Stíhání všech aktérů v kauze Čapí hnízdo je zastaveno, oznámil žalobce

Stíhání všech aktérů v kauze Čapí hnízdo je zastaveno, oznámil žalobceAKTUALIZUJEME
Domov

Kauza Čapí hnízdo

Echo24

Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo trestní stíhání všech osob v kauze Čapí hnízdo. Oznámilo to zastupitelství na svých webových stránkách. Případ možného dotačního podvodu se na stůl šéfa zastupitelství Martina Erazíma dostal poté, co státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil právní názor na celý případ. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má nyní tři měsíce na to, aby zhodnotil, zda rozhodnutí bylo zákonné. Pokud ne, může kauzu nadále poslat k soudu.

Šéf Městského státního zastupitelství Martin Erazím se ve svém prohlášení k zastavení trestního stíhání opírá zejména o to, že Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku. „I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik,“ uvedl Martin Erazím.

Vyjádření šéfa Městského státního zastupitelství v Praze Martina Erazíma:

Dnešního dne bylo oprávněným osobám rozesláno rozhodnutí, kterým došlo k zastavení trestního stíhání všech osob v tzv. kauze Čapí hnízdo.
V rámci aprobace, kterou jsem prováděl v uplynulých dnech, jsem se po seznámení s obsahem rozhodnutí ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce z následujících důvodů. Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie. Jedná se o problematiku výkladu a naplnění právního pojmu malý a střední podnik. Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovali Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání. Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala. Opakovaně zmiňované propojení prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků s koncernem Agrofert nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovaly ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik. V odůvodnění usnesení se dozorový státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF aniž by je jakkoli rozporoval či pomíjel či snad došel k výkladu opačnému. Poukazuje v tomto směru na možnosti širšího hodnocení pro odlišné účely než je v rámci trestního řízení hodnocení trestněprávní odpovědnosti dotčených osob.

Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra nebo osobou jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli. I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe Soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu „malý a střední podnik“ v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety. Proto jsem se v rámci aprobace ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce JUDr. Jaroslava Šarocha.

K samotné mediální prezentaci a otázce aprobace vedoucím státním zástupcem bych rád dodal, že jsem nepovažoval za možné o vývoji ve věci veřejnost neinformovat. Za situace, kdy byla veřejnost ujištěna, že má dozorový státní zástupce stanovenu konkrétní lhůtu na rozhodnutí ve věci, by tvrzení o jejím prodloužení, které by pokrylo i proces aprobace, bylo nutně nepravdivé. Proto bylo poskytnuto vyjádření, z něhož vyplývalo, že došlo ke změně názoru dozorového státního zástupce na věc, a ve své podstatě tak bylo předloženo rozhodnutí, kterým bylo řízení zastaveno. Při této otázce jsem zároveň zvažoval, jakému ze dvou konkurujících si právních zájmů, tedy oprávněnému zájmu veřejnosti na informovanost a zájmu vyplývajícího ze zásady šetření práv dotčených osob, je namístě dát přednost. Po posouzení přiměřenosti a vhodnosti se jevilo jako správné přisoudit větší ochranu právům dotčených osob. Při pohledu zpět jsem toho názoru, že mělo být oznámeno zřetelně a  jednoznačně, že došlo k předložení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v rámci standardního aprobačního procesu vedoucími pracovníky MSZ v Praze .

Rozhodnutí bude po nabytí právní moci předloženo bezodkladně nejvyššímu státnímu zástupci, který má možnost pravomocná rozhodnutí o zastavení trestního stíhání rušit ve smyslu § 174a trestního řádu.

Policie vyšetřovala údajný podvod s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Kromě premiéra čelili obvinění i jeho manželka Monika, dcera Adriana Bobeková jeho švagr Martin Herodes, nebo bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Stíhání premiérova syna Andreje Babiše mladšího vyloučila policie k vlastnímu řízení. V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé, Šaroch ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Živý přenos Živý přenos ukončen Čekáme
Ostatní online zpravodajství   

15:30 Babiš nepovažuje zastavení trestního stíhání za překvapivé

Odkázal na vyjádření dozorujícího žalobce Jaroslava Šarocha z května 2018, který podle něj uvedl, že závěr policie o tom, že skutek, pro který bylo trestní stíhání zahájeno, není konečný a nemusí být ani v plné míře hodnověrný. Babiš to řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání s řediteli zdravotních pojišťoven.

