Na veletrhu Techagro bude o vodě mluvit i Václav Cílek

VELETRH

Na veletrhu Techagro bude o vodě mluvit i Václav CílekNOVÉ
Brněnský veletrh zemědělské techniky bude mít jako hlavní téma vodu v půdě Foto:

FOTO: Reprofoto bvv.cz

1
Domov

Echo24

U příležitosti mezinárodních veletrhů zemědělské a lesnické techniky Techagro se v Brně 10. dubna uskuteční konference Budoucnost českého zemědělství s podtitulem Ekonomika, půda, voda a krajina. Jedním z účastníků bude známý český geolog. spisovatel a populizátor vědy Václav Cílek z Geologického ústavu Akademie věd ČR. Dále vystoupí například speciální zahraniční host René Castro-Salazar, ředitel italské Sekce klimatu, půdy a vody spadající pod Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství.

Na zemědělských a lesnických veletrzích se bude tentokrát udělovat nové ocenění pro exponáty podporující zadržení vody v půdě. Přihlášené exponáty se mohou ucházet o plaketu Soil Water Retention Friendly, která potvrdí příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy. Rozšíření soutěže má být reakcí jednak na stále zhoršující se vlastnosti půdy nejen v České republice ale také na globální klimatickou změnu a z ní plynoucí změny v rozložení srážek projevující se mimo jiné v delších obdobích sucha a v častějším výskytu přívalových srážek.

Součástí zemědělských veletrhů budou i letos soutěže Grand Prix Techargo, Silva Regina a Biomasa, v níž budou odbornou komisí vybrány a oceněny nejlepší z přihlášených exponátů.

Konání veletrhů se odehrává pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka (ANO) ve spolupráci s Agrární komorou ČR, Asociací soukromého zemědělství ČR, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, Společností mladých agrárníků ČR, Zemědělským svazem ČR a Českou akademií zemědělských věd.

Kompletní program konference najdete zde.

Čtěte také: V Evropě je málo jablek. Ceny vyskočily o pětinu

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.