Oboru Všeobecné lékařství hrozí v Ostravě omezení akreditace

AKREDITACE

Oboru Všeobecné lékařství hrozí v Ostravě omezení akreditaceNOVÉ
Zázemí Lékařské fakulty v Ostravě Zábřehu Foto:

FOTO: osu.cz

Domov

Echo24

Lékařské fakultě Ostravské univerzity hrozí omezení akreditace pro obor Všeobecné lékařství, na který by fakulta nemohla přijímat nové studenty. Vyplývá to ze zprávy komise Národního akreditačního úřadu, jež na fakultě kontrolovala průběh přijímacího řízení a shledala v něm pochybení. Část zprávy má ČTK k dispozici. Mluvčí fakulty řekla, že fakulta už zpřísnila odvolací řízení při přijímání studentů. Rektor univerzity Jan Lata nevidí jako nutné omezovat fakultě akreditaci.

Podle Laty univerzita nesouhlasí se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu v tom, že se jedná o selhání kontrolního systému na Ostravské univerzitě a nesouhlasí s tím, že by bylo zapotřebí omezení akreditace. „Již nyní Ostravská univerzita nejen prověřila situaci na jiných fakultách a došla k závěru, že je vše v pořádku, ale také přijala všechna opatření, která ve své zprávě zmiňuje kontrolní komise Národního akreditačního úřadu,“ uvedl Lata.

Mluvčí Lékařské fakulty Hana Hanke řekla, že výsledky šetření kontrolní komise fakultu netěší, nicméně jde zatím jen o dokument bez právního dopadu. „Univerzita má 30 dní, aby se k dokumentu vyjádřila. Bez ohledu na šetření komise jsme letos už pro právě probíhající přijímací řízení přijali celou řadu opatření, která zpřísňují pravidla odvolacího řízení. Tuto skutečnost však komise během svého šetření nějak nezohlednila,“ uvedla mluvčí.

Ze zprávy vyplývá, že komise vzhledem k závažnosti zjištěných nedostatků a jejich dlouhodobému charakteru Radě Národního akreditačního úřadu doporučila zkontrolovat přijímací řízení i v nelékařských studijních programech fakulty a ve studijních programech na ostatních fakultách OU. Kdyby kontrola rovněž odhalila nedostatky, měla by rada zvážit, zda s univerzitou nezahájí řízení o odnětí institucionální akreditace, kterou univerzita získala minulý rok.

Lata zdůraznil, že vedení univerzity už loni označilo za nepřijatelné přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky.

„V tomto se plně ztotožňujeme se závěry kontroly Národního akreditačního úřadu. Jedná se jednoznačně o manažerské pochybení vedení Lékařské fakulty,“ uvedl Lata.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové předal Národní akreditační úřad univerzitě protokol o kontrole s popisem zjištění a návrhy doporučení 10. června a škola má nyní lhůtu na seznámení se závěry a případné podání námitek.

„O případných sankcích vůči Ostravské univerzitě, například omezení akreditace spočívající v zákazu přijímat ke studiu studijního programu nové uchazeče, může rozhodnout Rada Akreditačního úřadu,“ uvedla Lednová. „Text protokolu je až do skončení řízení neveřejný,“ dodala.

Národní akreditační úřad začal prověřovat dění na fakultě, když se v médiích objevily informace o možných manipulacích při přijímacím řízení na fakultu.


Čtěte dále: Policie varovala školy v Česku před možným útokem střelce. Šlo o žert teenagara

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.