GALERIE: Architekti oceňovali nejlepší návrhy. Zvítězil dům v Trhových Svinech

ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU

GALERIE: Architekti oceňovali nejlepší návrhy. Zvítězil dům v Trhových Svinech
Jiří a Barbora Weinzettlovi, držitelé hlavní ceny. Foto: Radovan Jelen
21
Domov

Echo24

Hlavní cenu v soutěži Česká cena za architekturu získali Jiří a Barbora Weinzettlovi za návrh svého rodinného Domu na Kozině v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Byli mezi pěti finalisty letošního ročníku, do kterého se přihlásilo 201 realizací dokončených v posledních pěti letech. Soutěž pošesté organizovala Česká komora architektů, vítězové si pro ocenění přišli do Fora Karlín.

Vítězní autoři z Atelieru 111 architekti si vytvořili svůj vlastní domov propojením dvou sousedních domů určených k rekonstrukci spojených přes dvorky s domem třetím. Porota jejich projekt označila za výjimečný architektonický počin, ocenila pozornost věnovanou vztahu města a venkova a rehabilitaci stávajícího zastavěného prostředí. Ocenili, že si autoři dali záležet i na interiéru, zbavili se novějších stěn a vrstev a zachovali nebo recyklovali všechny původní prvky.

"Všechny nové prvky dosahují současných standardů; historické zdi byly izolovány pouze v nejnutnějších částech, přičemž byla zachována jejich přirozená struktura viditelná všude, kde to bylo možné. Vzhledem ke staletím, která tyto materiály vydrží, a zdrojům ušetřeným rekonstrukcí namísto demolice můžeme hovořit o skutečné udržitelnosti," vyzdvihli porotci energetickou úsporu.

Atelier 111 architekti uspěl v České ceně za architekturu již v minulosti, v ročníku 2019 se stal finalistou za realizaci Chaty u rybníka a o rok později porota vybrala mezi finalisty hned dvě jeho díla, Rodinný dům v Jinonicích a Dílny Opatov.

Mezinárodní porota v září navštívila Česko a prohlédla si 29 nominovaných staveb. Její členové je posoudili a ocenili bez stanovení jakýchkoliv kategorií. "Projekty finalistů by měly splňovat obecný předpoklad vynikající kvality vytvořeného prostoru, ale měly by také prokázat svou relevanci při řešení současných výzev v sociální a environmentální oblasti. Každý z projektů vybraných v této závěrečné fázi tak signalizuje specifickou oblast, v níž může architektura projevit svůj potenciál při podpoře a usměrňování rozvoje společnosti," uvedli porotci k finalistům.

Porotu zaujala i stavba Hlídka na Stráži navržená Janem Machem a Janem Vondrákem z ateliéru Mjölk architekti. Soubor pěti vyhlídkových konstrukcí na skalních výběžcích kopce Stráž nad Rokytnicí nad Jizerou podle poroty vytváří poetickou interakci mezi veřejností, topografií a vegetací. Další z různorodých děl mezi finalisty je Knihovna IGI Vratislavice na Liberecku od studia atakarchitekti. Jedná se o projekt, který přeměnil stávající budovu bývalé fary propojenou s novostavbou knihovny na nový městský komunitní prostor.

Pražským zástupcem mezi finalisty je rekonstrukce Paláce elektrických podniků. Práce ateliéru TaK Architects podle porotců podtrhuje význam a potenciál architektonického dědictví 20. století. Finalistou se stal také Pavilon Z v Českých Budějovicích. Realizace navržená Martinem Krupauerem, Pavlem Kvintusem, Danielem Jeništou a Petrem Hornátem z kanceláře A8000 porotu zaujala pro efektivnost renovace.

V České ceně za architekturu se udílejí i ceny partnerů, ocenění za výjimečný počin na poli architektury se pak dostalo Janě Kostelecké za přiblížení architektury dětem.