14:00 Vrchní státní zastupitelství v Praze přezkoumá rozhodnutí

Pokud by došlo k závěru, že je rozhodnutí nezákonné a je nutné je zrušit, pošle své stanovisko Nejvyššímu státnímu zástupci.

13:30 Babiš: Mám radost

Sám premiér Andrej Babiš nechtěl nejdříve konec trestního stíhání příliš komentovat. Nakonec až když mu jeho právníci informaci potvrdili, tak v radiu Impuls uvedl, že má radost.

13:20 Faltýnek: Kauza Čapí hnízdo měla poškodit ANO a Babiše

Kauza Čapí hnízdo byla uměle vytvořena s cílem poškodit hnutí ANO a dostat premiéra Andreje Babiše (ANO) z politiky, řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Policie patrně nedodala důkazy pro svá obvinění, proto státní zástupce logicky zastavil trestní stíhání Babiše a dalších, uvedl.

13:00 Piráti vychází především ze zprávy OLAF

12:30 Filip: Je smutné, že to tak dlouho zatěžovalo politickou scénu

Šéf komunistů Vojtěch Filip napsal, že se jedná o konečné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým trestní řízení končí. „Smutné je, že to dlouhou dobu zatěžovalo českou politickou scénu. Vytvářelo to konfrontační nálady ve společnosti,“ uvedl.

12:10 Nejvyšší státní zástupce nebude věc komentovat

Nejvyšší státní zástupce nebude z věcného hlediska jakkoliv komentovat postup MSZ v Praze ve věci. Bere za dané, že bylo rozhodnuto o zastavení trestního stíhání. Jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, bude předloženo Nejvyššímu státnímu zastupitelství k přezkoumání zákonnosti podle § 174a odst. 1 trestního řádu. Nejvyšší státní zástupce má zákonnou lhůtu tří měsíců od právní moci usnesení o zastavení trestního stíhání pro jeho přezkum. Po tomto přezkumu může dojít buď k závěru, že usnesení bude shledáno jako zákonné a pak zůstane v platnosti, nebo bude jako nezákonné zrušeno. Toto jsou ale pouze teoreticky popsané možnosti.

11:55 Michálek: Pátek třináctého je smutný den pro tento stát.

11:50 SPD vždy respektovala presumpci neviny

Okamura řekl, že SPD od počátku případu ctila presumpci neviny. „My neokopávali kotníky a nedělali štvavé antikampaně,“ řekl novinářům. Česku podle něj prospěje, že konečně padlo definitivní rozhodnutí. „Uvidí se, co bude dál,“ dodal Okamura.

11:45 Fiala: Občanští demokraté berou rozhodnutí státního zastupitelství na vědomí

„Je to v souladu s očekáváním posledních dní. Končí jedna z kauz premiéra, kterou provázely nestandardní kroky, včetně nečekané výměny ministra spravedlnosti a tlaku na vyšetřování prostřednictvím médií,“ napsal Fiala na twitteru. „Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost,“ míní.

11:40 Výborný: Možná byl Babišův postoj legální, rozhodně nebyl morální

„Respektujeme závěry státního zastupitelství, ale samozřejmě mě bude zajímat odůvodnění. Ale to, že postup Andreje Babiše a ostatních nebyl protiprávní, ještě neznamená, že byl morální,“ napsal předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

11:25 Rakušan: Je nabourána důvěra v státní zastupitelství

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že již výroky Andreje Babiše z minulosti o možném objednání trestního stíhání nabouraly důvěru v žalobce. Proto bude řada lidí zpochybňovat i současné rozhodnutí.

11:20 Pospíšil: Děje se to v 1 % případů

11:00 Státní zástupce zastavil trestní stíhání

Městské státní zastupitelství v Praze zastavilo trestní stíhání všech osobo v kauze Čapí hnízdo. Oznámilo to zastupitelství na svých webových stránkách.

Babišovi hrozilo v kauze až deset let vězení. Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert, jehož akcie premiér vložil do svěřenských fondů.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Související články