Národní parky už neví, jak bojovat s turisty. V Krkonoších například oplotili vrchol Sněžky

PŘELIDNĚNÁ PŘÍRODA

Národní parky už neví, jak bojovat s turisty. V Krkonoších například oplotili vrchol Sněžky
Pohled na Sněžku z Obřího sedla. Foto: Pankrzysztoff / Wikimedia Commons
Domov

Vojtěch Šeliga

Nejkrásnější místa české přírody se potýkají s náporem turistů, čemuž napomáhá také letošní preference turismu v tuzemsku. Národní parky společně s ministerstvem životního prostředí se snaží vymyslet, jak cenná místa ochránit. Kromě diskutovaného návrhu na povinnou rezervaci, dochází také například k aplikaci fyzických opatření na konkrétních místech.

Správci českého a polského Krkonošského národního parku v minulém týdnu oddělili ochrannou sítí návštěvnický prostor na Sněžce od míst, kde nemají turisté, co dělat. Je to reakce na nerespektování zákazu vstupu lidí na cenné alpínské trávníky a skály a na zvyšující se návštěvnost nejvyšší české hory. Rozsah nových ochranářských opatření nemá na Sněžce obdoby. Vrchol Sněžky patří k tomu nejcennějšímu, co příroda v Krkonoších nabízí.

„Situace na Sněžce je dlouhodobě neudržitelná, bylo potřeba s tím něco udělat. Návštěvníkům vrcholu byl v minulosti vyhrazen prostor přibližně o velikosti poloviny fotbalového hřiště, kde se mohou pohybovat. Mnozí to nerespektují,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Kromě přístupových cest stojí síť o celkové délce asi 300 metrů kolem celého vrcholu. „Metr vysoká plastová síť posílí řetězové zábrany, které lidé ve velkých počtech překračovali,“ řekl Drahný. Náklady na vybudování síťových zábran odhadl na nižší desítky tisíc korun.

Síť kolem vrcholu Sněžky není jediné opatření na ochranu tamní přírody. „Pro letní sezónu budou vyčleněni strážci, kteří budou celý den na Sněžce dohlížet na dodržování zákonných pravidel. Bude jim pomáhat i policie,“ uvedl Drahný. Strážci mohou uložit na místě za porušení zákazu vstupu mimo koridory až 10 000 korun.

Sněžka patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům Krkonoš, z české strany se tam lze dostat pohodlně lanovkou. Průměrná denní návštěvnost vrcholu dosahuje 5000 návštěvníků, ve výjimečných případech, hlavně o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek.

Povinné rezervace

Parky chtějí společně s ministerstvem životního prostředí bojovat s overturismem také tím, že by se na některá místa, jako je třeba Sněžka, či pramen Vltavy zavedl povinný rezervační systém. „To naše řešení v tuto chvíli spočívá v možném zavedení rezervace časových vstupenek pro vstup na některá konkrétní místa v národních parcích, mezi ty nejvytíženější v letních měsících patří například Sněžka v Krkonošském národním parku nebo pramen Labe. Návštěvník by si tak zarezervoval čas a datum, kdy by na to konkrétní místo měl umožněný vstup, a při naplnění určité kapacity by se přístup na místo, tedy i v rezervačním systému, uzavřel. Co se týká technického řešení, tedy jak by se to kontrolovalo zatím nemáme dořešeno. Zatím také neuvažujeme o zpoplatnění těchto časových vstupenek, tzn. že vstup do národního parku by zůstal bez poplatku,“ sdělil pro Echo24 za ministerstvo životního prostředí Ondřej Charvát.

Že je současná míra turismu neudržitelná přiznávají i samotné parky. „V tuto chvíli je o věci rozhodnuto v tom smyslu, že nějaká forma regulace bude po dohodě Správy KRNAPu s MŽP otestována na některé lokalitě v Krkonošském národním parku. Pokud jde o České Švýcarsko, určitě se k tomuto tématu musí ještě uskutečnit širší diskuse v regionu,“ sdělil pro Echo24 za NP České Švýcarsko Tomáš Salov.

„V hlavní sezóně a o víkendech a svátcích ve vedlejší sezóně poměrně často kolabuje turistická infrastruktura, dochází k přetížení parkovišť i turistických autobusů, dlouhým čekacím dobám na doprovodné služby a ke crowdingovým efektům na některých turistických cestách. Není úplně neobvyklé, že v jediném dni třeba k Pravčické bráně vyrazí více než 3000 návštěvníků. Kromě crowdingu (a tedy celkového snížení návštěvnického komfortu) považujeme za vhodné vzít v potaz také další zátěže pro obce v národním parku, jako je nárůst individuální automobilové dopravy, nárazově vysoký návštěvnický ruch v obcích v okolí národního parku a další jevy mající vliv na kvalitu života v těchto obcích,“ vysvětlil.

„Jsme přesvědčeni, že alespoň dílčí regulace návštěvnosti (např. nutností rezervace návštěvy turistického cíle ve vybraných obdobích) v nejzatíženějších částech národního parku (zejména oblast Hřenska) může vést rovnoměrnějšímu přerozdělení návštěvníků v čase (např. vyrovnání návštěvnických špiček) i prostoru (návštěva méně zatížených cílů v době, kdy jsou kapacity na ‚hotspotech‘ zcela vytíženy). Současně by mohlo dojít ke zlepšení dostupnosti doprovodných služeb pro návštěvníky a rovnoměrnějšímu přílivu návštěvníků do regionu i v okrajových částech turistické sezóny,“ dodal.

Přestože by se návrh neměl zatím týkat NP Podyjí, také tamní představitelé upozorňují, že se potýkají s nárůstem turismu. „V Národním parku Podyjí situaci ohledně návštěvnosti bedlivě sledujeme. Tuto sezonu zatím ale neplánujeme zavést žádná regulační opatření. Nicméně, tlak návštěvníků na některé místa v národním parku je opravdu velký. Za posledních deset let se počet lidí, který Podyjí ročně navštíví zvedl zhruba o čtvrtinu a v těch nejvytíženějších lokalitách se už velký počet turistů začíná projevovat,“ uvedl pro Echo24 David Grossmann za národní park.

Vývoj návštěvnosti v NP Podyjí.
Vývoj návštěvnosti v NP Podyjí. Foto: nppodyji.cz

Přesně deset let fungují v Národním parku Podyjí sčítače návštěvníků. V podobě malých dřevěných sloupků je lze najít na 16 místech. Správcům parku pomáhají zjistit, které lokality jsou nejnavštěvovanější, a ve kterém období tam nejvíce lidí přijde. Loni snímače zaznamenaly téměř 400 000 průchodů. O téměř 100 tisíc více než na začátku měření.

Přemíra turismu se však týká také některých CHKO. Na příklad Jeseníky ale zatím o podobné regulaci neuvažují. „K podobnému rozhodnutí jsme zatím nedospěli, přesto že v některých lokalitách již vysoká návštěvnost může vypadat dramaticky. Zatím jsme se rozhodli jít spíše cestou nabídky jiných, méně známých míst a tím trochu uvolnit tlak na místa známá. Tato „kampaň“ je koordinována celostátně, tedy za účasti všech CHKO v ČR,“ sdělil pro Echo24 Michal Servus za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR – Olomoucko.