Medová cela v Mariazell

GENIUS LOCI

Medová cela v Mariazell
Pro nás je myslím zajímavé, že prvním významným poutníkem, který k té prosté sošce přišel, byl moravský markrabě Vladislav Jindřich, bratr Přemysla Otakara I. Foto: Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás