Další bouře na Karlově univerzitě. Čína skrytě financovala konference

Česko-čínské konference

Další bouře na Karlově univerzitě. Čína skrytě financovala konferenceNOVÉ
Domov

mm Echo24

Tajemník Česko-čínského centra Univerzity Karlovy (UK) Miloš Balabán lhal o financování česko-čínských konferencí. Tvrdil, že naprostou většinu nákladů platilo samo centrum, ale konference platila čínská ambasáda. Uvedl to server Aktuálně.cz na základě vyjádření pořadatelů konference. Balabán na další dotazy serveru neodpověděl a následně rezignoval na funkci tajemníka. Na UK také Balabán vede Středisko bezpečnostní politiky na Fakultě sociálních věd (FSV) a spoluzaložil stejnojmennou soukromou firmu, které podle serveru čínská ambasáda a další organizace posílají peníze na akce pořádané na univerzitě. FSV nyní prověřuje, zda tím nebylo porušeno opatření děkanky fakulty.

Velvyslanectví Číny zaplatilo soukromé firmě Středisko bezpečnostní politiky, kterou založil a vede Balabán s dalšími pracovníky UK, například za letošní zářijovou výroční konferenci Česko-čínského centra přes 600.000 korun. „Částky od velvyslanectví Čínské lidové republiky byly alokovány na úhradu přímých nákladů spojených s konferencí,“ řekl Aktuálně.cz Libor Stejskal, který s Balabánem a dalšími lidmi firmu vlastní.

Balabán ale původně tvrdil, že náklady na konferenci činí asi 590.000 korun a z většiny je ze svých zdrojů zaplatilo centrum univerzity. „Hlavní organizátor akce, Česko-čínské centrum UK, pokrývá rozpočet částkou cca 530.000 korun, ostatní subjekty podílející se na konferenci ji podpořily celkovou částkou přibližně 60.000 korun,“ uvedl podle serveru Balabán. Čínská ambasáda financovala konferenci i dříve. Loni na ni poslala Balabánově firmě přes 676.000 korun.

Česko-čínské centrum vede sám rektor UK Tomáš Zima, který také zaštiťuje konference centra. Na letošní konferenci centra vystoupil prorektor UK Aleš Gerloch a čínský velvyslanec v Česku Čang Ťien-min. Mluvčí univerzity Václav Hájek v rozporu s tvrzením pořadatelů konference tvrdí, že UK peníze od čínské ambasády na akci nevyužila.

„O existenci Střediska bezpečnostní politiky s. r. o. se univerzita dozvěděla v posledních dnech v souvislosti s medializací tohoto tématu, o jakýchkoliv fakturacích dalším subjektům ze strany s. r. o. vedení UK tedy nevědělo. UK neměla s SBP s. r. o. nikdy v minulosti uzavřenu žádnou smlouvu a zmíněná společnost se na jakémkoliv financování univerzity nepodílela,“ řekl serveru Hájek.

Podle Zimy je jednání Balabánovy soukromé společnosti skandální a nepřijatelné. „Tyto aktivity zásadně poškozují dobré jméno Univerzity Karlovy a všech akademických pracovníků, jsou v rozporu s Etickým kodexem UK a jsou pro mě neomluvitelné,“ uvedl rektor. Univerzita podle něho neměla uzavřenou žádnou smlouvu o spolupráci se společností SBP, s.r.o.

Balabán už zaslal rezignační dopis

Balabán po dotazech na financování konference rezignoval. „Doktor Balabán ve čtvrtek zaslal rezignační dopis tajemníka Česko-čínského centra k rukám pana rektora Zimy, který rezignaci přijal,“ uvedl mluvčí UK.

FSV UK nyní prověřuje financování dalších akcí, za kterými stojí univerzitní Středisko bezpečnostní politiky vedené Balabánem. Podle serveru Seznam zprávy například inkasovala Balabánova firma 200.000 korun na konferenci od Národního institutu pro další vzdělávání za pořádání konference Bezpečnost na českých školách. Akce přitom byla pořádána na univerzitě a s oficiálním logem výzkumného střediska UK. Soukromá firma také uzavřela smlouvy na příspěvek 50.000 korun od státního podniku Lesy ČR na konferenci Boj o vodu konanou v prostorách UK.

„Takové podnikání považuji za neospravedlnitelné. V těchto dnech probíhá prošetřování aktivit společnosti Středisko bezpečnostní politiky s. r. o. ve vztahu ke konferencím pořádaným v rámci Fakulty sociálních věd UK. Na základě jeho výsledků přijmeme odpovídající opatření,“ citoval server Aktuálně.cz děkanku FSV Alici Němcovou Tejkalovou.

Vedení UK čelilo v poslední době kritice kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně. Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“. Home Credit po kritice od smlouvy odstoupil s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat. Rektor Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.

Čtěte také: Rektor Zima se omluvá za smlouvu s Home Credit: Neodhadl jsem reakci, která proti smlouvě vznikla

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.