Novým děkanem plzeňských práv je Stanislav Balík

ústavní soudce děkanem

Novým děkanem plzeňských práv je Stanislav BalíkNOVÉ
Domov

Echo24

Novým děkanem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) bude v dalších čtyřech letech pedagog, advokát a bývalý soudce Ústavního soudu Stanislav Balík. Rozhodlo o tom 15 ze 16 hlasů členů akademického senátu fakulty. Balík byl jediným kandidátem. Po jmenování děkanem povede fakultu od 25. ledna 2020, řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Balík, narozený v roce 1956, absolvoval v roce 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1981 obor archivnictví na Filozofické fakultě stejné univerzity. Do roku 1989 pracoval jako podnikový právník, poté se věnoval advokacii. V letech 2002 až 2003 vedl Českou advokátní komoru. V roce 2004 byl jmenován soudcem Ústavního soudu ČR. Po desetiletém mandátu se vedle akademického působení vrátil k advokacii.

Balík působí na katedře právních dějin plzeňské fakulty od roku 1996. Přednáší také na právnických fakultách v Brně a Olomouci a na CEVRO Institutu. Plzeňská práva, kde před deseti lety vypukl skandál kvůli tzv. rychlostudiu, podivným přijímacím řízením i zkouškám, pokládá za jeden ze stabilizovaných pilířů ZČU. Za hlavní cíl považuje kvalitní výuku studentů v kolegiálním prostředí. V oblasti akreditací bude podporovat personální rozvoj na jednotlivých katedrách tak, aby fakulta znovu obstála jak po pěti, tak po deseti letech. Hodlá rozšířit akreditace minimálně v oblasti Ph.D. pro další odvětví. Fakulta má pod jeho vedením posilovat regionální ukotvení a přeshraniční spolupráci a také aktivní působení v Evropské asociaci právnických fakult ELFA.

Funkci Balík převezme po děkanovi Janu Paulym, který fakultu vede od ledna 2012 a kandidovat už nemohl.

Čtěte také: Zádušní mše za Karla Gotta přilákala diváky, vidělo v televizích 1,6 milionu lidí

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.