Česko čeká velké sucho, v řekách je mnohem méně vody než loni

zima beze sněhu

Česko čeká velké sucho, v řekách je mnohem méně vody než loniNOVÉ
Podrkušnohorský přivaděč v Jirkově Foto:

Foto: Vojtěch Šeliga

2
Domov

Vojtěch Šeliga

První měsíce roku 2020 ukazují, že nás nečeká jednoduché období. Kromě pandemie koronaviru nepřestává Česko trápit sucho. Data Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) upozorňují, jak se letošní teplá zima takřka bez pokrývky sněhu promítla do stavu českých toků a podzemních vod. Přestože sucho sužovalo českou krajinu i v loňském roce, jsou letošní čísla mnohem horší.

„Porovnání jara 2020 a 2019. V březnu 2019 byly naše řeky výrazně vodnější než v letos. Průměrné průtoky místy dosahovaly až trojnásobku průměrných březnových průtoků. Nejčastěji se pohybovaly v rozmezí od 75 do 165 % QIII. V letošním březnu to bylo 40 až 105 % QIII,“ upozornil ČHMÚ na Twitteru.

Může za to letošní teplá zima. „Velký vliv na to měl nedostatek sněhu na horách, odtud teče voda ponejvíce do řek. Ještě tristnější, což se stává i v letech, kdy je na horách dosti sněhu, je opakující se nedostatek sněhu v nižších polohách. Pro podzemní vody je důležité pravidelné odtávání, pro vodnatost řek odtávání z hor, také postupné. Stav nezachránil ani nadprůměrně srážkově bohatý únor,“ uvedla pro Echo24 mluvčí ČHMÚ Martina Součková.

Také stav podzemních vod na území České republiky byl u obou porovnávaných letech podobný, pouze v letošním březnu byla jižní část Čech a Moravy sušší. Oblast soutoku Dyje a Moravy je hodnocena letos jako mimořádně podnormální, zatímco v březnu 2019 byla jen silně podnormální.

„Pro podzemní vody je důležité období odtávání sněhu, dostatku srážek a ne zcela rozvinutá aktivita vegetace. Pokud začne hlavní vegetační období, rozvine se půdní sucho, vegetace významně odsává vodu z vrstvy do 40 cm. Do větších hloubek se voda měla dostávat pravidelným odtáváním a ukládat se v podzemí,“ sdělila Součková. „Takže je důležité množství sněhu (ale ve všech polohách), teploty v počátku jara na pozvolné odtávání, množství srážek, rozvoj vegetace,“ dodala.

Z hlediska množství vody akumulované ve sněhové pokrývce na území České republiky byly sněhové zásoby v polovině března 2019 více než trojnásobně větší než v letošním březnu. Rozložení sněhových zásob na území ČR bylo v obou letech podobné, pouze v roce 2019 byly sněhové zásoby výrazně větší.

Čeští zemědělci mají obavy

Čeští zemědělci nyní hledí s obavami do dalších dnů. Situace se suchem v půdě je totiž prakticky stejná jako před rokem. Ve výhledu na deset dnů tvůrci projektu InterSucho s ohledem na předpověď počasí beze srážek předpokládají, že sucho se bude rychle rozšiřovat. Scénář zatím vypadá velmi podobně tomu loňskému, kdy v dubnu v podstatě nepršelo a úrodu zachránily částečně až květnové intenzivní deště, vyplývá z údajů na portálu InterSucho.

Situace je v porovnání s loňskem nyní totožná. Sníženou úroveň půdní vláhy vědci evidují na 27 procentech, loni to bylo na 34 procentech. Počínající sucho lze nyní sledovat na 32 procentech, loni to bylo na 27 procentech. Vyšší stupně sucha letos zasahují již 19 procent území, loni to bylo jen o procentní bod méně. Podle prognóz už by se mělo sucho k 9. dubnu rozšířit na 90 procent území.

Nyní panuje nejhorší situace v Libereckém kraji a Orlických horách, sucho se projevuje i v Jeseníkách, tedy v oblastech, kde běžně v tomto období odtával sníh. Letos však kromě nejvyšších poloh chyběl. Již řadu měsíců velké sucho trápí území na severozápad od Českých Budějovic a také Třeboňskou pánev. Sucho se začíná rozvíjet i v Beskydech a Krušnohoří či ve větší části Vysočiny. Naopak bez výraznějšího sucha jsou zatím jižní Morava či střední Čechy a celé Polabí, kde už v této době sníh nebýval ani v minulosti.

„Procházíme momentálně další sušší periodou, kdy minulý týden prakticky nepršelo a ani v dalších deseti dnech významné srážkové úhrny nečekáme. Spíše čekáme naopak slunečné a postupně teplé počasí. Bohužel pro zemědělce a ovocnáře jsou nepříjemné i noční teploty, které klesají pod bod mrazu,“ uvádí komentář tvůrců portálu k aktuální situaci.

Čtěte také: Nejisté festivalové léto. KVIFF či Colours ohrožují vládní opatření i zavřené hranice