Nahlodané dějiny na Podlipansku

GENIUS LOCI

Nahlodané dějiny na Podlipansku
Nejhezčí částí Třebovle je shluk starších staveb v dolní části obce – hlavně kostel svatého Bartoloměje. Krásný kostelík tady na mírně vyvýšeném místě stojí od časů Přemysla Otakara II. (první zmínka 1352), samozřejmě že trochu změněný, ale starobylost je patrná. Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás