Dámská kupé a návrat do středověku

Segregace podle pohlaví

Dámská kupé a návrat do středověku
Úhel pohledu

Jan Vučka

Těžko si představit něco zpozdilejšího než propagovat ženská vlaková kupé v 21. století. České dráhy zavedly do vybraných vlaků kupé jen pro dámy s odůvodněním, že tím zvyšují komfort a bezpečí žen při cestování.

Ombudsmanka Anna Šabatová k tomu uvedla: „Důležitá je skutečnost, že dámská kupé nemohou výrazněji omezit, nebo dokonce vyloučit přístup mužů k vlakové dopravě, protože tato kupé nejsou zřizována ve všech vlacích. Tam, kde dámská kupé jsou, představují pouhých 6 míst v celém vlaku.“

Obhajovat sexuální diskriminaci takovým argumentem je samozřejmě nesmysl. Kdyby dva fastfoody v Praze zakázaly vstup Židům a černochům, také by naše veřejná ochránkyně práv říkala „to je v pořádku a ničí práva to výrazně neomezí nebo nevyloučí, protože v Praze je sto dalších míst, kde si Žid a černoch mohou dát úplně stejný hamburger“?

Nebo by spíš křičela, jaká je diskriminace, že Žid a černoch nejsou vpouštěni do fastfoodu X a fastfoodu Y, a že to zasahuje do jejich lidské důstojnosti? Vsadíme se?

Nebo co kdyby České dráhy zavedly speciální vagony „jen pro bílé“? Také by paní ombudsmanka říkala, že o nic nejde a že je to v pohodě, když „barevní“ mají dost místa v jiném vagoně? To chci fakt slyšet…

Paní ombudsmanko, vyprávějte mi, jak vagon „jen pro bílé“ nemůže výrazně omezit, nebo dokonce vyloučit přístup „barevných“ k vlakové dopravě, protože „barevných“ vagonů je dost! To bude krásný projev od veřejného ochránce práv.

Pokud do některých kupé zakážeme vstup nějaké skupině (ať už vyselektované podle pohlaví, barvy kůže, nebo náboženství), narušujeme tím rovnost lidí, ponižujeme je a zasahujeme do jejich důstojnosti bez ohledu na to, jestli mohou sedět jinde.

Oficiální vysvětlení od Českých drah i slova naší ombudsmanky jsou sama o sobě nejlepším zdůvodněním, proč je zavádění dámských kupé prostě a jednoduše pitomost, a ještě navíc je to zřejmě nezákonné.

Nějaká dáma se prý cítila nepříjemně, protože cestovala ve vlaku s cizími muži. Jsou dvě možnosti: (1) buď ji ti muži nějak objektivně ohrožovali, napadali a obtěžovali, (2) nebo nic takového nedělali a dáma měla jen pocit, protože se jí nelíbí cestovat s pány.

Pokud ve vlacích jezdí agresivní muži, kteří napadají své okolí, pak samozřejmě jedno kupé o šesti místech v celém vlaku (a to ještě jen v některých vlacích) ničemu nepomůže. Šest dam si tam sedne a útočníci budou volně napadat sto jiných dam ve zbytku vlaku! Problém skutečných agresorů ve vlaku tedy dámské kupé vyřešit nemůže.

Pokud naproti tomu měla dáma pouze pocit (a jak veřejná prohlášení ČD, tak úřadu ombudsmana hovoří jen o „pocitech“), pak byl problém lokalizován v hlavě oné dámy, a není důvod omezovat kvůli tomu práva jiných, kteří za vnitřek hlavy oné dámy nemohou.

Jsou lidé, kteří mají nepříjemný pocit, když sedí v kupé s osobou tmavé pleti. Znamená to, že musíme takové pocity respektovat a vyhnat „barevnýho“ do jiného, vhodnějšího vagonu? Dotyčný zase třeba nerad cestuje vedle osoby světlejší pleti s divnými tetováními, ten zas má divné pocity, když sedí vedle „umaštěnce“ s dredy, a někdo má nepříjemné pocity z každého, kdo má příliš piercingu v obličeji.

Asi nemusíme vysvětlovat, proč jsou takové pocity čistě soukromý problém dané osoby a že nemůžeme kvůli nějakým pocitům vyrábět segregované vagony pouze pro „bílé“, pouze pro alternativce, pouze pro LGBT a tak dále.

Z toho také plyne, že dámská kupé jsou nezákonná. Antidiskriminační zákon připouští odchylky při poskytování služeb podle pohlaví, ale jen pokud je to „odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné“. Zde jsme si jasně ukázali, že cíl je buď nelegitimní (ochrana něčích soukromých pocitů), nebo dané prostředky nejsou schopny cíl (zabránit napadání spolucestujících) naplnit.

Vcelku se těším na soudní spor, až někdo zvedne hozenou rukavici!

Zavádění dámských kupé je ale hlavně principiálně špatné, protože nás to vrhá zpět do středověku. Moderní civilizaci jsme vystavěli na jistých principech a princip desegregace má mezi nimi klíčové místo. Nemáme vagony segregované podle příslušnosti ke stavu šlechta / svobodní lidé / nevolníci. Nemáme kina segregovaná podle barvy kůže. Nemáme univerzitní kurzy segregované podle pohlaví. Tak proč se, hergot, vracet do středověku a zavádět kupé ve vlaku pro dámy a pro pány???

Není to náhodou pravý opak toho, kam má moderní společnost směřovat?!

Dnešní dámy mají volební právo a mohou svobodně nosit kalhoty. Sufražetky za tuto rovnost tvrdě bojovaly a doslova za ni platily krví. Dnešní dámy mohou nosit policejní uniformu s pistolí a mohou létat ve vojenském letadle L-159 ALCA. Chtějí rovné platy za stejnou práci – to všechno je správně.

Tak proč z nich najednou děláme chudinky, které patrně omdlí a budou potřebovat čichací soli, když pojedou vlakem s cizím pánem v kupé? Milé dámy, musíte si vybrat – buď budete mít pistole, volební právo a univerzitní vzdělávání, nebo budeme mít zvláštní kupé pro ochranu křehké dámské psychiky. Obojí dohromady nejde!

Dnes je postavení žen tak hystericky sledováno, že když si známý hudebník David Byrne dovolil na nejnovějším CD spolupracovat jen se spoluautory mužského pohlaví, musel se ihned rituálně kát a děkovat za kritiku na sociálních sítích. Ale současně je nám předkládáno, že dámy jsou slabší pohlaví, a proto potřebují vlastní kupé ve vlaku. To nikomu nevadí takový rozpor?

Kam se poděla všechna ta výchova k toleranci a multi-kulti, když příslušník jedné sexuální skupiny může říci „já nechci sedět s příslušníky jiné sexuální skupiny“ a docílit tím jejich vyhození? Není to naopak ne-tolerance a ne-multi-kulti? Co když někdo řekne, že se cítí nepříjemně vedle dvou homosexuálů ve vlaku – taky mu bude zajištěno ne-homo kupé?

Takže se vrátím k tomu, co jsem řekl výše: dámy, buď budete mít volební právo jako svéprávné bytosti v moderní době, nebo budete mít zpátky středověk a neuvidíte muže v kupé. Nebo si na rovinu řekneme, že tolerance a multi-kulti jsou podvod a pořád bude někdo diskriminovaný a segregovaný, jenom to bude jiná skupinka než dřív.