Český stát měl být k firmám vstřícnější, teď mu hrozí statisíce žalob a přetížené soudy

DOPADY KORONAVIRU

Český stát měl být k firmám vstřícnější, teď mu hrozí statisíce žalob a přetížené soudy
Ekonomika

Vojtěch Šeliga

Česká vláda podcenila pomoc podnikatelům, což vede k tomu, že firmy nebudou k vládě vstřícné a pravděpodobně využijí možnosti podat žaloby kvůli škodě způsobené opatřeními vůči šíření koronaviru. Důvodem je dubnové rozhodnutí městského soudu v Praze, které zrušilo čtyři opatření ministerstva zdravotnictví.

Podle odhadů Hospodářské komory můžou podnikatelé podat desítky až stovky tisíc žalob. Kdyby vláda dala na stůl férovou nabídku k jednání s podnikateli – např. dohodu, že pokud jim bude uhrazena alespoň půlka nákladů prokazatelně vzniklých během krize, dojde k mimosoudnímu vyrovnání, a nebudou mít další nároky, každý podnikatel by si pak dal na misku vah, zda vůbec chce podstoupit vleklý a co do výsledku nejistý soudní spor, anebo raději se spokojí s půlkou náhrady škody. Po náhradě škod volají hlavně nejpostiženější odvětví – restaurační služby a cestovní ruch (65 %, resp. 63 % firem upřednostňuje tuto formu podpory).

Které konkrétní firmy se chystají žalobu podat, však Hospodářská komora nechtěla uvést s tím, že se jedná o důvěrné informace. Podobně se vyjádřily také oslovené právní kanceláře, také ty však potvrdily, že se řada žalob skutečně chystá, což může vést k přetížení soudů. Upozorňují ale, že se soudy mohou vést řadu let a výsledek může být nejistý.

Za žalobami bude stát především neochota vlády domluvit se. „Čím jasnější je neochota vlády skutečně pomoci a čím rychleji klesají zásoby peněz firem, tím více firem skutečně žaloby zvažuje a začínají je se svými právníky připravovat. Stát měl jednoduchou volbu – ukázat stejně jako jiné vlády v Evropě skutečnou ochotu a schopnost pomoci nebo většinu ekonomiky hodit přes palubu. Česká vláda se rozhodla, že bude pomáhat především kamarádům typu velkých agrokoncernů a majitelů Smartwings, takže se nemůže divit, že žaloby začnou přicházet. A budou jich stovky tisíc. Přitom stačilo nabídnout plošné a rychlé vyrovnání alespoň části nákladů, vláda ale řekla ne,“ uvedl pro Echo24 prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Hospodářská komora doporučovala svým členům, aby si uchovali veškeré dokumenty. „Od začátku nouzového stavu jsme členům Hospodářské komory i dalším podnikatelům, kteří se na nás obraceli, doporučovali uchovávat veškeré doklady o objednávkách, které byly zrušeny či které byly předčasně ukončeny. Podnikatelé mají nárok na úhradu škod v souvislosti s opatřeními státu na zabránění šíření koronaviru. A je to dokonce ústavní právo. Nezáleží pak podle jakého zákona to bude, ať už podle krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví či zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, odpovědnost státu za vzniklé škody zůstává v jakémkoli případě,“ uvedl pro Echo24 tiskový mluvčí komory Miroslav Diro.

„V prvé řadě je nezbytné zdůraznit, že drtivé většině podnikatelů nejde o náhradu ušlého zisku, ale o náhradu škody, kterou jim způsobila vládou zavedená preventivní opatření. Stát jim nařídil zavřít, přišli tedy o svůj příjem. Ale nadále měli výdaje, měli povinnost zaměstnancům vyplácet mzdy, státu odvádět odvody a jiné zálohy daní, hradit nájemné, splácet úvěry, v některých případech museli vyhodit nakoupený materiál (např. restaurace vyhodily do popelnice nakoupené suroviny) a tak dále. Tu škodu si přece nezpůsobili podnikatelé sami, má příčinnou souvislost s vládou zavedenými opatřeními. Odpovědnost státu je zde objektivní, státu se nepřičítá povinnost nahradit škodu na základě zavinění, postačí, že je zde krizové opatření a je prokázán vznik škody v příčinné souvislosti s ním. Pokud by však stát prokázal, že si poškozený škodu způsobil sám, kupř. zanedbáním všeobecné prevenční povinnosti, povinnosti k náhradě se stát samozřejmě zprostí,“ dodal.

Foto: ECHO24

Škodu přitom neměly jen ty podniky, které musely okamžitě zavřít. Podle dat Hospodářské komory v prvních dnech krizového stavu byla česká ekonomika z více než 60 % vypnutá. Nutné je přitom dodat, že ne všechny podniky mají dnes nárok na nějakou podporu (zaměstnance neměly na překážkách, ale přišly o odbyt – nemají nárok v programu Antivirus na částečnou náhradu mezd, zároveň musí platit výdaje – odvody, daně, nájmy…).

V Praze podali lidé desítky oznámení kvůli nouzovému stavu

Že budou soudy zahlcené, ukazují také další žaloby. Trestních oznámení podaných kvůli vyhlášení nouzového stavu nebo dalším vládním opatřením zavedeným kvůli epidemii nového koronaviru nadále přibývá. Pražské městské státní zastupitelství (MSZ) evidovalo na konci minulého týdne zhruba 20 podání, přes dvacítku jich dorazilo na Vrchní státní zastupitelství v Praze (VSZ). Několik lidí se obrátilo i na obvodní státní zastupitelství. Žalobci oznámení vyhodnocují, některá již odložili nebo vyhodnotili jako možný přestupek. Sdělili mluvčí MSZ zastupitelství Aleš Cimbala a ředitel trestního odboru VSZ Jaroslav Dolejší.

Nouzový stav, který vláda kvůli epidemii nového typu koronaviru vyhlásila 12. března, skončil v neděli. Trval 66 dní. Některá opatření související s nákazou či nákupy ochranných pomůcek však měla své odpůrce. Trestní oznámení podal například opoziční zastupitel Prahy 4 a bývalý místostarosta Tibor Vansa (Piráti), kterému se nelíbil nákup dezinfekce, který uskutečnila radnice čtvrtého městského obvodu. Na žalobce se koncem dubna obrátil také předseda lidovců Marian Jurečka, podle kterého ministerstvo zdravotnictví nepostupovalo hospodárně při nákupu ochranných pomůcek proti koronaviru.

Lidé se na státní zastupitelství obracejí podle Cimbaly s trestními oznámeními na představitele vlády, samospráv i na členy krizového štábu. Oznamují i podezření ze šíření nakažlivé nemoci či poplašné zprávy. „Z části jsou tato podání bez dalšího opatření založena, neboť popsaná jednání nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu nebo odložena či postoupena jako přestupek,“ uvedl mluvčí. Pražské městské státní zastupitelství také některá trestní oznámení předalo obvodním žalobcům, některá dále vyhodnocuje. „V žádné z věcí nebylo dosud zahájeno trestní řízení pod dozorem MSZ v Praze,“ dodal mluvčí.