Česká pomoc v Gruzii. Charita transformuje zdravotní systém, pomáhá i těžce postiženým dětem

CHARITA ČESKÁ REPUBLIKA V GRUZII

Česká pomoc v Gruzii. Charita transformuje zdravotní systém, pomáhá i těžce postiženým dětem 4
Domov
Echo24
Sdílet:

Systémové nastavování zdravotních standardů a snaha zpřístupnit zdravotní péči i těm, kteří si ji nemohou dovolit. Takové je hlavní poslání mise Charity Česká republika v Gruzii. Kromě úspěchů v oblasti práce s lidmi s tělesným a mentálním postižením nebo v paliativní medicíně, zvládli čeští pracovníci zareagovat také na koronavirovou nákazu a pro boj s ní gruzínské lékaře efektivně vyškolit.

„Nejpodstatnější pro nás bylo reagovat na situaci a na podmínky, které tam během covidové nákazy vznikly. S některými kolegy jsme tak například dodávali ochranné pomůcky, dezinfekci, v dalším projektu jsme zase například vytiskli informační letáky, prováděli screening populace. Tato situace nám ukázala, že dokážeme relevantně reagovat na nastalou situaci a být flexibilní,“ vypráví vedoucí gruzínské mise Charity Česká republika Jan Blinka.

„Mohli jsme také ukázat, že jsme inovativní organizace s celou řadou nástrojů, jak i v situaci, které nastala během koronavirové pandemie, poskytnout tamějším lékařům řadu tréninků a vyškolit je ohledně covidu,“ uvedl Blinka. Během koronakrize měli pracovníci mise započaté projekty, které to samozřejmě ovlivnilo, ale ani tak nevznikl žádný problém, a to i kvůli velmi dobré spolupráci charity s gruzínským ministerstvem zdravotnictví a také dalšími zde působícími organizacemi, dodal Blinka.

Foto: Foto: Charita České republiky

Gruzínské zdravotnictví je na poměrně dobré úrovni. Je však privatizované, a tak spíše dostupné jen pro ty, kteří si ho mohou dovolit. „I když máte zdravotní pojištění, ve většině případů nepokrývá všechny nutné náklady pro ošetření,“ říká Blinka s tím, že ve velkých městech je dostupnost zdravotní péče lepší, v regionech jsou ovšem velké problémy.

Úspěchy i za malé finanční prostředky

Pracovníci mise ve výkonu své činnosti většinou nepřicházejí do styku se samotnými pacienty. „My pracujeme spíše na té celostátní, systémové úrovni a nastavujeme obecné standardy. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytváříme strategické dokumenty a protokoly,“ uvedl Blinka.

Například v rámci poskytování paliativní péče se čeští pracovníci charity věnují postiženým dětem. „Není to jen ve školení lékařů, ale také v poskytování přístrojů, výstavbě nové jednotky paliativní péče v jedné z nemocnic. Zde bude dětem poskytována dvacetičtyřhodinová paliativní péče se standardy jako v České republice,“ sdělil Blinka.

Za zřejmě největší úspěch českých dobrovolníků v Gruzii považuje Jan Blinka již zmíněném obecné nastavování zdravotních standardů. „I za relativně malých finančních prostředků, které máme k dispozici, jsme schopni dosáhnout významných výsledků, a to právě v celkovém nastavování systému,“ je přesvědčen Blinka.

Foto: Foto: Charita České republiky

Pracovníci mise Charty Česká republika se snaží přenášet české zkušenosti do gruzínského prostředí. „Gruzie prochází transformací, kterou jsme si sami před lety prošli – z velkých ústavů (kam se prostě nastěhují všichni), přecházejí na menší, specializovaná zařízení komunitního typu,“ popsal Blinka.

Charita Česká republika zahájila své rozvojové aktivity v Gruzii v roce 2008, v roce 2015 zde zřídila stálou pobočku. Zabývá se zdravotní a sociální péčí, ale také zemědělstvím a rozvojem venkova a řízením přírodních zdrojů. Pomoc poskytuje dětem s těžkým postižením a s poruchami autistického spektra a usiluje o větší sociální začlenění a silnější občanskou společnost v Gruzii. Charita se rovněž snaží dbát na vysokou míru odpovědnosti vůči svým dárcům a partnerům a její činnost je založena na principech transparentnosti a efektivity.

 

Sdílet:

Hlavní zprávy

×

Podobné články