Památník Karla Čapka povede snacha středočeského radního. Vyvolala znepokojení

Památník Karla Čapka

Památník Karla Čapka povede snacha středočeského radního. Vyvolala znepokojeníNOVÉ
Památník Karla Čapka Foto:

Foto: Wikimedia Commons/ Památník Karla Čapka – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31736075

1
Domov

Echo24

Společnost Ferdinanda Peroutky vyzvala středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) ke zveřejnění koncepce, s níž uspěla ve výběrovém řízení nová ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše Alice Seidlová. Společnost v pondělním otevřeném dopise vyjádřila znepokojení nad jmenováním Seidlové, která není v oblasti čapkovské, literárněhistorické či aspoň muzejnické etablovaná. Hejtmanka v reakci uvedla, že bude požadovat, aby Seidlová předstoupila před novináře a zveřejnila svoji vizi řízení památníku.

„Znepokojeni jsme rovněž faktem, že Památník Karla Čapka pod vedením nové ředitelky již fakticky ukončil či ukončuje spolupráci s lidmi, kteří jej v 90. letech zachránili a nadále jej rozvíjeli,“ stojí v dopise, pod nímž jsou kromě předsedy spolku Martina Gromana podepsáni například Petr Pithart, Terezie Kaslová či Jindřich Šídlo.

Nová ředitelka je snachou krajského radního pro školství Zdeňka Seidla (ČSSD). Na případ upozornil Deník N, podle nějž jednatřicetiletá právnička nemá k památníku ani Čapkovi bližší vztah. Členy spolku udivilo vyjádření Seidlové do médií, že Čapkovo dílo zná ze školy a památník navštívila jako studentka. „Považujeme za podstatné, aby ředitel takové instituce jevil o dílo osobností představovaných v Památníku Karla Čapka zásadnější zájem,“ napsali. Deník N poukázal i na vazby Seidlové na ČSSD, která ve středních Čechách vládne s ANO. Zástupci kraje tvrdili, že příbuzenský poměr k radnímu ani další zmíněné okolnosti neměly na výběr Seidlové vliv.

Také Pokorná Jermanová zaznamenala řadu komentářů a kontroverzí doprovázejících jmenování Seidlové. Podle jejích informací ale mělo výběrové řízení standardní průběh a nově jmenovaná ředitelka splnila všechny jeho náležitosti. „Souhlasím s tím, že ne všechny mediální výstupy byly šťastné a mohly vést k pochybnostem o výběru vhodné osoby. Naproti tomu vnímám i reakci pana Emila Palivce, který zastupuje čtyři vlastníky objektu a který tuto personální změnu přivítal,“ uvedla.

Autoři dopisu poukázali i na to, že uchazeči měli předložit projekt nejen sledující provozní, personální a ekonomické parametry, ale který by nabídl i vizi muzejnickou, památkovou, vzdělávací a mezinárodní spolupráce. Vyzvali hejtmanku, aby koncepci Seidlové zveřejnila na webu kraje. „Je to podle nás jediná možnost, jak uklidnit všechny nejistoty ohledně budoucnosti Památníku Karla Čapka na Strži a jeho expozic,“ míní.

Hejtmanka uvedla, že se výběrové řízení konalo a jeho výsledek schvaloval v době její mateřské dovolené. Seidlová bude proto pozvána na jednání rady, aby všechny členy se svými záměry seznámila. „Jako hejtmanka kraje budu zároveň požadovat, aby paní ředitelka Alice Seidlová také předstoupila před novináře a zveřejnila svoji vizi řízení památníku,“ dodala Pokorná Jermanová.

Autoři textu připomínají, že v památníku je jediná expozice o životě a díle Ferdinanda Peroutky. Spolek v minulosti památníku poskytoval nejen podporu, ale například i předměty z pozůstalosti nebo cenné archiválie.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Hejtmanka Jermanová tvrdí, že čelí šikaně. Od opozice i Kalouska