V nerovném zápase s kultem lidstva

MARKETING

Za úsilím převychovat společnost se skrývá agrese