Výzkum: Echo má vzdělané čtenáře, oceňují jeho nezávislost a důvěryhodnost

ECHO A ČTENÁŘI

Výzkum: Echo má vzdělané čtenáře, oceňují jeho nezávislost a důvěryhodnost
Redakce Echo24 při příležitosti vydání jedné z knih. Foto: Jan Zatorsky
9
Domov
Echo24

Předplatitelé Echa a čtenáři Echo24 jsou převážně lidé s vysokoškolským vzděláním a lidé s maturitou. Čtenáři na prvním místě Echo považují za seriózní a nezávislé médium. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu, který vznikl v září mezi čtenáři Echo24 a předplatiteli Týdeníku Echo. Názorovému deníku Echo24 také celý letošní rok roste počet uživatelů. V září se přímá návštěvnost Echo24 podle měření GA zvedla o 87 % na 1,5 milionu uživatelů měsíčně. Celkový počet uživatelů podle oficiálního auditu NetMonitor je dokonce 2,1 milionu uživatelů měsíčně, čímž se Echo24 řadí mezi top 10 nejsledovanějších zpravodajských serverů v zemi.

Rozsáhlý výzkum zpracovala agentura Idealisti za pomoci platformy Survio. Zkoumaly se názory čtenářů, kteří na stránky Echo24 přicházejí přímo, tedy bez uživatelů přicházejících z agregátoru zpráv portálu Seznam. Dále se rozlišovali předplatitelé Echa a pravidelní čtenáři Echo24, kteří čtou volně dostupný obsah a předplatné nemají. Průzkum vznikl ze vzorku celkem 1800 respondentů. Otázky směřovaly na vnímání Echa, spokojenost čtenářů s jeho obsahem, strukturou a ideovým zaměřením.

Přestože existují rozdíly mezi předplatiteli a běžnými čtenáři, společné je vnímání Echa jako důvěryhodného média, pravicového a konzervativního zaměření. Mezi oběma čtenářskými skupinami rovněž převažují lidé s vysokoškolským vzděláním. Za seriózní považuje Týdeník Echo 89 % předplatitelů, pro 86 % je nezávislé a 65 % předplatitelů Týdeník Echo považuje za významný. Na stejnou otázku odpověděli čtenáři Echo24, kteří ale nemají předplatné, následujícím způsobem: pro 60 % je seriózní, pro 62 % nezávislé a 40 % jej považuje za významné. Předplatitelé z 89 % označují Echo jako pravicové, v případě neplatících čtenářů Echa jej vnímá jako pravicové 73 %.

Foto: Jak Echo vnímáte politicky a společensky?

Dalším důležitým vzkazem od čtenářů je sdělení: Neměňte Týdeník Echo, nechte ho tak, jak je. 67 % předplatitelů odpovědělo, že jim Týdeník Echo vyhovuje – a nechce změnu. V případě deníku Echo24 dalo stejnou odpověď 45 % respondentů.

Foto: Echo by pro vás bylo zajímavější, kdyby bylo:

Mezi předplatiteli Týdeníku Echo a Echo24 převažují vysokoškolsky vzdělaní lidé. Ti tvoří 72 % všech předplatitelů, střední vzdělání s maturitou má 17,5 %. V případě neplatících čtenářů Echo24 je 45 % vysokoškolsky vzdělaných lidí a 27 % čtenářů se středním vzděláním s maturitou. Mezi čtenáři převažují muži, a to 76 % u předplatitelů, u neplatících čtenářů Echo24 tvoří muži 78 %.

Foto: Jaké je vaše nevyšší dosažené vzdělání?

Velké rozdíly nejsou ale mezi věkovými kategoriemi. U předplatitelů je nejsilněji zastoupena skupina mezi 40–49 lety s 30 %, pak s 23 % následuje skupina 50–59 let. U čtenářů Echo24 bez předplatného je nejsilnější také skupina 40–49 let s 30 %, skupina 50–59 je zastoupena 26 %.

Foto: Která z níže uvedených kategorií zahrnuje váš věk?

V průzkumu jsme se také ptali na politické preference, respektive jakou politickou stranu naši čtenáři volili v posledních parlamentních volbách. Mezi předplatiteli volilo 38 % čtenářů ODS, 20 % TOP 09, 8 % KDU-ČSL, 6,5 % Piráty. Mezi předplatiteli nemáme podle průzkumu ani jednoho voliče komunistů a v případě SPD je to také neznatelné, protože u SPD se objevilo číslo 0,16 %. V případě čtenářů Echo24 bez předplatného jsou čísla podobná – 34 % ODS, 17 % TOP 09, Piráti 10 %, KDU 4 %.

Foto: Koho jste volil(a) v posledních parlamentních volbách?

Předplatitelé se ze 60 % považují za pravicové, 52 % za konzervativní a 21 % za liberální. Čtenáři Echo24 se z 51 % považují za pravicové, 35 % za konzervativní a 25 % za liberální. U této otázky byla možnost více odpovědí.

Foto: Považuji se za člověka:

Zajímavý byl také názor čtenářů na vlastnictví médií, 46 % předplatitelů a 38 % čtenářů Echo24 za nejvhodnější formu považuje sdružení mecenášů se stejnou hodnotovou orientací. V případě formy financování médií 46 % předplatitelů preferuje příjmy z inzerce, v případě čtenářů Echo24 si to dokonce myslí 54 %. U této otázky byla možnost více odpovědí.

Foto: Jaká forma financování médií je vám sympatická:

Týdeníku Echo i letos výrazně rostou příjmy z prodeje obsahu, které se dělí na prodeje na stánku, předplatné Týdeníku Echo tištěné nebo digitální nebo jen předplatné EchoPrime, které kombinuje přístup na komentáře Echo24 a digitální formu Týdeníku Echo. Echo má celkem přes 12 tisíc prodaných produktů, které z více než 90 % jsou na bázi ročního předplatného. Echo také začalo úspěšně vydávat knihy a mezi bestsellery se zařadily Výpravy Jiřího Peňáse, jejich druhý díl vyšel letos na podzim.

Echo24 prošlo na jaře letošního roku výraznou změnou grafické podoby, která se také podílela na velkém nárůstu uživatelů. Návštěvnost Echo24 podle metodiky GA se v září zvedla o 87 % na 1,5 milionu uživatelů měsíčně. Celkový počet uživatelů Echo24 měřený metodou NetMonitor, do kterého je zahrnuta i návštěvnost z agregátoru zpráv portálu Seznam, dokonce překročil hranici 2,1 milionu uživatelů měsíčně. Echo navzdory pandemii čínského viru také dosáhne svého zatím nejlepšího hospodářského výsledku, a to především díky prodeji obsahu, který tvoří více než 65 % všech příjmů.