Covid zastavil odebírání dětí z rodin, loni jich bylo pod 3000

ODEBÍRÁNÍ DĚTÍ

Covid zastavil odebírání dětí z rodin, loni jich bylo pod 3000
Úřady meziročně odebraly o pětinu méně děti. Foto: Shutterstock
Domov

Echo24

Úřady v Česku odebraly loni z rodin 2903 dětí. Rozhodly o tom soudy. Nejčastějším důvodem bylo zanedbávání péče. Případů loni proti předchozímu roku výrazně ubylo. Bylo jich zhruba o pětinu méně. Vyplývá to z ročního výkazu ministerstva práce o ochraně dětí.

Počet odebraných dětí v předchozích letech klesal každý rok, ale nejvýš o stovku. Loni bylo případů meziročně o 676 méně. Za výraznějším úbytkem kauz může být koronavirová epidemie. Úřady i soudy v nouzovém stavu omezily svou činnost. Zavřené byly školy. Nemohly fungovat sociální služby. Méně se chodilo i k lékaři.

Loni sociální pracovníci navrhli odebrání 1932 dětí. Celkem 877 dětí se odebralo z rodiny na návrh jiných osob. Ze státních zastupitelství bylo 19 návrhů, zbytek řešil sám soud. Rozhodoval ale i o všech ostatních případech. Nejčastějším důvodem odebrání bylo zanedbávání. Zažilo ho 1463 chlapců a děvčat. Týrání a zneužívání se objevilo ve 169 kauzách. Výchovné problémy byly za odebráním 552 dětí. Překážky na straně rodičů hrály roli v 719 případech.

Nejvyšší soud v Česku už na začátku roku 2011 uvedl, že chudoba a špatné bydlení nemohou být hlavní důvod k umístění dítěte do ústavu. Odebrat dítě je možné až tehdy, pokud jiná opatření nevedla ke zlepšení podmínek. Potřeba je také vyslechnout názor dítěte, nařídil Nejvyšší soud.

Počty odebraných dětí se v posledních letech snižovaly, ale jen pomalu. V roce 2016 bylo ve statistice 3841 odebrání. Další rok bylo kauz o 75 méně. V roce 2018 se vyřizovalo 3666 případů a předloni 3579.

Podle zástupců organizací na podporu rodin je nutné posílit preventivní služby a podporu, aby domácnosti dokázaly potíže zvládnout a děti z nich nemusely odcházet. Netýká se to ale případů, kdy jde dětem o zdraví, zdůrazňují experti. Dodávají, že chlapci a děvčata by se také neměli dostávat do ústavů, ale k přechodných či dlouhodobým pěstounům.

Pěstounskou péči či podmínky domovů pro okamžitou pomoc, jako jsou klokánky, upravuje zákon o ochraně dětí. Poslanci by mohli příští týden rozhodovat o novele, podle které by se mohly zvýšit odměny pěstounů i státní příspěvek pro tato zařízení zařízení. Nynější částky platí od roku 2013, mzdy a ceny od té doby rostly.

Údaje o odebírání dětí se ve výkazech ministerstva objevily poprvé v roce 2016. Do té doby v nich chyběly. Organizace na pomoc dětem a rodinám a experti na rodinnou problematiku žádali, aby ministerstvo statistiku vedlo. Nadace Naše dítě v minulosti opakovaně upozorňovala na to, že se ročně odebírá z rodin několik tisíc dětí kvůli týrání, zanedbávání a zneužívání, ale i kvůli zadluženosti a špatné sociální situaci rodičů.

Počet odebraných dětí v jednotlivých letech:

Rok Počet dětí
2016 3841
2017 3766
2018 3666
2019 3579
2020 2903

Zdroj: Výkazy ministerstva práce o ochraně dětí za jednotlivé roky