech, které přímo ovlivňují důvěru v ČT, tedy zpravodajství a publicistice. V působnosti Rady ČT je předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex ČT.

Jste spokojen s prací ředitele ČT Petra Dvořáka?

Pana Dvořáka osobně neznám. Přes současnou nespokojenost s ekonomikou ČT a po prostudování veřejných zdrojů, zvláště výročních zpráv o hospodaření ČT, se mi naopak zdá, že pan Dvořák je velmi dobrý manager a ekonom. Samozřejmě jako každý vedoucí pracovník dělá to, co mu situace a kontrolní orgán umožňuje, a v tomto směru vidím rezervu spíše v činnosti Rady ČT. Podle mého skromného názoru totiž podle Radou odsouhlasených projektů a s tím souvisejících investicích musel být vývoj financování zřejmý. Ale opakuji, že čerpám jen z veřejných zdrojů.

Pokud ne, navrhoval byste Radě ČT výměnu v této funkci?

Na základě aktuálních informací, které mám, stejně jako veřejnost k dispozici určitě ne.

Roman Bradáč

Odpusťte mi, prosím, že se nedržím otázek a ani pokynů ke stručnosti. V nedávné minulosti jsem opakovaně řekl, že nyní není čas na hodnocení činnosti ČT. Klíčové a zásadní je hospodaření této instituce. Tedy ještě přesněji, jde o kontrolu hospodaření. Tady je problém. Pokud se nenajde cesta (a já ji vidím ve změně přístupu Rady ČT za předpokladu, že v ní zasednou odborníci, kteří se mechanizmy uvnitř ČT nebudou muset měsíce učit), pak je o programovém schématu zcela zbytečné mluvit. Totéž platí o Kodexu. K obsahu budou vždy nějaké připomínky, nespokojenost. Tady musí zafungovat profesionalita a z ní plynoucí autorita instituce. A to v dlouhodobém horizontu. Třeba taky vidět a zohlednit, že se zásadně změnilo prostředí. Mnohdy na veřejnou televizi nahlížíme jako v dobách před internetem, před digitalizací. A to je chyba.

Obecně mi mnoho let vadí programové soupeření s komerčními stanicemi. Hlavně v programových segmentech, které se podobají. To je boj, který ČT nemůže dlouhodobě vyhrávat. Zdůrazňováním čísel o sledovanosti ČT mnohdy popírá to, co je jejím hlavním cílem. Tedy veřejná služba. Jednoduše: informovat, vzdělávat a až potom bavit. Se zásadním dodatkem: bez ohledu na zisk.

Je však řada pořadů, které službu veřejnosti opravdu plní. Některé občas kolísají dramaturgicky, ale cíl je jasný: sloužit veřejnosti, která si tuto službu – byť povinně – musí platit. Co se týká výměny generálního ředitele, to není prioritním tématem. Tam není klíčový problém. Musí být jasné, co dnes společnost od veřejné televize (ale i rozhlasu) očekává a kolik ta služba může stát. Pokud nebude důsledný a stálý dohled na nakládání s vybranými penězi, nemá cenu mluvit o personálních změnách. Ale nevylučuji, že by náprava současného stavu mohla jít ruku v ruce. Petra Dvořáka považuji za velmi dobrého manažera, to prokázal minimálně v čele TV Nova. Naše pohledy na veřejnou službu se ale od počátku liší. Ale nebyl to Petr Dvořák, kdo se zvolil do čela ČT. Byla to Rada ČT v čele s Milanem Uhdem. Jinak Petra Dvořáka osobně neznám, nesloužil jsem v jeho týmu, nechodím s ním na pivo, takže by bylo nespravedlivé kritizovat a hloupé chválit.

Část kandidátů sice odpověděla, anketu ale zodpovídat z různých důvodů nechtěla:

Ivan Douda

Děkuji za nabídku, ale musím se omluvit. Předem jsem si, po pečlivé úvaze, uložil až do konečné volby mediální zdrženlivost. Takže jsem již několik podobných nabídek také musel odmítnout. Věřím, že mě pochopíte a budete moje rozhodnutí respektovat.

Michal Klíma

Považoval bych za neprofesionální, abych odpovídal na to, na co se ptáte, nyní, kdy nejsem členem rady. Jako manažer se nerozhoduji bez podrobné znalosti faktů, které v tuto chvíli nemám k dispozici. Pokud bych se měl jako člen rady nějak vyjadřovat k programové nabídce, rozhodně bych tak nečinil na základě svého individuálního názoru, ale chtěl bych znát data z průzkumů, analýzy z peoplemetrů apod. Za jednu z největších ale současně častých chyb majitelů médií nebo jejich reprezentantů totiž považuji právě promítání individuálních subjektivních názorů na dané médium. Programová nabídka se má formovat na základě znalosti chování cílové skupiny ne podle subjektivních názorů členů rady nebo jiného podobného orgánu.

Co se týče Kodexu ČT, moje odpověď je podobná. Abych se k němu mohl vyjádřit, potřebuji vědět, jak v praxi funguje, zda plní svou funkci apod. Bez těchto znalostí nemohu zaujmout relevantní stanovisko.

A konečně ani Váš třetí dotaz opět nemohu zodpovědět bez interních znalostí. Manažer musí být hodnocen podle toho, jak plní zadání, jakých dosahuje výsledků apod. Generální ředitel ČT se zodpovídá radě a ta by ho měla hodnotit. Posuzovat jeho práci aniž bych měl k dispozici nezbytné interní informace, tedy aniž bych byl členem rady, bych považoval za neprofesionální a tudíž za chybné. Pokud bych na základě posouzení interních informací došel k závěru, že se stávající ředitel dopouští chyb, požadoval bych samozřejmě jejich nápravu, a pokud by k ní nedošlo, a chyby by byly závažné, pak bych nepochybně podporoval změnu v této funkci. Je mi líto, že jsem Vás nejspíše svými odpověďmi neuspokojil, ale napsat cokoliv konkrétnějšího, bych opravdu považoval za neprofesionální.

Hana Lipovská

Děkuji Vám za otázky, které jsou velmi dobré, velmi smysluplné a já na ně samozřejmě mám jasné a jednoznačné odpovědi. Nicméně, vzhledem k tomu, že volba postoupením do PS dále probíhá, dovolím si ve věci RČT odkázat po dohodě právě s navrhovatelem na web tiskového střediska ČBK (cirkev.cz). Rozhovor či jakékoli odpovědi poté ráda poskytnu po ukončení voleb.

Marek Hladký

Dlouho jsem o Vaší nabídce k rozhovoru přemýšlel a nakonec jsem dospěl k tomuto rozhodnutí. Podle mého názoru je současná situace okolo volby členů Rady ČT zbytečně vyhrocená, stejně jako pokládám za zbytečné moje mediální vyjádření před samotnou volbou. Vše podstatné jsem již řekl při veřejném slyšení, kdy jsem odpovídal na poměrně podrobné dotazy poslanců. Teď, podle mě, nezbývá, než počkat na volbu samotnou. Pokud budu zvolen členem Rady ČT, tak Vám rád odpovím na Vaše otázky. Děkuji Vám za Váš zájem i za pochopení.