Soudy dál cupují na kousky opatření ministerstva zdravotnictví. „Nedostatečné, nepřiměřené“

RUŠENÍ OPATŘENÍ

Soudy dál cupují na kousky opatření ministerstva zdravotnictví. „Nedostatečné, nepřiměřené“
Mimo jiné povinnost nosit roušky byla opakovaně úspěšně napadána u soudů. Přesto však stále platí. Foto: Shutterstock
2
Domov

Echo24

Soudy prudce potírají opatření ministerstva zdravotnictví proti koronaviru. Naposledy Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden zrušil opatření, které nutilo návštěvníky zahrádek restaurací, hotelů či bazénů mít negativní testy na koronavirus nebo být očkovaní. Není to ale zdaleka první (a zřejmě ani poslední) opatření zrušené NSS. Přinášíme přehled všech případů, kdy soudy zvrátily rozhodnutí ministerstva zdravotnictví v období pandemie koronaviru v ČR.

23. dubna 2020

Poprvé zakročil soud proti opatřením během pandemie covid-19 loni v dubnu, tehdy Městský soud v Praze zrušil čtyři rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, která omezovala maloobchodní prodej a volný pohyb osob. „Soud shledal, že za situace, kdy je vyhlášen nouzový stav, může omezit základní práva a svobody v natolik masivní míře pouze vláda, a to svým unesením vydaným na základě krizového zákona,“ řekl k tomu tehdy soudce. Vláda proto soudem zrušená opatření schválila jako vlastní krizová opatření vlády podle krizového zákona.

Vláda však podala vůči soudu kasační stížnost. NSS letos v lednu rozhodl, že městský soud chybně zastával právní názor, že v době vyhlášení nouzového stavu je působnost ministerstva podle zákona o ochraně veřejného zdraví oproti běžné situaci omezena a opatření představující rozsáhlejší omezení práv může vydávat pouze vláda prostřednictvím krizových opatření. „Nic takového neplyne z textu zákona a nelze to dovodit ani jeho rozumným výkladem,“ uvedl předseda senátu Filip Dienstbier. Vláda si tak připsala v této kauze malé vítězství.

13. listopad 2020

Po půl roce ale pražský městský soud zakročil proti povinnému nošení roušek a k 21. listopadu zrušil opatření, které zakazovalo pohyb lidí bez roušky v budovách a na ostatních veřejných místech v zastavěných částech obce. „Opatření ze dne 19. října postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě nichž by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném rozsahu,“ uvedl v tiskové zprávě. Soudem zrušené opatření nahradilo ministerstvo jinou verzí a zaneslo do něj několik mírných úprav.

22. února 2021

Skutečná smršť rušení opatření ministerstva zdravotnictví ale přišla až letos. Jako další se do ministerstva zdravotnictví pustil v únoru 2021 Ústavní soud. Ten vyhověl návrhu 63 senátorů, který uváděl, že vládní zákaz maloobchodu a služeb nepřiměřeně a iracionálně zasahuje do základního práva svobodně podnikat. Soud senátorům vyhověl z důvodu „nedostatečného odůvodnění“ nutnosti opatření. Ke zrušení opatření ale de facto nedošlo – v době, kdy ÚS rozhodl, totiž už platila jiná obdobná nařízení. Soudní zpravodaj Vojtěch Šimíček tak zdůraznil, že šlo „o memento a vzkaz vládě do budoucna“.

23. února 2021

Pražský městský soud dále zrušil k 10. březnu nařízení ministerstva zdravotnictví o pravidelném testování pracovníků v domovech pro seniory či postižené či v léčebnách. Vyhověl tak jedné ze zaměstnankyň. Ministerstvo následně vydalo nová nařízení k testování. V květnu pak NSS zamítl návrh na zrušení opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného nařizuje preventivní testy zaměstnanců v sociálních službách.

