1 Politická aréna

Bude Česko dál spolehlivým partnerem?

Spolehlivost je schopnost splnit to, co slíbím. Když jste spolehlivý, tak máte dobrou pověst a vysoké renomé. Jsem rád, že žiji v zemi, která má tento kredit a nedokáži si představit, že by to bylo jinak.

Vláda České republiky schválila v únoru 2015 novou bezpečnostní strategii naší země, ve které doslova říká: Bezpečnost České republiky je více než kdy jindy závislá především na schopnosti zajistit funkčnost multilaterálních mechanismů v rámci NATO a EU. Severoatlantická aliance a funkční systém kolektivní obrany představuje hlavní garanci naší bezpečnosti. Můžeme očekávat, že naše bezpečnostní garance se budou přímo odvíjet od schopnosti plnit naše spojenecké závazky.

Tak. A komunisté nyní dávají vznikající vládě ANO a ČSSD nůž na krk nebo ruku za záda (v případě hlasování o důvěře), pokud by chtěla posílat dál stejný nebo vyšší počet vojáků do zahraničních misí, tedy plnit svoje závazky. Vedou se o tom vážné úvahy, přitom jsou v příkrém rozporu se základním dokumentem, který stanovuje hlavní směry zajištění naší bezpečnosti. Už dost na tom, že Česká republika neplní svůj závazek vydávat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu…

Zvýšení počtu vojáků v zahraničních operacích je klíčové pro udržení naší důvěryhodnosti v rámci NATO. Je to jasný důkaz, že patříme mezi státy, které dodržují své sliby a své závazky. Mimochodem nelze hovořit o tom, že účast našeho kontingentu například v pobaltských státech je méně významná než v jiných zahraničních operacích. Je tomu právě naopak, protože se jedná o členské státy Aliance a ochranu jejich území. Tímto vyjadřujeme svou solidaritu s ostatními členy NATO, připravenost splnit svůj závazek a zájem aktivně chránit hranice států NATO.

Neposílat vojáky nebo jejich dostatečný počet do společných operací NATO znamená, že ztratíme důvěru v rámci Aliance, zhorší se vztahy s dalšími státy, budeme považováni za černé pasažéry, kteří sice chtějí mít výhody plynoucí z členství, ale neplní své závazky, narušíme kredit NATO v mezinárodním prostředí, snížíme kvalitu výcviku našich vojáků, kteří přijdou o znalosti a zkušenosti z misí. A mohl bych pokračovat.

Stojí nám to za to? Chceme riskovat pověst země i její obranyschopnost kvůli zájmu jedné politické strany. Záměrně neříkám které, jenom připomínám, že komunisté tady vládli 40 let a nám mezitím utekl svět a Andrej Babiš? Ano, byl místopředsedou vlády, která je podepsaná pod tou bezpečnostní strategii země, jenž o plnění závazků mluví.


Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.