Pět kritických otázek ke koronaviru. Významný lékař napsal kancléřce Merkelové

Pět kritických otázek ke koronaviru. Významný lékař napsal kancléřce Merkelovéspeciál
Svět

Echoprime

Daniel Kaiser

Významný infekční epidemiolog, dlouholetý ředitel Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a hygienu Sucharit Bhakdi, poslal před několika dny německé kancléřce Angele Merkelové otevřený dopis. Echo ho v českém překladu zveřejňuje jako dokument doby. Poznámkový aparát zájemce nalezne na konci dopisu.

Paní spolková kanceléřka Dr. rer.nat. Angela Merkelová, Spolkové kancléřství, Willyho Brandta 1, 105557, Berlin

Otevřený dopis v Kielu, 26. března 2020

Vážená paní kancléřko,

jako emeritní profesor University Johanna Gutenberga v Mohuči a dlouholetý vedoucí tamního Institutu pro lékařskou mikrobiologii a hygienu cítím povinnost podrobit kritickému pohledu dalekosáhlá omezení veřejného života, která právě podstupujeme, aby se zpomalilo šíření nového koronaviru.

Mým cílem výslovně není zlehčovat nebezpečí onemocnění tímto virem, nejde mi o šíření jakéhokoliv politického poselství. Přesto považuji za svou povinnost přispět vědecky k tomu, abychom si uměli správně seřadit dostupná data, fakta, která zatím známe, zařadit do perspektivy – a k tomu klást otázky, u nichž hrozí, že v dnešní rozpumpované diskusi zapadnou.

Důvod mých obav je hlavně ve vskutku nedozírných následcích oněch drastických opatření proti viru, jak jsou dnes praktikována leckde po Evropě a ve velkém rozsahu už i v Německu.

Mým přáním je kritická – a obezřetná – rozprava o výhodách a nevýhodách omezení veřejného života a z něho plynoucích dlouhodobých efektů. K tomu mě napadá pět otázek, které dosud byly zodpovězeny jen nedostatečně, avšak bez kterých se vyvážená analýza neobejde.

Prosím Vás tímto o rychlé zaujetí stanoviska. Současně apeluji na spolkovou vládu, aby vypracovala postupy k účinné ochraně rizikových skupin, aniž by při tom byl plošně přiškrcen veřejný život a aniž by byla zasévána setba k ještě intenzivnější polarizaci společnosti, než jaké jsme už dnes svědky.

S dokonalou úctou, Prof. em. Dr. med. Sucharit Bhakdi

Celý text dopisu s naléhavými otázkami naleznete na EchoPrime.cz

Foto:

Týdeník Echo