Vodohospodáři darovali městům miliony na ventilátory a pomůcky

KORONAVIRUS

Vodohospodáři darovali městům miliony na ventilátory a pomůckyNOVÉ
Foto z předání šeku na 500 000 Kč pro město Kladno Foto:

Autor: Skupina Veolia

Domov

Echo24

Půl milionu korun dostalo město Kladno od společnosti Veolia, hlavního akcionáře Středočeských vodáren (SVAS), na opatření související s koronavirovou krizí. Dalších 1,2 milionu korun pro města Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice mezi sebou vybrali členové vedení společnosti SVAS a jejich dodavatelé. Půl milionu pro Mělník, další půl milion pro Kralupy nad Vltavou a dvě stě tisíc korun pro Neratovice převzal místopředseda představenstva Středočeských vodáren Petr Bendl, který s jednotlivými starosty domluví konkrétní využití finančních prostředků. Peníze jsou primárně určené pro nákup zdravotnického vybavení pro personál v první linii.

„Částku půl milionu od Veolie darujeme naší fakultě ČVUT, která se dnes věnuje výrobě respirátorů a plicních ventilátorů. Tam bude využitá velmi efektivně,“ poděkoval Veolii za pomoc v nouzové situaci kladenský primátor Dan Jiránek při předání šeku.

Podobně tak v Hradci Králové věnovala Veolia půl milionu korun královéhradecké fakultní nemocnici na nákup plicního ventilátoru. Zároveň se i zde dohodl management hradeckých vodohospodářů (Královéhradecká provozní, a.s., VAK Hradec Králové, a.s….) na rychlé sbírce na ochranné prostředky pro zdravotníky a během hodiny se tak sešlo dalšího 1,2 milionu korun.

To, že nemocnice prostředky potřebuje, potvrdil lékařský náměstek nemocnice prof. MUDr. Jaroslav Malý: „Za půl milionu se dá pořídit velmi slušný ventilátor, který je schopen našim pacientům pomoci. Je tu ale ještě rovina morální, chcete-li symbolická. Je velice důležité vědět, že máte za sebou někoho, kdo vám podá pomocnou ruku v situaci, kdy ji můžete potřebovat.“ Podle ředitele nemocnice prof. MUDr. Vladimíra Paličky ovlivní další plicní ventilátor výrazně kvalitu péče. „Tato suma nám pomůže pořídit jeden nebo dva ventilátory, které mohou výrazným způsobem ovlivnit péči o pacienty v těžkém stavu. Ten dar je tedy velmi cenný a velmi si ho vážíme,“ prohlásil prof. MUDr. Vladimír Palička.

Společnosti ze skupiny Veolia ujistily veřejnost, že nemoc Covid-19, způsobovaná novým typem koronaviru, nemá vliv na dodávky pitné vody. Společnosti jsou v pohotovosti již od konce února a v posledních týdnech zavedly celou řadu opatření v souvislosti se zhoršující se situací s nákazou virem COVID-19, včetně svolání krizových štábů. Podle ujištění skupiny Veolia je bezpečná dodávka pitné vody i energií zajištěna a jakýkoli výpadek je prakticky vyloučen. Veolia je připravena i na situaci, kdy bude přibývat nemocných a to i mezi zaměstnanci společnosti.

Týdeník Echo
Týdeník Echo Foto:

https://eshop.echomedia.cz/d/echo-bezpecne?_ga=2.110514823.309695465.1586093731-377918141.1561319870

„Máme aktivované plány pro provoz v krizových situacích i svolané krizové štáby ve všech regionech a společnostech. Prioritou je nejen zajištění dodávky pitné vody a energií, ale i bezpečnost pro naše zaměstnance. Naše zákaznická centra jsou proto uzavřená a zaměstnance, kteří pracují v terénu, jsme vybavili osobními ochrannými pomůckami. Směny jsou naplánované tak, aby se mezi sebou nepotkávaly, omezili jsme na minimum vstupy do kanalizací, dezinfikujeme kanceláře,“ vyjmenovává některá z přijatých opatření Martin Bernard, provozní ředitel skupiny Veolia v České republice s tím, že je zajištěna výroba pitné vody i dodávka energií ve všech lokalitách bez omezení. Přijatá opatření jsou podle Veolie nastavena tak, že dodávka pitné vody nebo energií bude zajištěna i v případě, kdy bude stoupat počet nemocných, a to i mezi zaměstnanci společnosti. V případě vody pomohou i nadregionální dispečinky.

Ohrožena není ani kvalita vody. COVID-19 je citlivý na obecně používané preparáty na chlorové bázi a nemá šanci přežít ve vodovodu. Není tedy třeba se obávat kohoutkové vody. Z preventivních důvodů a na doporučení Státního zdravotního ústavu i Krajské hygienické stanice v Praze byly zvýšeny dávky chloru při čistění vnitřních komor vodojemů o 50 %. Krizové plány platí i pro laboratoře. Skupina Veolia používá rychle analytické metody pro mikrobiologické analýzy pitné vody opouštějící úpravny a pro monitoring kvality pitné vody v síti. Úpravny a sítě jsou vybaveny velmi citlivými on-line analyzátory, které odhalí i sebemenší odchylku kvality vůči kvalitě standardní. Informace z těchto přístrojů jsou neustále přenášeny na centrální dispečinky.

Čtěte také: Škoda že nemáme moře, říká ředitel Veolie Ondřej Beneš