Zemětřesení v Radě ČT: rezignoval předseda Kühn i místopředseda Dědič

KRITIKA RADY ČT

Zemětřesení v Radě ČT: rezignoval předseda Kühn i místopředseda Dědič
Domov

Echo24

Na mimořádném zasedání Rady České televize dnes oznámili rezignaci její předseda René Kühn a místopředseda Jaroslav Dědič. Dále se tak vyhrotila situace po odvolání dozorčí komise, ke kterému rada přistoupila minulý týden. Novinářské organizace a senátní komise pro sdělovací prostředky dnes vyzvaly radu k větší transparentnosti, podle senátní komise způsob odvolání dozorčí komise Rady ČT nebyl v souladu se zákonem. Děním v radě se bude ve čtvrtek zabývat sněmovní volební výbor i Senát, generální ředitel ČT Petr Dvořák ji označil za znepokojivou. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že situaci neřeší.

Podle dalšího místopředsedy rady Pavla Matochy byla většina radních s prací komise dlouhodobě nespokojena, což dávali opakovaně najevo. Radní Hana Lipovská uvedla, že komise pracovala laxně, odmítavě a pasivně a k jejímu odvolání se schylovalo téměř rok. Odvolání dozorčí komise předcházela debata o tom, zda má ČT odkoupit pozemek pod ostravským studiem ČT, na který má předkupní právo a kterého se vlastníci rozhodli zbavit spolu s dalšími nemovitostmi. Matocha označil postup dozorčí komise, která k věci nedodala podklady, za diletantský.

Kühn: Měl jsem jiný názor než většina radních

Kühn dnes oznámil svou rezignaci k 20. listopadu, předsedou rady byl od letošního června. Na odvolání dozorčí komise měl jiný názor než většina členů rady. „V okamžiku, kdy se postoje předsedy různí od většiny rady, nemůže prezentovat její názor,“ uvedl. Zůstane řadovým radním, doplnil. Podle Dědiče rada potřebuje stabilizaci a shodu v zásadních věcech, za důležité považuje zvolit příští týden novou dozorčí komisi.

Kühn na konci dnešního jednání uvedl, že doufá v to, že v jednání rady do budoucna přibude věcnost a radní budou více připravení. „Nemohu se zbavit dojmu, že rada předvádí více blamáží než kompetenci,“ podotkl. Podle generálního ředitele ČT rada namísto věcných řešení hledá překážky a záminky k ostřelování televize. Přístup rady je spíše destruktivní než konstruktivní, uvedl Dvořák, věří ale, že je stále šance vrátit se k dodržování zákonných postupů.

Babiš dnes po jednání s prezidentem Milošem Zemanem uved, že spolu situaci ohledně rady neřešili. „To je věc, kterou skutečně neřeším. Já ty lidi neznám, já ani nevím, kdo je v té radě. A já jsem x-krát deklaroval, že ČT je nezávislá, do té rady jsou lidi volení Sněmovnou, nevím, co bych k tomu řekl. Nemám žádný konkrétní komentář,“ řekl na dotaz ČTK. Babiš je poslancem, radní ČT volí Sněmovna.

Podle mediálního experta Jana Potůčka rezignace předsedy a místopředsedy Rady ČT svědčí o tom, že racionální jádro kontrolního orgánu ČT ztratilo rozhodující většinu, což by se do budoucna mohlo odrazit v mnohem nepříjemnějších rozhodnutích, než je odvolání dozorčí komise. „Není tajemstvím, že někteří poměrně nedávno zvolení radní by rádi odvolali generálního ředitele ČT Petra Dvořáka a mají chuť zasahovat do programu ČT, což ovšem radě ze zákona nepřísluší,“ dodal.

Smoljak: Způsob odvolání dozorčí komise nebyl v souladu se zákonem o ČT

Odvolání dozorčí komise i další rozhodnutí Rady ČT jsou zatížená nedostatkem transparentnosti, řekl dnes ČTK senátor David Smoljak (STAN). Postrádá řádné odůvodňování rozhodnutí rady. Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky dnes podle Smoljaka vyslechla dvě právní analýzy a na jejich základě přijala usnesení, že způsob odvolání dozorčí komise Radou ČT nebyl v souladu se zákonem o ČT, právě zejména pokud jde o transparentnost.

