Der, die, das... Jak jsou na tom učitelé jazyků? Vystudovali často jiný obor

Cizí jazyky na školách

Der, die, das... Jak jsou na tom učitelé jazyků? Vystudovali často jiný oborNOVÉ
Domov

Echo24

Kvalitu výuky cizích jazyků ve školách snižuje nedostatek kvalifikovaných učitelů. Zhruba čtvrtina vyučujících angličtiny nebo němčiny na druhém stupni základních škol nevystudovala pedagogický obor s tímto zaměřením. Učitelé by se měli také častěji účastnit vzdělávacích kurzů a aktivněji v hodinách děti zapojovat do práce. Znalosti a dovednosti školáků v cizích jazycích jsou ale i přes nedostatky ve výuce na dobré úrovni. Vyplývá to z aktuální zprávy České školní inspekce (ČŠI) o rozvoji jazykové gramotnosti ve školách.

„Žáci 4. ročníku základních škol dosáhli v testu jazykové gramotnosti vysoké průměrné úspěšnosti 92 procent, což ukazuje na velmi dobré zvládnutí hodnocených oblastí z jejich strany,“ uvedla inspekce ve zprávě. Zhruba 90 procent školáků podle ní udělalo správně alespoň 80 procent testu. Poukázala zároveň na to, že děti podle učitelů zvládají lépe čtení a poslech a potíže mají spíš při mluvení a psaní v cizím jazyku.

Navzdory dobrým výsledkům v testech by se podle inspekce mohla výuka cizích jazyků v některých věcech zlepšit. Za problém označila například nedostatek aprobovaných učitelů, tedy těch, kteří vystudovali obor se zaměřením na daný předmět. Učitelé s aprobací umí podle inspekce lépe organizovat výuku.

Ve srovnání s většinou dalších předmětů je nedostatek aprobovaných učitelů u cizích jazyků vyšší, a to zejména na druhém stupni základních škol. Zatímco pro angličtinu nebo němčinu tam má aprobaci 75 procent vyučujících, v případě češtiny nebo matematiky vystudovalo odpovídající předmět kolem 90 procent pedagogů. Lépe než cizí jazyky jsou na tom na druhém stupni ZŠ také přírodopis, chemie, dějepis a zeměpis. Horší situace je ve fyzice a informatice. Největší problémy se zajištěním aprobované výuky cizího jazyka zaznamenala inspekce v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde mají žáci obecně horší průměrné výsledky.

Inspektoři rovněž upozornili, že zhruba 40 procent výuky cizích jazyků na prvním stupni ZŠ vedli učitelé, kteří se za poslední dva roky nezúčastnili žádného školení. Za nepříznivé považuje ČŠI zejména to, že v případě pedagogů bez odborné kvalifikace je tento podíl ještě vyšší – činí 50 procent.

Ke zlepšování rozvoje dovedností žáků by se podle inspektorů měly ve výuce vytvořit takové podmínky, aby děti mohly více mluvit a psát. Školy by měly do výuky častěji zapojovat i rodilé mluvčí, organizovat pobyty v zahraničí a rozvíjet jazykové znalosti dětí napříč různými předměty. Inspekce doporučila, aby školáci ve výuce více využívali počítače a různé interaktivní pomůcky. Děti by podle ní také měly častěji dostávat zpětnou vazbu ke svému výkonu formou slovního hodnocení a výuka by se měla lépe přizpůsobit individuálním potřebám různě nadaných či handicapovaných.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Mezi prvňáčky míří i exprezident Klaus. Školní rok začíná a toho využívají i politici