Prestižní studium LL.M. pomáhá právníkům, podnikatelům i manažerům

Prestižní studium LL.M. pomáhá právníkům, podnikatelům i manažerůmKOMERČNÍ SDĚLENÍ
Foto:

Studium LL.M. představuje uznávaný model studia.

6
INZERCE
Sdílet:

Větší korporace i malé firmy stále více požadují, aby jejich statutární zástupci či právníci, kteří jim radí, poskytovali nejen běžné právní poradenství: musí pomáhat podnikům růst, řešit vztahy s akcionáři nebo konkurenční spory.

Mění se poskytování právního vzdělání, které již zdaleka není vyhrazeno pouze právnickým fakultám. Rostoucím trendem se pro právní poradce, majitele firem, jednatele a další manažery stává specializované studium LL.M., které snoubí podnikání a právo, jež byly dříve dvěma spíše samostatnými disciplínami.

Nyní jsou však hranice rozvolněné, aby odrážely nové skutečnosti na trhu. Od právních specialistů se požaduje, aby hráli hlavní roli v důležitých transakcích a strategických projektech. To si uvědomuje i pražský Ústav práva a právní vědy, který od roku 2005 poskytuje specializované programy LL.M. zaměřené na oblasti soukromého i veřejného práva a patří mezi špičku profesního vzdělávání právních specialistů, podnikatelů, jednatelů a manažerů.

Výhodou profesního studia LL.M. na pražském Ústavu práva a právní vědy je individuální přístup k výuce. Studium probíhá buď v malých skupinkách nebo 100% online z pohodlí domova či kanceláře.

Tato vzdělávací instituce chápe důležitost propojení obchodního myšlení a práva. „Aby firma uspěla, musí mít dnes její manažeři specifické znalosti z oblasti práva, které pomáhají firmu držet v klidných vodách a zvládat nároky vyplývající z konkurenčních vztahů nebo vztahy mezi akcionáři,“ říká JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA, ředitel a zároveň lektor programu LL.M. Korporátní právo.Tento program se kromě právních předmětů zaměřených na obchodní právo věnuje rovněž klíčovým otázkám řádné správy podniku nebo daňovým aspektům podnikání.

Škola kromě toho nabízí další tři specializace LL.M., jejichž absolventi následně rozvíjejí kariéru ve specifických, ale velmi žádaných profesích: LL.M. Mezinárodní obchod a právo, LL.M. Rozhodce a mediátor a LL.M. Public Law (veřejné právo).

Kombinace právního know-how s obchodním důrazem

Foto:

Studium programů LL.M. probíhá v malých skupinách nebo online z pohodlí domova.

V oblasti kvalitního profesního vzdělávání je v zahraničí i u nás zároveň běžné spojenectví mezi obchodními a právnickými školami. Například zmíněný Ústav práva a právní vědy spolupracuje s European Business School, právě kvůli synergii a dosažení toho nejlepšího výsledku v obchodně i právně zaměřených předmětech. Nabídka studijních programů LL.M. může být díky spolupráci dostatečně široká a vyhovět studentům z řady oborů.

„Plán výuky kombinuje právní znalosti s financemi, které by měli mít právníci, ale i členové statutárních orgánů a mnozí administrativní pracovníci v korporátní oblasti,“ říká Mgr. Jan Hrabec, zkušený advokát a jeden z lektorů Ústavu práva a právní vědy.

Přínos studia specializace LL.M. Korporátní právo spočívá v tom, že mnozí právníci a zástupci firem potřebují porozumět složitým finančním transakcím, oceňování, fúzím, daním a smluvním otázkám,“ což jsou témata, kterým se studium LL.M. dominantně věnuje. Znalosti načerpané v rámci studia LL.M. slouží jako základ pro bezchybné podnikání a řízení i jako bariéra pro zabránění vzniku zbytečných škod v důsledku odpovědnostních pochybení a nesprávných rozhodnutí v podnikání.

Specializace LL.M. Mezinárodní obchod a právo se potom zaměřuje na poskytování znalostí z oblastí mezinárodního obchodního práva, arbitrážního řízení, daní a investic. „Tyto dovednosti připravují současné i budoucí právníky, kteří čelí měnícímu se právnímu prostředí a specifikům mezinárodního obchodu,“ dodává Jan Hrabec.

Studium LL.M. zahrnuje tematická setkání, v rámci kterých studenti z různých oborů spolupracují na řešení problémů. Jako lektoři působí zkušení právníci, kteří působí jako profesionální advokáti s mnoha praktickými zkušenostmi, které dále rozvíjejí souběžně s výukou.

Kariéra na křižovatce práva a podnikání

Po studiu LL.M. absolventi působí jako zkušení poradci, často spolupracují při zakládání a fúzích podniků. Velká část absolventů se také věnuje úspěšnému rozvoji vlastních podnikatelských záměrů nebo působí ve statutárních orgánech.

Advokátní kanceláře i firmy dnes vyhledávají směs obchodních a právních znalostí a dovedností. „Jako spolupracovník vynikáte tím, že prokazujete nadstandardní znalosti ve specializovaných oblastech obchodního práva, ochraně investic, finančním právu a regulacích,“ uzavírá Jan Hrabec.

Výuka připravuje studenty na kariéru ve složitých a konkurenčních oblastech, jako je hospodářská soutěž, fúze a akvizice, insolvence, investice a arbitráže nebo daňové optimalizace. Aby právníci a odpovědní manažeři uspěli v těchto odvětvích, potřebují kromě teoretických znalostí i specifické praktické postupy, vyjednávací a analytické schopnosti, které programy LL.M. poskytují.

Studium může také pomoci vstoupit do veřejného sektoru: absolventi programu LL.M. Public Law pracují ve veřejné správě, diplomacii, centrální bance nebo mezinárodních organizacích.

Studium LL.D. pro ty nejnáročnější

Pro studenty, kteří se zajímají o výzkum, nabízí Ústav práva a právní vědy doktorandské profesní studium Executive LL.D. Corporate Law and Business zakončené titulem LL.D. (Doctor of Laws). Studium je vhodné pro ty, kteří kombinují hlubší obchodní a právní dovednosti a chtějí originálním způsobem přispět k rozvoji aplikovaného práva.

Ideální volbou jsou specializované profesní školy

Klasické vysoké školy nabízí studium LL.M. spíše jako doplněk obecných právních studií. Vyplatí se zvolit spíše specializovanou instituci, pro kterou je celá oblast aplikovaného práva a jeho propojení s byznysovým prostředím založena na zkušenostech a výuce lektorů, kteří mají odpovídající aprobaci. Ústav práva a právní vědy tento předpoklad naplňuje a navíc jako jediný v ČR nabízí v rámci studií celkově pět specializací LL.M. a LL.D.

Další informace najdete na www.ustavprava.cz.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

Týdeník Echo

Koupit

Weby provozuje SPM Media a.s.,
Křížová 2598/4D,
150 00 Praha 5,
IČ 14121816

Echo24.cz

×

Podobné články