Epidemii nikdo neřídí. Začíná a ukončuje ji příroda, zaznělo z ministerstva zdravotnictví

CO JE TO EPIDEMIE

Epidemii nikdo neřídí. Začíná a ukončuje ji příroda, zaznělo z ministerstva zdravotnictví
Epidemie, respektive pandemie je podle českého ministerstva zdravotnictví obecný přírodní proces, nad nímž nemá pravomoc žádná instituce. Foto: Shutterstock
Domov

Echo24

Epidemie, respektive pandemie je podle českého ministerstva zdravotnictví obecný přírodní proces, nad nímž nemá pravomoc žádná instituce. Nikdo ji nevyhlašuje ani neukončuje. To se dozvěděl právník občanské platformy Zdravé fórum Tomáš Nielsen, když resortu zaslal několik dotazů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Z odpovědi ministerstva také vyplynulo, že platilo poradní skupině MeSES za její poradenskou činnost.

K tomu, že je třeba v souvislosti s koronavirem vyhlásit nouzový stav, dospěla vláda podle ministerstva „na základě dynamiky nárůstu nových případů včetně těch z nich, které skončily úmrtím, a dále na základě narůstající zátěže zdravotnického systému, především pak jeho části specializované na poskytování intenzivní péče“.

Úředníci ministerstva mají jen velice obecné představy o tom, co to je epidemie, kdy začíná a končí. „Epidemie je přírodní proces, který nikdo nevyhlašuje.“ uvedla Daniela Kobilková, ředitelka odboru Kancelář ministra. „Epidemie je přírodní proces, který nikdo neukončuje,“ dodala. Resort zdravotnictví podle ní jen v odůvodněných případech informuje o možnosti vzniku
epidemie, stav nebezpečí vzniku epidemie už ale nevyhlašuje, ani neukončuje.

Jediným vodítkem pro to, kdy epidemie polevuje, je pak dle Kobilkové výskyt „pouze sporadických případů na stabilní, neměnící se úrovni“.

MeSES dostal několik desítek tisíc

Součástí odpovědi ministerstva zdravotnictví bylo také sdělení o tom, že nezávislá poradní skupina MeSES, kterou řídil epidemiolog Petr Smejkal pobírala za svou poradenskou činnost na základě dohody o provedení práce plat. Od března 2020 do května 2021 činila odměna 80 280,- Kč.

Náplní práce skupiny byly „Koordinace a podpora poradního orgánu Mezioborová skupina pro epidemické situace, příprava odborných podkladů skupin, příprava tiskových zpráv a obsahu na webové stránky, organizace schůzek, pořizování zápisů, komunikace s médii“.

Zdravé fórum je občanská iniciativa, která usilovala o návrat dětí do škol. Zaměřuje se také na obecný návrat do normálního života po koronaviru.