Pravopis je elitářský a bílý způsob vyjadřování. Univerzity rezignují na angličtinu, jazyk nebudou hodnotit

NEPODSTATNÝ PRAVOPIS

Pravopis je elitářský a bílý způsob vyjadřování. Univerzity rezignují na angličtinu, jazyk nebudou hodnotit
Britské univerzity prochází zásadními změnami přístupu k výuce vysokoškolských studentů. Už i pravopis je elitářský. Foto: University of Hull
1
Svět

Echo24

Některé britské univerzity v poslední době zcela propadly progresivistickým snahám o zásadní revizi výuky. Cílem je zajistit údajnou větší rovnost mezi studenty různých poměrů a původu, a to i za cenu snížení jejich jazykové úrovně. Nejen na University of Hull dospěli nově akademici k názoru, že studentům neprospívá hodnocení pravopisné správnosti a obecně upozorňování na „technické nedokonalosti“ anglicky psaného projevu. V rámci snahy „dekolonizovat osnovy“ je proto nyní profesorům doporučováno, aby nepřikládali pravopisu větší váhu, než je nezbytně nutné, protože je to elitářský, bílý a mužský způsob vyjadřování, píše deník The Telegraph.

Univerzita v anglickém městě Hull vysvětluje, že při hodnocení „technické zdatnosti“ studentů v psané angličtině může docházet ke znevýhodňování a odrazování některých studentů, pro které není angličtina rodnou řečí, nebo pokud zkrátka přichází z méně kvalitních vzdělávacích institucí.

Univerzita tvrdí, že současné vytváření akademického programu znamená „přijetí homogenního, severoevropského, bílého, mužského a elitářského způsobu vyjadřování závislého na vysoké úrovni psané a mluvené angličtiny, což je způsob, který skrývá jedinečnost studentů,“ píše The Telegraph s odkazem na nový univerzitní řád. "Studenti budou povzbuzováni, aby vyvinuli autentičtější akademický hlas, který bude komunikovat složité myšlenky s důsledností a integritou. Hlas, který může oslavovat zvláštnost jejich prostředí a jejich charakteristické rysy, místo aby je skryl.“

Obdobný nový standard „inkluzivního hodnocení“ zavádí i University of Worchester, která podotýká, že je spravedlivější soustředit se na kvalitu myšlenek a znalostí než na jejich pravopis a gramatiku. Podobně se k věci staví také londýnská University of the Arts, která zase říká akademikům, aby „aktivně přijímali pravopisné, gramatické nebo jiné jazykové chyby“, pokud „významně nebrání komunikaci“.

Univerzity nejen ve Velké Británii čelí v poslední době silným progresivistickým tlakům na výraznou revizi učebních osnov a současně i větší rovnoměrnost zastoupení studentů odlišných národností i sociálních skupin při trvající migraci a rostoucím podílu národnostních menšin na celkové populaci migrací zasažených zemí.