Jak bude vypadat „dobrá víra“ u stavebního zákona?

Mezery ve stavebním zákoně

Jak bude vypadat „dobrá víra“ u stavebního zákona?NOVÉ
Ilustrační foto Foto:

Foto: Shutterstock

Názory čtenářů

Luděk Vrána

' alt="Luděk Vrána" />

Od května se hodně změnilo. 24. 6. 2019 vláda ČR schválila věcný záměr stavebního zákona. Podle tohoto dokumentu měl být návrh stavebního zákona předložen do konce ledna 2020. Z nějakého důvodu se vše zrychlilo a první paragrafový návrh existoval už 25. 10. 2019. Bylo vidět, že je to nedodělek, některé články v něm vůbec nebyly, nahradily je tři tečky…

Pak si zaměstnanec MMR dovolil veřejně přiznat, že MMR nemá tvorbu stavebního zákona pod kontrolou, díky tomu nám paní ministryně Dostálová přiznala, že od 23. 11. 2019 je nová verze. Naštěstí na webu ČKAITu je vše ke stažení… Nový návrh je oproti říjnové verzi dost předělaný – a teď vynechám oblast požární bezpečnosti staveb. Dovolím si komentovat vůbec největší prasárnu nového návrhu.

Věcný záměr – vládou schválený – počítal s tím, že v ČR nebudou v budoucnu existovat nelegální stavby.

Cituji:

„13. Odstranění nepovolené stavby / dodatečné povolení

V případě staveb, v jejichž případě nebylo vydáno rozhodnutí o povolení stavby (nejednalo by se o případy následného zrušení povolení stavby), nebude možné dodatečně stavbu povolit. Rovnou se přikročí k vydání rozhodnutí o odstranění stavby“.

Konec citátu.

A teď budu citovat novější znění téhož:

„ZÁKON ze dne … 2020, stavební zákon

§ 140
Dodatečné povolení

(3) U staveb provedených bez povolení podle § 139 odst. 1 písm. b) povolí stavební úřad dodatečně stavbu v případě, že povinný v řízení o dodatečném povolení prokáže, že jednal v dobré víře“.

Pokud dobře čtu, tak poctivý stavebník bude platit za zpracování projektu, ale ten, co staví bez povolení, zato v dobré víře, si jen požádá o dodatečné povolení.

Už se těším, až se naplno ukáže, co je v naší zemi „dobrá víra“, resp. na kolik se taková víra dá vyjádřit penězi, známostmi,…

Další veřejný podvod voličů – a obrovská kobliha pro dravé developery. Jeden ze základních článků věcného záměru zákona je během krátké doby nahrazen dalším prokorupčním článkem. Zase o kousek blíž Východu, nemám pravdu?

Zajímavé je, že o tomto paragrafu už se v TV nedělají reportáže jako před necelým rokem – jako v době, kdy se tvrdilo, že „je konec černým stavbám“.

Jsem hluboce zklamaný, mám sílící pocit, že zákon bude napsaný účelově, přinese do ČR jen zmatek až nepořádek. Opravdu by mě zajímalo, kdo jmenovitě je autorem tohoto paragrafu.

A nejvíc se bojím, že buldozer složený z KSČM, SPD, ANO a ČSSD tohle protlačí parlamentem.