31. března 2021

Soudy si s nastupující turistickou sezónou posvítily také na omezení týkající se cestování. Pražský městský soud zrušil jako nezákonnou část opatření ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádala před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na covid-19. Důvod? Opět nedostatečné vysvětlení opatření. „V Listině základních práv a svobod, která není opatřeními a nouzovým stavem nijak dotčena, je napsáno, že každý občan má právo svobodně vstoupit do vlasti. Stát ať si diskriminuje cizince, jak chce, a podmiňuje jim vstup, ale u vlastních občanů to dělat nelze,“ uvedl advokát Michal Šalamoun, který žalobu na část opatření podal. Ministerstvo následně vydalo nové znění, podle kterého bylo nutné podstoupit test na covid-19 před vstupem na území ČR jen při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy.

14. dubna 2021

V dubnu podala k NSS žalobu firma Teva Czech Industries, které se nelíbila povinnost testovat své zaměstnance proti covidu-19. Rozhodnutí bylo v rozporu se zákonem, uvedl předseda senátu Petr Mikeš. Opatření už ale v té době nebylo platné, už dřív ho nahradilo jiné.

22. dubna 2021

Nejvyšší správní soud v dubnu zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které kromě jiného omezovalo provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Hlavní vada opatření spočívala v tom, že nebylo vydáno s předchozím souhlasem vlády, ale až s následným. „Je to zásadní procedurální vada,“ řekla soudkyně Veronika Baroňová. Vláda reagovala na zrušení opatření NSS schválením dalšího.

11. května 2021

NSS 11. května navázal tematicky na rozsudek z dubna týkající se testování v práci. Žena z Letohradu na Orlickoústecku si stěžovala, že podle opatření museli zaměstnanci pozitivně testovaní na koronavirus kontaktovat lékaře, opustit pracoviště a podrobit se konfirmačnímu PCR testování. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné zároveň podle opatření musely vést evidenci provedených testů. „Je politováníhodné, že ministerstvo zdravotnictví přistupovalo tak liknavě k odůvodnění úpravy, která významně zasahuje do základních práv zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných. Mělo by si nejen tento rozsudek, ale i další rozsudky pečlivě prostudovat a přípravu těchto opatření podstatně zkvalitnit,“ uvedl k rozsudku předseda senátu Tomáš Rychlý. Soud tedy opatření zrušil, účinnost verdiktu ale odložil o čtyři dny, aby ministerstvo mělo čas vydat případně nové opatření.

21. května 2021

Jako další NSS shodil omezení provozu restaurací, kasin a heren: opatření bylo formulováno tak, že ve vnitřních prostorách restaurací, heren a kasin opatření zakazuje přítomnost veřejnosti. Podle NSS ale pandemický zákon umožňoval omezit obchod a služby, ale nikoliv fakticky zakázat provoz restaurací prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. NSS také měl za nezákonný zákaz nočního prodeje ve večerkách.

28. května 2021

U několika opatření mohl NSS pouze zpětně konstatovat jejich nezákonnost, protože ministerstvo je před tím, než je soud stihl projednat, nahradilo novými. Patřilo mezi ně omezení provozu lanových drah a lyžařských vleků z 25. dubna či opatření, kvůli kterému zůstávaly na přelomu dubna a května zavřené restaurace. Obě nařízení platila asi jen týden.

2. června 2021

S rušením rozsudků se roztrhl pytel v červnu. Významný byl rozsudek ze 2. června, kterým NSS zrušil uzavření mateřských škol a omezení provozu základních škol na základě dvou opatření ministerstva zdravotnictví z 12. a 19. dubna. Pro takový postup chyběla opora v zákoně, ministerstvo mohlo takto omezovat pouze vysoké školy.

9. června 2021

Jen o týden později NSS zrušil dubnové opatření, které regulovalo například provoz sportovišť, koupališť a posiloven, fitness center nebo wellness. Důvodem bylo opět nedostatečné odůvodnění míry rizika nebo její nezbytnosti. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se tehdy kál: „Mohu garantovat, že pokud já budu ministrem zdravotnictví, nebudeme činit vědomě jakákoli nezákonná opatření.“

14. června 2021

Další problém na sebe ale nenechal dlouho čekat. Pražský městský soud zrušil 14. června část opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého bylo možné z některých zemí před návratem do ČR individuální dopravou vyžadovat negativní test na covid-19. Podle soudu byla u takové formy dopravy šance na nakažení se minimální. Takové opatření označil za nepřiměřené omezení práva na svobodný vstup do ČR.

