1 komentář

„Mlčící většina“ promluvila. Zmateně

komentář

Témata: , ,

Protestní hnutí francouzských žlutých vest získalo v Česku i jinde v Evropě nemálo sympatizantů, vidí v něm „autentický“ protest proti odcizeným evropským elitám a vůbec krizi evropské politiky. Hlas lidu, který si uchoval zdravý rozum a bouří se proti shora naordinovanému šílenství. Někteří z těch fanoušků jsou u nových oblíbenců ochotni přehlížet pouliční excesy, které by u politických protivníků považovali za důvod reakce ve stylu generála Pinocheta. Může za tím být uvažování ve stylu „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“, přičemž tím nepřítelem je v dané situaci vágně definovaný evropský politický establishment. Může za tím taky být zaměňování symptomu choroby za její léčbu.

Žluté vesty jsou v očích svých fanoušků na dálku reakcí na krizi evropské politiky, prostřednictvím toho hnutí promlouvají lidé, kteří se v současné Francii cítí být odstrčeni a zbaveni hlasu. To všechno může být pravda, francouzská společnost je také nějakým způsobem rozdělená, snad i rozpadlá, její nemalá část se cítí být mimo politický hlavní proud nebo to, co se jako hlavní proud prezentuje. Výmluvně to popisuje v posledních týdnech často citovaný text Christophera Caldwellla o myšlenkách francouzského geografa Christopha Guilluyho. V nemalé míře jsou za ten stav zodpovědné i elity země, hnutí žlutých vest je spontánní protest proti tomu stavu, jestli na těch protestech nějakým způsobem parazitují cizí mocnost, konkrétně Rusko, není zas až tak překvapivé (takový je v posledních letech ruský modus operandi), ale ani podstatné – žluté vesty jsou „skutečná věc“, nikoliv výmysl cizí tajné služby. Naděje, které do nich vkládají bojovníci proti současnému evropskému establishmentu, jsou ale podle mého soudu liché a v něčem ilustrují utopickou povahu současného intelektuálního antievropanství. Francouzské protestní hnutí nepředstavuje reálnou alternativu vůči tomu kritizovanému establishmentu, neukazuje cestu z krize. Pro ně charakteristickou kombinací zmatenosti a agrese je spíš symptomem té krize, příkladem – módním termínem řečeno – tekutého hněvu, potenciálně nebezpečného zdavovění.

Ve vzniku protestního hnutí hrály podstatnou úlohu sociální sítě, v tom ohledu se žluté vesty podobají třeba hnutí Ocuppy nebo demonstracím v době tzv. arabského jara. Podobně jako jiné „facebookové“ protesty je i tenhle při vší své mohutnosti nehierarchizovaný, formou jaksi amorfní, mluví za něj ten, kdo má zrovna u úst mikrofon. Někteří z často oslovovaných mluvčích žlutých vest jsou přitom osobnosti, řekněme, dost barvité, například stoupenci různých konspiračních teorií. Ke slovu se výrazně dostali po vražedném útoku na vánočním trhu ve Štrasburku, který interpretovali jako „operaci pod falešnou vlajkou“, jejímž účelem bylo odvést pozornost od pokračujících protestů.

Jistě se dá čekat, že široké hnutí, které vzniklo jaksi ad hoc a nemá žádnou strukturu, bude přitahovat také všelijaké sporné osobnosti či skupiny od krajní levice po antisemity. Mělo by ale být schopno se jim nějakým efektivním způsobem bránit, což žluté vesty nedokážou – také kvůli své nestrukturované, „tekuté“ povaze. Nakonec i to, co je prezentováno jako seznam požadavků žlutých vest, je podivná změť nekonzistentních požadavků, v níž není vidět nějaký reálný politický program či aspoň jeho zárodek. Spíš jednotící ideu postrádající soupis stížností a momentálních hnutí mysli od zákazu plastových lahví po vystoupení z NATO. Žluté vesty se bouří proti světu podle politických a dalších elit. Jak by ale vypadal svět podle nich? Raději se neptat.

Týdeník Echo přináší nejdůležitější společenské události doma i ve světě, jedinečné komentáře, exkluzivní analýzy a rozhovory od uznávaných osobností. Je pro nás důležitý film, literatura, architektura, výtvarné umění a samozřejmě i historie.

Digitální Týdeník Echo + komentáře Echo24.cz

od 199 Kč

Získejte plnou verzi jedinečných komentářů, esejí, exkluzivní analýzy a rozhovory s inspirativními osobnostmi a další klíčové texty Echo24.cz

Více info

/
komentátor

Žije v Praze, poprvé publikoval v Kritické příloze Revolver Revue, pracoval v Lidových novinách, české sekci BBC, časopise Týden, opět v Lidových novinách, nyní v Echo24.cz. Od roku 1990 je příležitostným DJ na pražském Rádiu 1. V roce 2010 měl premiéru film Pouta podle jeho scénáře, na podzim 2013 vyšla jeho prozaická prvotina Mondschein, jeho druhou realizovanou předlohou by se letos na podzim měl stát snímek Místa.

Názory Více

Online zprávy Více

Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.