K výcviku pilotů u Varů, které může vést ke znečištění pitné vody

K výcviku pilotů u Varů, které může vést ke znečištění pitné vodyNOVÉ
Letiště Karlovy Vary Foto:

FOTO: Airport Karlovy Vary

Názory čtenářů

Názory čtenářů

Aleš Hora

' alt="Aleš Hora" />

Fakulta dopravní ČVUT a Karlovarský kraj dohodly smlouvu v rámci projektu vysokoškolského vzdělávání k vytvoření pracoviště ČVUT KV pro výuku v oboru letectví v KV kraji. Informace z tisku uvádějí rozsah školy pro 600 studentů, z ČR i z ciziny, výuka v anglickém jazyce, spolupráce s F AIR. Zahájení výuky v r. 2022 (nové budovy?) na hraně. Společnosti F AIR a Letiště Karlovy Vary ve spolupráci uvažují se zahájením činnosti Letecké školy od 1. 6. 2019.

Předpoklady: provozování 5 až 15 roků, výcvik na 5 letadlech, od 12/2019 nasazení 10 letadel. Požadují 20 tisíc vzletů a příletů za rok, ve všední dny 8 až 10 hodin, částečně i v noci. Výuku zahájí 70 studentů. Trvání kurzu 14 měsíců. K vlastnímu provozu letadel: start proti větru směr západ na Dvory, Jenišov, a návrat na východ, přistání od Bochova. Východní vítr – start na Bochov návrat od Dvorů. Operovat budou 4 letadla.

Při obsazení dráhy budou letadla kroužit nad plochou 6x8 km malými okruhy v dotyku s letištěm a nad pracovními prostory 8x8 km nad Kyselkou a 10 x 4 km východně od Horního Slavkova. Malé letecké okruhy jsou přímo lety nad obcemi Březová, Kolová-Háje, Kolová, Pila a Karlovy Vary: Hůrky a Olšová Vrata, i v sousedství se Stanovickou přehradou s pitnou vodou.

Kroužení letadel 8 až 10 hodin nízko nad obcemi způsobí trvalý nesnesitelný hluk, výfukové plyny exhalace, spad nano částic kovů otráví zdroj pitné vody v přehradě, i vody v přítocích i v pozemcích, ze kterých je přehrada zásobována. Po r. 2027 bude Fakulta dopravní v plném provozu výuky i praxe 600 studentů, F AIR nasadí na letišti 15 letadel, počet vzletů a příletů zvýší na 40 tisíc za rok.

Zvýšení exhalací dá po r. 2030 takové znečištění, že voda ze Stanovické přehrady nebude smět být využívána k pití. Zdroj nelze ničím nahradit. Padesát karlovarských lékařů podepsalo Otevřený dopis adresovaný Krajskému úřadu a Magistrátu v Karlových Varech:

„Vyjadřujeme vážné znepokojení z možných důsledků provozu letecké školy F AIR z důvodů:

Ohrožení pitné vody ve Stanovické přehradě, zvláště těžkými kovy.

Znečištění ovzduší. Náš kraj patří ke krajům s nejvyšším procentem karcinomů plic.

Kontinuální podprahové zvukové znečištění. Ovlivní to negativně fyziologický vývoj dětí, závažné civilizační nemoci, nespavost, deprese.

My, níže podepsaní lékaři Vás prosíme, abyste tato závažná rizika vzali při svém rozhodování na vědomí.“

VŠ a F AIR s ohledem na vynaložené investice neskončí před r. 2045. Vyřazení zdroje pitné vody nastane. Neriskujme to!

Související články