16. června 2021

NSS 16. června označil za nezákonné nucení nošení roušek, které platilo na začátku května, opět kvůli nedostatečnému odůvodnění a chybějící analýze rizik. Jeho zrušení už ale nebylo možné, dávno platila jiná nařízení.

18. června 2021

Nejvyšší správní soud pokračoval 18. června v kritice opatření proti šíření koronaviru, čtyři další zpětně označil za nezákonná. Týkala se omezení nočního prodeje v maloobchodu ve dvou květnových týdnech, zákazu prezenční výuky ve školkách v polovině dubna a regulace restaurací na konci května. Už dříve soud stejná omezení označil za nezákonná v jiných časových úsecích. Opatření platila zpravidla týden, pak byla nahrazována obdobnými. Dne 22. června přibyla k nezákonným opatřením další tři. Ministr Vojtěch v reakci na to zahájil na ministerstvu interní audit, který má prověřit způsob přijímání protikoronavirových opatření. Na základě auditu bude případně činit další kroky, uvedl.

28. června 2021

NSS koncem června dvěma rozsudky zrušil některé články mimořádného opatření. Ukládaly povinnost testovat na covid-19 pracovníky firem do deseti zaměstnanců a osoby samostatně výdělečně činné. Povinnost ale tak jako tak ten týden skončila, plošné a screeningové testování bylo nařízeno jen do konce června.

30. června 2021

Diskutovaným je v posledních dnech rozsudek, podle kterého ministerstvo zdravotnictví diskriminovalo lidi s laboratorně potvrzenými protilátkami proti nemoci covid-19. Laboratorně potvrzené protilátky totiž úřad nezahrnul mezi podmínky vstupu do vnitřních prostor a na akce, kde vyžadovalo očkování, negativní PCR nebo antigenní test nebo potvrzení o prodělané nemoci. Ministerstvo s rozhodnutím nesouhlasí, přítomnost protilátek podle něj nezaručuje dostatečnou ochranu před infekcí. Verdikt soudu kromě Vojtěcha kritizují i někteří odborníci, biochemik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka ji označil například za „ptákovinu“. Potřebná hladina protilátek k tomu, aby byl člověk bezinfekční, totiž není stanovena.

2. července 2021

Zatím poslední zrušení padlo 2. července. Opatření ministerstva zdravotnictví z 19. května umožňovalo vstup na zahrádky restaurací, do hotelů, saun, welness center, solných jeskyní či bazénů jen testovaným a očkovaným. K NSS se s návrhem na zrušení obrátil Libor Lukáš, člen strany Trikolora Svobodní Soukromníci. Soud shledal, že ministerstvo dostatečně neodůvodnilo, proč je opatření nezbytné. Stejně tak nevysvětlilo, proč očkování poskytuje imunitu po dobu 9 měsíců, zatímco imunita z prodělané nemoci jenom 180 dní.

„Každý, koho policie či hygiena obtěžovaly vynucováním nezákonného opatření, může podat žalobu proti nezákonnému zásahu státu. Žádné pokuty nemohou být nedodržení nezákonného opatření ukládány, a pokud bylo zahájeno přestupkové řízení, musí být zastaveno,“ uvedl Lukáš.

Od pátku 9. července už ale platí zase nová opatření. Lidé, kteří byli 22 dní po první dávce očkování pokládáni za bezinfekční, se od pátku musí opět prokazovat na akcích a v zařízeních negativním testem. Za bezinfekční jsou opět považováni až 14 dní po druhé dávce vakcíny proti koronaviru. Vzhledem k předchozímu vývoji se dá očekávat, že i toto opatření bude napadeno u soudu.

Foto: Echo24.cz