Senátní komise vyzvala volební výbor Sněmovny, aby se pochybeními ze strany Rady ČT zabýval, dodal Smoljak. Sněmovní výbor má ve čtvrtek na programu informaci Rady ČT o její aktuální činnosti. Podle Smoljaka by se ve čtvrtek mělo k věci vyjádřit i plénum Senátu.

K tomu, aby nepřekračovala své pravomoci vymezené zákonem a aby vysvětlovala veřejnosti své zásadní kroky, dnes Radu ČT vyzvaly Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) a Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI). Vedle odvolání dozorčí komise tak reagovaly také na požadavek rady na vytvoření seznamu novinářů ČT, které negativně vnímá veřejnost. Podle výkonného ředitele NFNZ Josefa Šlerky je zcela mimo pravomoci rady, aby se zabývala jednotlivými novináři a žádosti o jakékoliv seznamy třídící novináře jsou nepřijatelné.

Rada ČT dnes směnu pozemků a zřízení služebnosti pod ostravským studiem s majitelem Simonem Pelikánem nakonec schválila. Pokud by televize pozemek nekoupila a následně nesměnila, hrozilo jí v budoucnu, že by nový vlastník užívání nebo koupi parcely potřebné pro provoz studia zdražil. Při směně vznikne podle chystané smlouvy ČT nárok na doplatek 1,32 milionu korun kvůli rozdílné velikosti směňovaných parcel.

Rada ČT je patnáctičlenný orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu ČT. Radní volí Sněmovna.

Prohlášení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

S velkou pozorností sledujeme vývoj ve veřejnoprávní České televizi. Na svém zasedání 11. 11. 2020 Rada ČT odvolala svůj poradní orgán – Dozorčí komisi. Stalo se to bez toho, aby byl bod zařazen v programu, dokonce o něm předem nevěděli ani všichni členové Rady. V průběhu jednání Rady ani následně tento neobvyklý krok Rada nekomunikovala a nijak nevysvětlila. Je proto logické, že vyvolal znepokojení, pochybnosti i spekulace.

V dalším jednání Rada ČT diskutovala o mediálních ohlasech a vnímání ČT v médiích. V té souvislosti vznikl požadavek, aby vedení ČT dodalo Radě seznam novinářů, kteří jsou v médiích vnímáni negativně. Je zcela mimo pravomoci Rady, aby se zabývala jednotlivými novináři a žádosti o jakékoliv seznamy třídící novináře jsou nepřijatelné. Navíc je zřejmé, že do negativních ohlasů je zahrnuta i kritika ze strany politiků, kterou média zaznamenala. Tedy ti novináři, kteří kritizují politiky, sbírají v médiích negativní ohlasy.

Rada ČT je voleným nástrojem občanů a jim je také odpovědná. Česká televize, ani další veřejnoprávní média, nemají být nekriticky chráněna před kritikou, avšak orgány určené pro její dozor musí učinit maximum pro to, aby jejich rozhodnutí byla jasně, zřetelně a odůvodněně vysvětlena veřejnosti. Musí se pohybovat v hranicích vymezených jim zákony a nemohou svůj prostor rozšiřovat podle uvážení jednotlivých členů. Když tak nečiní, vytváří prostor nejen pro spekulace
o motivech svých rozhodnutí, ale i pro nejrůznější politické hry.

Celá naše společnost se nachází v čase rozkladu důvěry. Česká televize, a veřejnoprávní média vůbec, jsou klíčová pro fungování liberální demokracie v naší zemi.

Vyzýváme proto Radu ČT, aby napříště nepřekračovala své pravomoci vymezené zákonem a aby vysvětlovala veřejnosti své zásadní kroky. Dále pak vyzýváme její členy, aby naplňovali svoje poslání v Radě plným a věcným zapojením do její práce, v souladu s pravomocemi radních, stejně jako do veřejné debaty o ní. Jinak se Rada a její členové budou podílet na dalším rozkladu důvěry, a to v čase, kdy je to společensky obzvlášť nebezpečné.

Josef Šlerka, výkonný ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

Michal Klíma, předseda Správní rady Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI)