Záchytná místa letu nad Letnou. O návrší, na němž žije zvláštní druh Pražanů

ECHOPRIME

Záchytná místa letu nad Letnou. O návrší, na němž žije zvláštní druh Pražanů
Metronom Vratislava K. Nováka na místě Stalinova pomníku (od roku 1991) sice není špatná věc, ale jako by tam zabloudil z jiného příběhu. Celé místo se propadá do ošuntělosti a otlučenosti, vizuálu se dávno ujaly sprejerské hordy, mramorové obložení místy už chybí a vůbec je zřejmé, že zkáza bude pokračovat. Asi to tak má být. Foto: Jan Zatorsky
Týdeník

Jiří Peňás

Letná je kopec, nebo spíš návrší uprostřed Prahy, na němž žije zvláštní druh Pražanů. Geograficky zabírá kus Holešovic, Sparty a Bubenče a sociologicky představuje klasickou městskou třídu lepšího prekariátu, tedy něco mezi zahálce propadlou bohémou a hyperaktivní lumpenburžoazií. Je jich odhadem tak deset tisíc (v Praze 7, jíž je Letná součástí, je nuceno žít 36 tisíc duší) a už dávno před covidovými omezeními se téměř nevyskytovali v jiných částech města. Jednak kvůli tomu, že si myslí, že k tomu není důvod, protože na Letné mají všechno, takže co by dělali ve zbytku Prahy, kde to rozhodně není tak cool. Druhý důvod je ten, že z takzvaného letenského prahu je vidět skoro na celou Prahu, takže již pak není důvod se k ní přibližovat. Podle mnohých návštěvníků je ostatně Praha nejhezčí z odstupu, přičemž nejlépe vypadá asi z Letné.

Z Letné se dá však nejen dívat na Prahu, nýbrž lze se tam i poměrně pohodlně a bezpečně procházet, případně pobíhat, jak to také dost obyvatel činí.

Ve své většině tvoří Letnou rovná a holá plocha, jíž se též říká pláň. Té bylo kdysi využíváno pro prvomájové průvody, militární přehlídky, v novější době pro koncerty a masové protesty: když si pořadatel hodně věří, svolává lid na Letnou. Takže se na Letné někdy takzvaně píší dějiny. Druhá část Letné, která má blíž ke svahu, z něhož je onen výhled na město, tvoří rozsáhlý park neboli sad, který se táhne v délce asi dvou kilometrů od spodního Štrose čili Strossmayerova náměstí až k Chotkově silnici, za kterou přechází v Hradčany. Cestu po ní lze považovat za jeden z nejhezčích špacírů ve městě. Ne že by Letná byla v nějakém úžasném stavu a že by člověk jen žasl, ale je to cesta velmi rozmanitá, přitom nenáročná a během ní lze leckoho zajímavého potkat. Například umělecká díla.

Celý text Jiřího Peňáse o návrší zvaném Letná uprostřed Prahy, na němž žije zvláštní druh Pražanů, si přečtěte na ECHOPRIME nebo v Týdeníku ECHO od čtvrtka na stáncích. Objednat si jej můžete zde.

Foto: echo