AD: Bude na Vánoce zavřeno?

NÁZORY ČTENÁŘŮ

AD: Bude na Vánoce zavřeno?
Příkladů je mnoho, od těch nejbolestnějších, kdy děti vydírají své rodiče, že pokud se nepůjdou naočkovat, tak už s nimi nikdy nepromluví, až po absurdní nápis na dveřích ordinace praktického lékaře – neočkovaným vstup zakázán. Foto: Shutterstock
1
Názory čtenářů

Olga Rosenbergerová

NÁZORY ČTENÁŘŮ: V den státního svátku 28. října jsem otevřeným dopisem oslovila část poslanců a senátorů. Jedním z nich byl i pan doktor Válek. Chápu, že v době povolebního vyjednávání nemá mnoho času, proto jsem ráda, že jsem si jeho odpověď přečetla díky rozhovoru ve vašem týdeníku.

V dopise jsem reagovala na slova ministra Vojtěcha, doktora Smejkala a prezidenta LK Kubka a vyzvala volené zástupce k ukončení napadání nemalé části občanů České republiky, kteří z různých legitimních důvodů volí jinou než propagovanou variantu ochrany svého zdraví. Máme tady rozdělenou společnost – děti jsme postavili proti rodičům a naopak, své přátele, známé a kolegy bezostyšně označujeme dehonestujícími výrazy, beztrestně je obviňujeme jako původce současné pandemie, čímž stupňujeme napětí a agresi kolem nás.

Příkladů je mnoho, od těch nejbolestnějších, kdy děti vydírají své rodiče, že pokud se nepůjdou naočkovat, tak už s nimi nikdy
nepromluví, až po absurdní nápis na dveřích ordinace praktického lékaře – neočkovaným vstup zakázán.

V rozhovoru s doktorem Válkem jsem bohužel nezaznamenala žádný distanc od názorů a komunikace současné vlády v demisi. Chci se proto zeptat: Pane doktore, říkáte, že Vám obecně vadí tlačit na pilu. Tak proč to děláte? Opravdu si myslíte, že chceme, aby vláda za nás rozhodovala ve věci osobní svobody a zodpovědnosti ke svému zdraví? Musíte přece vědět, že i mezi Vašimi voliči je podstatná část občanů, kteří se nemohou, nebo nemají důvod se očkovat. Mimo jiné jsou mezi nimi i Vaši kolegové lékaři.

Pro nás, kteří jsme před více jak 30 lety byli vděčni za nadcházející svobodu, nejsou restrikce a brutální kampaně motivací, ani finanční újma, např. v případě placení testů, není důvodem ke změně názorů. S omezováním svobody a diskriminací v oblasti cestování, práce i užívání volného času máme z minulého režimu bohaté zkušenosti. Víte, nějak to zase zvládneme, ale nedozírné následky to má a bude mít pro naše děti, poníží se mezigenerační úcta, respekt a solidarita.

Koalice Spolu deklaruje změnu. Ráda bych tomuto slibu věřila, ale prozatím jsou Vaše slova pouze jinou variantou téhož, co nám bylo předkládáno doposud. Snad nás ještě přesvědčíte, že změnu myslíte vážně.

PS: Mimochodem, na můj otevřený dopis zaslaný 32 poslancům a senátorům odpověděli dva volení zástupci. Za odpověď děkuji senátorům Jitce Chalánkové a Leopoldu Sulovskému.

 

Otevřený dopis senátorům a poslancům:

Vážení poslanci, senátoři a členové Vlády České republiky,

obracím se na vás na základě zneklidňující atmosféry vyvolané výroky některých veřejně činných představitelů našeho státu z posledních dnů. Jejich slova nejenže rozdělují českou společnost, ale jsou i dehonestujícím osočováním části populace, která se svobodně a zodpovědně rozhodla využít jiné možnosti ochrany svého zdraví proti koronavirovému onemocnění, než je mainstreamově propagované očkování.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy již na jaře 2021 vyzvalo svou rezolucí členské státy EU mimo jiné k tomu, aby:

7.3.1 zajistily, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné, aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechali očkovat, pokud si to sami nepřejí;

7.3.2 zajistily, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že není očkován kvůli možným zdravotním rizikům nebo proto, že nechtěl být očkován;

I přesto je stále celá epidemie prezentována jednostranně, není připouštěna svobodná diskuse, objevuje se cenzura a lidé s odlišnými názory jsou umlčováni a označováni za dezinformátory. Dovolte mi připomenout pár výroků z posledních dní, které mě přiměli k napsání tohoto dopisu.

Ministr Adam Vojtěch dne 26. října v přímém přenosu označil jako viníka současné epidemie neočkované spoluobčany. Prezident lékařské komory Milan Kubek je nazývá černými pasažéry a vyhrožuje jim, že když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Doktor Smejkal pro změnu obviňuje neočkované, že brání návratu do svobody.

Podle nich tak viníky jsou naši rodiče nebo děti, spolupracovníci, přátelé a známí. Ale také mezi nimi mohou být významní soudci, lékaři nebo lidé dalších profesí, kteří celý život poctivě pracovali a zaslouží si naši úctu a respekt. Teď jsou však značkováni a oslovováni jako odmítači, popírači etc. a mnohdy čelí v soukromém i veřejném životě projevům agresivity. Tito občané ČR se však pouze z nejrůznějších legitimních důvodů odmítají podvolit davové psychóze vyvolané strachem, nátlakem a diskriminačními opatřeními. Vážení poslanci a poslankyně, i když jsem ve vašich veřejných vystoupeních nezaznamenala žádné popření těchto výše uvedených názorů, pevně věřím, že nepovažujete významnou část svých spoluobčanů za nerozumné a nesvéprávné osoby. Ostatně svůj mandát máte i díky jejich hlasům.

Pokládám za svou občanskou povinnost postavit se proti šíření nepravdy a nenávisti a zastat se těch, kteří svým individuálním postojem brání základní hodnoty naší prozatím svobodné demokratické společnosti. Současně se na vás obracím, s naléhavou žádostí. Využijte svého mandátu a zastavte šíření této nebezpečné atmosféry a ze všech sil braňte rozdělení naší společnosti, které může mít, jak jistě dobře víte, dlouhodobě nedozírné následky.

S úctou

Olga Rosenbergerová

Matka dvou dětí, babička, zakladatelka sociálního podniku a neziskové organizace, nositelka ocenění Osobnost neziskového sektoru 2018, Žena regionu 2013 a ceny primátora statutárního města Ostravy za mimořádný přínos v oblasti integrace handicapovaných občanů do společnosti 2005.