Plaz na kříži v Plasech

GENIUS LOCI

Plaz na kříži v Plasech
Byl to obří komplex prázdných, otlučených, zavlhlých a všemi dalšími neduhy prorostlých barokních staveb zcela špičkové úrovně, jež sem přistály z jiných časů, které definitivně zanikly a do těch našich se vůbec nehodily. Foto: Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás