Pane předsedo, kráva sa zaběhla...

NÁZORY ČTENÁŘŮ

Pane předsedo, kráva sa zaběhla...
Očkování proti koronaviru. Foto: Shutterstock
2
Názory čtenářů

Daniel Štach

NÁZORY ČTENÁŘŮ Temný sen čtenářův: Jako technický pracovník odboru dohledu a kontroly provozu v kravíně plním povinnost informovat vedení o kritické situaci v péči o mláďata – oblast pediatrická dolina, luční 22. Chci zdůraznit vedení, že ne jen plním tuto povinnost, přímo ji cítím jako své poslání.

V kritický okamžik přestalo fungovat elektrické hrazení – několik krav se zatoulalo mimo vytyčené území – tuto událost zanedbání pracovních povinností budu intenzivně řešit se svými podřízenými a budou přijata příslušná opatření. Pracovník zodpovědný za tuto nedbalost bude propuštěn. Incident bude vložen do jeho složky, kterou Vám osobně co nejdříve předám. Pevně věřím, že tomuto jistě neočkovanému člověku nebude nadále umožněna další práce. Osobně doporučuji přeřazení tohoto pracovníka do oblasti s nejnižším sociálním kreditem.

Analýza:
Paní doktorka uvádí ve svém sdělení na dveřích své ordinace, že:
1. Vakcína je experimentální s podmínečnou registrací v nouzovém režimu
2. Neznáme dlouhodobé následky (uvádí i možnost postižení plodnosti)
3. Děti mají lehký průběh onemocnění
4. Doporučuje rodičům vakcinaci si dobře rozmyslet
5. Nechce nést zodpovědnost za možné postvakcinační následky

Předseda České vakcinologické společnosti uvádí na sociální síti, že:
1. Lékařka šíří falešné zprávy
2. Odmítá poskytovat preventivní péči svým pacientům

Byl bych rád, kdyby pan předseda poskytnul informace a důkazy mě i dalším občanům a osobně se zaručil, že:
1. Vakcína není experimentální a podmínečně schválená pro nouzové použití
2. Zná všechny dlouhodobé následky vakcinace proti Covid 19
3. Valná většina dětí nemá lehký průběh onemocnění.

Dále mě zajímá co je problematického z pohledu medicínské etiky na tom, že lékařka doporučuje rodičům si vakcinaci dobře rozmyslet? A dále co je špatně na vyjádření, že lékařka odmítá nést zodpovědnost za možné postvakcinační následky?
Uvést možnost (protože lékařka ve svém sdělení neuvádí, že očkování způsobuje neplodnost, ale existuje riziko v této oblasti) je v něčem falešné, nebo lživé? Děkuji.

Závěr:
Rád bych ne jen čtenáře, ale tedy i Vás, pane předsedo a další odborníky, korektně upozornil na to, že skutečnou vědu nelze prodávat občanům v médiích. A pokud nelze pracovat na základě důvěry, musíme se uchylovat k propagandě. Ta může být bohužel někdy i na straně většiny a vědecká, ne jen politická – jak se mimojiné v historii již vícekrát potvrdilo.

Možná jednou zjistíme, že jsme ve společnosti, kde všichni mají stejný názor na co je tzv. potřeba mít stejný názor. A taky možná až v té chvíli zjistíme, že něco není v pořádku. Z počátku to může být skvělé a úlevné – usínat s pocitem, že temné sny zmizely a ve všem je jednota a pořádek. To zmizí na chvíli i ona úzkost z bytí. Až se budeme chtít s někým podělit o zajímavou myšlenku, řešení, nebo vědecky zkoumat dlouhodobé následky „čehokoliv“ – v ten okamžik se strach vrátí zpět, a bude mnohem silnější než před tím. Strach přijde s pochopením, že nesmíme myslet, dovoleno už bude jen poslouchat…

Foto: Týdeník Echo